Advertentie
juridisch / Nieuws

Geen uitstel verbetering opvang asielzoekers

De Staat moet onmiddelijk de opvang van asielzoekers verbeteren en voldoen aan de Europese normen voor menswaardige opvang.

ANP
17 oktober 2022
Ter Apel kind
Een kind slaapt in juli 2022 buiten voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel.Huisman Media/ANP

De Staat krijgt geen uitstel voor het verbeteren van de leefomstandigheden van asielzoekers, zo heeft het hof in Den Haag maandag bepaald. De advocaat van de Staat betoogde onder meer dat het niet mogelijk is om maximaal 55 alleenstaande, minderjarige asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel op te vangen en deze opvang korter dan vijf dagen te laten duren. Maar het hof waagde zich maandag nog niet aan een inhoudelijke beoordeling hiervan.

Coördinator Evenementen

JS Consultancy
Coördinator Evenementen

(Senior) Accountmanager Intensief Beheer Innovatiekrediet

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
(Senior) Accountmanager Intensief Beheer Innovatiekrediet

Menswaardig

De rechtbank oordeelde eerder deze maand, in een zaak die door VluchtelingenWerk was aangespannen, dat de Staat en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet voldoen aan de Europese normen voor menswaardige opvang. Sommige kwesties moesten per direct of binnen een paar weken verbeterd worden, vond de rechtbank. In afwachting van het hoger beroep wilde de Staat nu uitstel van het uitvoeren van een aantal van deze verbeterpunten.

Stoelen

De advocaat die de Staat bijstond zei dat er elke dag ongeveer twintig minderjarige, alleenstaande asielzoekers in Ter Apel aankomen. Daarmee zou het niet lukken om een maximum te stellen aan het totale aantal kinderen en aan hun verblijfsduur, was het betoog. In de afgelopen periode is meerdere keren vastgesteld dat kinderen op plastic stoelen moesten slapen, soms dagen achter elkaar, omdat er voor hen geen bed was.

Verzet

VluchtelingenWerk verzette zich tegen uitstel van het uitvoeren van het vonnis. ‘De overheid heeft deze crisis veroorzaakt en houdt deze ook in stand. De crisis is het gevolg van eigen falen’, aldus de advocaat die de organisatie bijstond. Ook kon VluchtelingenWerk meerdere schrijnende voorbeelden noemen van asielzoekers die geen medische screening hadden gekregen. Zo waren er voorbeelden van een diabetespatiënt die onvoldoende medicatie had en een 9-jarig meisje dat kort voor haar komst in Nederland haar moeder had verloren. Zij werd zonder psychische hulp verplaatst van opvanglocatie naar opvanglocatie.

Kwetsbare mensen

Het hof wijst erop dat het belang van de asielzoekers zwaarder weegt dan het belang van de Staat en merkt daarbij op dat de Staat uitstel wilde voor maatregelen die kwetsbare mensen aangaan, zoals kinderen en zieken. Zo wilde de Staat niet gebonden worden aan het medisch screenen van asielzoekers voordat die naar een crisisnoodopvanglocatie gaan en was er volgens de advocaat ook geen reden om kwetsbare mensen per definitie nooit op te vangen in een crisisnoodopvang. 'Die locaties zijn niet per se minder geschikt.' Het hof zal pas bij de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep kijken naar de inhoud van deze argumenten. 'Het is geen vergeefse moeite als de Staat nu alvast begint met de maatregelen uit te voeren', aldus het hof.

Dringende oproep

VluchtelingenWerk laat in reactie op het oordeel weten het belangrijk te vinden dat nu is geoordeeld dat de situatie dermate urgent is, dat niet gewacht kan worden met oplossingen. Er wordt 'andermaal een dringende oproep gedaan aan de overheid om met spoed uitvoering te geven aan het vonnis van de rechter'. De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep is op donderdag 10 november.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Ruim meer dan 300 miljoen mensen op aarde dreigen op dit moment dood te gaan van de honger. Mede door klimaatverandering, veroorzaakt door de rijke landen. Als deze mensen ruzie met elkaar maken om de laatste zak met meel en elkaar bevechten met door de rijke landen geleverde wapens, dan ontstaat een oorlogsgebied en . . . mensen uit een oorlogsgebied hebben recht op asiel. Dan zal een heel klein groepje met geld voor de reisagent naar ons toe kunnen komen om dat aan te vragen. Dus laten we stoppen met asiel en vol gaan voor het bestrijden van klimaatverandering en het tegengaan van wapenhandel. Dat heeft zin. Het asiel circus is nutteloos.
Hielco Wiersma
Door het langdurig uitblijven van cruciale politieke beslissingen zin rechters steeds meer gedwongen om dan zelf maar beslissingen die feitelijk bij de politiek thuis horen. Een falende bestuurlijke organisatie door teveel politieke partijen/het ontbreken van kiesdrempels, een groot gebrek aan samenwerking en niet of onvolledig uitvoeren van eigen wetgeving is daar debet aan.
Advertentie