Advertentie

Kennissessie Toekomst van Transities | 19 september 2023

Binnenlands Bestuur organiseert in samenwerking met Universiteit van Amsterdam

 

Op 19 september 2023 gaan we verder met de vijfde Binnenlands Bestuur Kennissessie > 
Toekomst van Transities - Anticiperen en manoeuvreren om complexe systemen te veranderen.

De aankomende jaren staan in het teken van transities. We worden geconfronteerd met structurele veranderingen die met elkaar samenhangen, elkaar versterken, die zich breed manifesteren en vele facetten van de maatschappij raken. Grote transities voltrekken zich inmiddels breed in de samenleving: in de landbouw, op de arbeidsmarkt, de energiesector, het zorgsysteem, de woningmarkt, enz.

Deze complexe uitdagingen kunnen we niet met lineair denken oppakken! We kunnen bij de start van het transitievraagstuk het antwoord nog niet kennen. Die obsessies om alles vooraf te willen begrijpen, beheersen, moeten we loslaten. We kunnen het allemaal niet weten; niemand! Accepteer dat alles verandert, er steeds nieuwe input komt, er geen stabiele structuur is van waaruit is te werken. De transitie speelt zich af binnen en buiten onze eigen omgeving, op meerdere niveaus. Veranderingen doen zich tegelijkertijd voor op tal van plekken.
 
Het benaderen van systeemtransities vraagt om alternatieve denkwijzen, andere leidende verhalen, relaties, structuren en interventies. 
 
In deze sessie verkennen we vanuit de systeemtheorie een aantal van die denkwijzen en bijbehorende handelingsperspectieven. Niet het leren van de inhoud, maar het leren van relaties staat daarin centraal. Chaos tref je niet aan in de dynamische relaties; integendeel ze kunnen je een nieuwe basis bieden.
 
We passen de denkwijzen toe op de energiesector, de arbeidsmarkt of de zorgsector.

In deze sessie gaan we in op de volgende vragen: 

  • Wat zijn de kenmerken van transities? Hoe manifesteren deze zich? En in hoeverre is er sprake van transitiemanagement door het rijke pallet van stakeholders?
  • Hoe kan je adequaat anticiperen op transities? Op welke wijze kan je inzicht krijgen in de richting en dynamiek van een evoluerend complex systeem (door te kijken naar ontwerp, activiteiten, stakeholders, [machts]relaties, gedrag, doelen en purpose)
  • Hoe kan je interventies plegen om invloed te krijgen op de wijze waarop het systeem verandert (de transitie)?

De maatschappij verandert de komende jaren sterk. Transities zijn complex, noodzakelijk en onafwendbaar. Daarbij ontdekken we dat alles op elkaar ingrijpt; een stikstofcrisis raakt de agrarische sector, de woningbouw, de industrie, de opvang van vluchtelingen, enzovoort. De verduurzaming van het energiesysteem vraagt om andere opwekking, opslag, infrastructuur, verdienmodellen, wetgeving en inzet van stakeholders. Het houdbaar houden van de gezondheidszorg vraagt om een andere kijk op gezondheid, de medische sector, andere spelers, andere vormen van regie, andere economische modellen, en een andere kijk op kwaliteitszorg. Telkens weer blijkt, ongeacht de sector, dat het vraagstuk complex is, waar en in welke rol je je ook bevindt in het systeem. Het stopt niet bij de grenzen van de eigen organisatie, de sector of markt. Het benaderen van systeemtransities vraagt om andere alternatieve denkwijzen, andere leidende verhalen, relaties, structuren en interventies. 
 

Voor wie:
Deze kennissessie is gericht op beleidsmakers bij de overheid, adviseurs en consultants, innovatieve ondernemers, strategen en professionals uit organisaties die met transitievraagstukken te maken hebben. 

Kennisexperts
prof.dr. Ed Peelen, UvA Academy, directeur.
Ed Peelen is programma directeur van de UvA Academy en bijzonder hoogleraar content marketing. Ed is gespecialiseerd in het klantgerichter of user centric krijgen van organisaties.

Programma:
14.30 uur | Ontvangst en registratie
15.00 uur | Opening Dagvoorzitter
15.10 uur | Start Kennissessie deel 1
16.30 uur | Pauze
16.45 uur | Kennissessie deel 2  
18.00 uur | Einde met lichte snack

Deelname
Deelnemen aan de Binnenlands Bestuur Kennissessies kan op 2 manieren. U volgt los een afzonderlijke sessie van uw keuze of u neemt een abonnement op alle 6. Wij zorgen voor de actualiteit en de dynamiek en we bieden u een leerervaring die goed past in uw agenda.

Data
De Binnenlands Bestuur Kennissessies vinden in 2023 plaats op de volgende dagen:

Locatie
Alle kennissessies worden georganiseerd in Capital C, Weesperplein 4 in Amsterdam.

Deelnameprijs:

  • Basisprijs losse sessie: € 370,00 per sessie
  • Basisprijs totale reeks (5 sessies): € 1.665,00
  • Ledenprijs (BB + UVA-alumni) losse sessie: € 325,00
  • Ledenprijs (BB + UVA-alumni) totale reeks (5 sessies): € 1.350,00  


AANMELDEN
https://event.congresbureau.nl/BinnenlandsBestuur/begin

Advertentie
Advertentie