Advertentie
juridisch / Nieuws

Bibob voortaan ook voor Open-house inkoop

De Wet bevordering integriteitsbeoordeling is vanaf 1 oktober ook van toepassing op inkoopprocedures volgens de Open-houseprocedure.

26 oktober 2022
fraude-ondermijning.JPG

Door een wijziging van de Wet Bibob kunnen gemeenten vanaf begin deze maand deze wet ook gebruiken voor zorgaanbieders binnen de Jeugdwet en de Wmo. Daarmee krijgen gemeenten fors meer mogelijkheden om ervoor te zorgen dat publiek geld niet bij criminele organisaties of personen terechtkomt.

Klantmanager Werk | Noord-Holland

BMC
Klantmanager Werk | Noord-Holland

Adviseur Economie | Publieke Sector | Landelijk | BMC

BMC
Adviseur Economie | Publieke Sector | Landelijk | BMC

Aanbestedingswet

Gemeenten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, bij het contracteren van met name zorgaanbieders in de Jeugdzorg en Wmo gebruik maken van een Open housemodel. Formeel werd dat niet als een aanbesteding gezien. Een gemeente maakt immers zelf geen selectie van aanbieders voor het leveren van diensten, maar aanbieders kunnen zichzelf inschrijven op een contract met een gemeente. Zij moeten dan wel aan de standaard voorwaarden voldoen. De aanbieders sluiten leveringsovereenkomsten met gemeenten en bieden hun diensten vervolgens aan aan individuele gebruikers. Omdat het niet de gemeente is die de keuze maakt tussen de aanbieders, is de aanbestedingswet niet van toepassing.

Forse uitbreiding

Bijkomend  nadeel was dat de gemeenten dan ook niet de wet Bibob in konden zetten om te beoordelen of de aanbieder bonafide was of niet. Met een wetswijziging die per 1 oktober dit jaar van kracht is geworden, is de wet Bibob wel toepasbaar geworden bij Open houseinkoop. Dat houdt een forse uitbreiding van de wet Bibob in. Gemeenten krijgen veel meer mogelijkheden om ervoor te zorgen dat er geen publiek geld verdwijnt in de zakken van zorgfraudeurs. De nieuwe wetstekst hanteert  namelijk een bredere definitie van een overheidsopdracht. De oude tekst ging uit van een opdracht die een overheidsorganisatie rechtstreeks aan een ondernemer verstrekt. De nieuwe tekst spreekt van een overeenkomst met een ondernemer ‘die zich ertoe verbindt om diensten of goederen te leveren tegen vastgestelde voorwaarden zonder dat het aantal belangstellende ondernemers aan de hand van een gunningscriterium wordt beperkt.’

Fraude

Met die nieuwe omschrijving komen dus ook ondernemers die hun diensten niet aan de overheid leveren, maar volgens bepaalde door de overheid vastgestelde voorwaarden rechtstreeks aan klanten ook onder de werking van de wet te vallen. Dat biedt gemeenten veel meer mogelijkheden om met de wet Bibob in de hand na te gaan of geld niet wordt gebruikt voor ondermijnende activiteiten of ten onrechte wegvloeit door zorgfraude.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
"De Wet Bibob staat voor 'Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur'. Deze wet geeft overheden (zoals bijvoorbeeld de gemeente) een mogelijkheid om de integriteit van bedrijven en personen met wie zij zaken doen, te controleren." Maar wat nu als burgers of bedrijven menen dat overheden er een potje van maken, moeten burgers dan ook geen toegang krijgen tot deze wetgeving (meld loket) en de mogelijkheid krijgen onderzoek af te dwingen?
Advertentie