Advertentie
juridisch / Nieuws

Limburg verrast door RvS uitspraak bioraffinagefabriek

Limburg zegt verrast te zijn door de uitspraak van de Raad van State dat de vergunning voor een bioraffinagefabriek niet in orde is.

ANP
27 juli 2022
Biomassa centrale eindhoven
Bioraffinagefabriek in EindhovenShutterstock

Er komt voorlopig geen bioraffinagefabriek in het Limburgse Grubbenvorst. De provincie moet eerst de omgevingsvergunning voor de installatie opnieuw beoordelen. Dat oordeelt de Raad van State (RvS) nadat een belangenvereniging en omwonenden beroep hadden aangetekend.

de RvS oordeelt dat het hier om een 'geïntegreerde chemisch installatie' gaat, waar andere eisen voor gelden

Stank- en geluidsoverlast

Zij verzetten zich tegen de komst van de bioraffinagefabriek, die mest en andere organische materialen omzet in biogas. Volgens hen zou deze leiden tot verkeershinder en stank- en geluidsoverlast. Daarnaast twijfelen zij of het energieverbruik opweegt tegen de energieopbrengst van de installatie.

Wijzigingen

De RvS oordeelt nu dat de provincie Limburg op twee punten niet juist heeft gehandeld. Zo is er geen milieueffectrapport opgemaakt, dat wel nodig is om de effecten van de installatie op de omgeving helder te krijgen. Daarnaast heeft het bedrijf dat de installatie wil bouwen wijzigingen doorgevoerd nadat het ontwerpbesluit door de provincie was goedgekeurd. Het gaat om de bouw van een 'ontvangsthal' van 42 bij 35 meter met een hoogte van 9 meter. De RvS oordeelt dat de provincie het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning met deze wijziging opnieuw ter inzage had moeten leggen, voordat deze kon worden goedgekeurd.

Verrast

De provincie Limburg laat weten ‘verrast’ te zijn door de uitspraak van de RvS. Voor mestverwerking zou namelijk geen milieueffectrapport nodig zijn. Maar de RvS oordeelt dat het hier om een 'geïntegreerde chemisch installatie' gaat die de mest verwerkt, waar andere eisen voor gelden. Waaronder dus een milieueffectrapport. (ANP)

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Toine Goossens
Mestverwerking en biogas. Nederland zit er smachtend op te wachten. Alles is nodig om de doelen van de klimaattransitie te halen. Bovendien is het residu van deze installatie een alternatief voor kunstmest.

Alleen maar voordelen voor Nederland. Maar ook hier zijn het de lokale NIMBY's vaak met steun van nationale 'beren op de weg' organisaties die de boel frustreren.

We moeten stoppen met het honoreren van NIMBY bezwaren.
Toine Goossens
Provincies en gemeenten dienen in de procedures bij de RvS iedere keer opnieuw de eisen en doelen voor klimaattransitie in te brengen en zo de RvS te dwingen om een belangenafweging te maken tussen collectieve landsbelangen, belangen die alle burgers aangaan, en de belangen van een kleine club lokale dwarsliggers. Dwarsliggers houden het oplossen van maatschappelijke problemen tegen.

De vooruitzichten van de klimaattransitie zijn desastreus. Limburg dient de waterramp van Valkenburg in te brengen om de RvS op andere gedachte te brengen.
En, als de RvS niet meegaat bij de afweging van collectieve contra individuele belangen, dan is de democratie in Nederland de aap gelogeerd. Dan stevenen we met wetten in de hand regelrecht af op nieuwe klimaatcatastrofes. Met de zegen van de Staatsraden in Den Haag.
Advertentie