EIFFEL

Wij zijn EIFFEL. Groot in interim capaciteit, steengoed in consultancy.

In compacte teams helpen wij organisaties in public en profit om hun prestaties te verbeteren. En mee te bewegen met verandering. Door functies tijdelijk te vervullen, processen slimmer in te richten en strategieën te implementeren.

De uitdagingen binnen het Sociaal Domein zijn enorm en nog volop in transformatie na de decentralisaties. EIFFEL helpt diverse opdrachtgevers binnen het sociaal domein verder met kennis en ervaring. Waardevolle bijdragen leveren aan o.a. de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Van visie naar strategie en vervolgens uitvoering.