of 60220 LinkedIn

Michael de Groot

Michael de Groot is advocaat bij Ten Holter Noordam advocaten in Rotterdam. Hij adviseert, procedeert en schrijft contracten op het gebied van vastgoed en gebiedsontwikkeling, en bij typisch gemeentelijke onderwerpen zoals de zorg en de decentralisaties. Zijn klanten zijn gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars. Michael verricht onderzoek op het gebied van de volkshuisvesting bij de VU en geeft daar cursussen over. Hij is lid van een raad van toezicht van een woningcorporatie geweest. 

 

Michael de Groot is te bereiken via:

e-mail: degroot@tenholternoordam.nl

website: www.tenholternoordam.nl

en via LinkedIn

 • Wiebelen met de Herzieningswet

  1 reactie

  Misschien kent u het, een stoel wiebelt vanwege ongelijke poten. Iemand legt er iets onder. Tevergeefs. Hij pakt een zaag. Met één poot korter, zijn de andere te lang. Uiteindelijk koopt hij nieuwe poten. Zo werkt het ook vaak met documenten. Soms moet je opnieuw opbouwen en stoppen met bijschaven door er steeds iets bij te schrijven en te deleten.

 • De volkshuisvesting verdient een nieuw station (4): de gemeentelijke positie versterkt?

  Reageer

  Het regeerakkoord belooft aansturing van corporaties door gemeenten. De toelichtingen op de Herzieningswet beloven versterking van de gemeentelijke positie. Dat is goed nieuws: de praktijk bewijst de behoefte aan structuur. Het kabinet onderzoekt prestatieafspraken regelmatig. Woonvisies en prestatieafspraken blijken vaak niet te bestaan of zijn onderling divers en onvoldoende concreet. De gemeentelijke positie moet dus versterkt, maar ook verduidelijkt worden: met regelgeving. De middelen uit de Herzieningswet zijn echter relatief en marginaal. Woonvisies en prestatieafspraken – het hart van de volkshuisvesting - worden niet geregeld. 

 • De volkshuisvesting verdient een nieuw station (3): het wetsvoorstel

  Reageer

  Na een rommelig wetgevingsproces behandelt de Tweede Kamer de Herzieningswet. Collectieve verontwaardiging over incidenten in de sector wordt vertaald naar: 1.) scherpere afbakening van buitengrenzen; 2.) meer invloed van overheid, huurders en raden van commissarissen; 3.) meer transparantie en informatieverstrekking; 4.)strakker overheidstoezicht en 5.) nadruk op overheidsmaatregelen.

 • De volkshuisvesting verdient een nieuw station (1)

  Reageer

  Het Rotterdams Centraal Station stamt uit de 50-er jaren. Vele spoorlijnen, goederen, mensen en belangen komen er ordelijk samen. Het werd diverse keren aangepast aan de tijdsgeest, totdat duidelijk werd dat het totaal moest worden afgebroken en opnieuw opgebouwd. Aldus geschiedde, met behoud van oude belettering en klok. In 2014 is het een icoon van architectuur die Rotterdam internationaal aantrekkelijker maakt. Een gedurfde keuze, een fantastisch resultaat. Durven wij zo’n keuze te maken voor het volkshuisvestingsstelsel met een duidelijke rol voor onder meer gemeenten?

 • Verschil in terminologie (3)

  Reageer

  Na de eerste twee delen met aandachtspunten voor het formuleren van contracteren over zorgtaken, is dit het derde en laatste deel. De Wmo 2015 en de Jeugdzorg betreffen heel verschillende wetten. De terminologie bij de Jeugdwet is anders dan bij de Wmo 2015. De Wmo 2015 spreekt over “maatwerkvoorzieningen”, de Jeugdwet over “individuele voorzieningen”.

   

 • Scherp contracteren (2)

  1 reactie

  In mijn vorige column is een aantal aandachtspunten genoemd bij het contracteren over de taken die gemeente krijgen toegedeeld in de zorg. In dit tweede deel worden nog een aantal aandachtspunten genoemd.

 • Contracteren over maatwerkvoorzieningen (1)

  Reageer

  De decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten houdt de gemoederen flink bezig. Daar is ook alle aanleiding voor. Het takenpakket van de gemeenten wordt onder forse tijdsdruk flink uitgebreid.

 • Volkshuisvesting: voetballen in een diffuus speelveld

  1 reactie

  Stel, de instructie aan één voetbalteam luidt: “Daar ligt het speelveld. De buitengrenzen zijn niet helemaal bekend. U moet voetballen en presteren. Succes!” Aan een ander: “Hier heeft u de grootte van het speelveld. Niet buitenspel spelen, anders fluit de scheidsrechter. Maak zoveel mogelijk doelpunten.” Het tweede team zal natuurlijk makkelijker succes boeken. Het weet wat de spelregels zijn en wat te doen. 

 • Het pingpongspel rond corporaties

  Reageer

  Het onlangs gesloten akkoord tussen het kabinet en Aedes over de woningcorporaties is de recentste loot aan de stam met talloze kabinetsplannen voor de volkshuisvesting. Komt er nu duidelijkheid?

 • Kunnen corporaties failliet gaan? (deel II)

  Reageer

  Een bekend gegeven is dat wie moet verkopen vaak niet de beste prijs ontvangt. Bij een faillissement wordt vaak slechts de executiewaarde gerealiseerd, maar zeker niet altijd. Het hangt bijvoorbeeld af van de vraag- en aanbodsituatie op de markt en het koopmanschap van de verkoper. Ogenblikkelijke verkoop bij faillissement is geen “must”. Als de schuldeisers er uiteindelijk mee gediend zijn, kan voor het verkopen van bezittingen meer tijd worden genomen, echter alleen als er overtuigende argumenten zijn.

   

 • Kunnen corporaties failliet gaan? (deel I)

  1 reactie

  Vroeger klonk het dat corporaties niet failliet kunnen gaan. Tegenwoordig wordt met grote regelmaat bericht dat het faillissement van één of meerdere corporaties dreigt. Wat is waar?

 • Corporaties onder aansturing van gemeenten?

  1 reactie

  Dat ene zinnetje in het regeerakkoord heeft flink wat los gemaakt: “Corporaties komen onder directe aansturing van gemeenten”. Wat wordt bedoeld? Duidelijkheid vanuit de nieuwe regering is er nog niet. Brancheorganisaties tasten eveneens in het duister. Maar misschien is het niet zo ingewikkeld. Een analyse.