juridisch / Partnerbijdrage

Tussen beleidslijnen en politieke context

Kennisevent | 13 oktober 2022 | Arnhem

13 juli 2022
Jurist

Op het kennisevent 'Tussen beleidslijnen en politieke context' van donderdagmiddag 13 oktober staan we stil bij de grote thema’s en bijbehorende uitdagingen op lokaal niveau. Hoe creëer je de ruimte, de focus, het budget en het draagvlak om op deze thema’s voor te blijven, in plaats van slechts bij te blijven? Het komt allemaal aan bod!

Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug breekt nu het tijdperk van nieuwe coalitieakkoorden aan. Lokale beleidskeuzes zijn key, maar kunnen niet los gezien worden van grote, landelijke of zelfs internationale thema’s. Gemeenten spelen een cruciale rol op terreinen als de wooncrisis, de energietransitie, de opvang van vluchtelingen en de daarmee samenhangende financieringsconsequenties. In dat licht voeren gemeenten (soms ingrijpende) heroverwegingen van beleidslijnen, begrotingen en budgetten door. Maar dat gaat niet altijd zonder slag of stoot: menig overheidsmanager bevindt zich in de spagaat tussen enerzijds de bedrijfsmatige verwachtingen en anderzijds de politieke context. Hoe pak je dit als overheidsmanager aan? En waar moet de focus op gelegd worden?

Programma

12.00 uur: ontvangst met lunch
13:00 uur: plenaire sessie door Anje- Marijcke van Boxtel
14:15 uur: 1e ronde masterclasses
15:15 uur: 2e ronde masterclasses
16:00 uur: inspiratiesessie door Jacco Verhaeren
16:45 uur: borrel
18:00 uur: einde

 

Organisatiepsycholoog Anje-Marijcke van Boxtel weet als mental- en teamcoach in The Ocean Race - de zinderende zeilwedstijd rond de wereld - als geen ander wat erbij komt kijken om de juiste koers te blijven varen. Daarbij begeleidt ze wereldwijd diverse organisaties als thought leader in leiderschap en teamontwikkeling. Tijdens de plenaire sessie staat de vraag centraal die iedere overheidsmanager zichzelf stelt: “Doe ik de goede dingen én doe ik de dingen goed?”

In verschillende masterclasses nemen onze ervaren consultants je mee in de ontwikkelingen op specifieke terreinen zoals de Omgevingswet, Vastgoed & Grondzaken, Finance & Bedrijfsvoering, Sociaal domein, Energie & Transitie en Legal Tech. Aan jou de keus welke twee masterclasses je bijwoont. Na de masterclasses komen we weer bijeen om te luisteren naar het indrukwekkende verhaal van Nederlands bekendste zwemcoach: Jacco Verhaeren. Hij spreekt vanuit zijn ervaringen als coach en technisch directeur van zwembonden in Nederland, Australië en Frankrijk. Over keuzes maken, focus aanbrengen en het omgaan met veranderingen en verschillende belangen. Na afloop is er tijdens een afsluitende borrel voldoende tijd om nog even na te praten en te netwerken met elkaar.

Duik jij samen met ons en enthousiaste vakgenoten op donderdagmiddag 13 oktober de inhoud in? Meld je aan en je gaat ongetwijfeld naar huis met nieuwe inzichten! Onder het aanmeldformulier vertellen we je meer over de verschillende masterclasses.

Masterclasses


Legal Tech en Woo 
Welke mogelijkheden biedt Legal Tech om Woo-verzoeken te behandelen? We nemen je mee in de toepassingen van Legal Tech rondom het automatiseren van de workflow, maar ook het (deels) automatiseren van het aflakken van de gegevens. Hierbij geeft  Legal Tech niet alleen een slag in kwaliteit en efficiëntie, maar zorgt het ook voor beter inzicht in de actuele stand van zaken van dossiers.

Ketensamenwerking voor een inclusieve arbeidsmarkt
Tijdens deze masterclass nemen we je mee in hoe er gewerkt wordt aan een nieuwe wettelijke grondslag die het mogelijk maakt om over regio- en organisatiegrenzen heen werkzoekende- en vacaturegegevens uit te wisselen. Het doel van deze nieuwe wettelijke grondslag? Zoveel mogelijk mensen duurzaam aan het werk helpen! Aan de hand van praktijkvoorbeelden zien we valkuilen en kansen binnen de ketensamenwerkingen en gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Netcongestie
De overheid kent ontzettend veel uitdagingen die zowel landelijk, maar ook zeker lokaal opgepakt moeten worden. Van de stikstofcrisis tot aan de enorme opgave om het woningentekort op te lossen. Daarnaast leven we in onzekere tijden, waarbij de oorlog in Oekraïne ook z’n weerslag heeft op de leveringsbetrouwbaarheid van onze energievoorziening en de daarbij alsmaar stijgende prijzen. Dit alles vraagt om een flexibel energienet om te kunnen voldoen aan de veranderende vraag. Het energienet in Nederland kent veel 'code rood' gebieden. In deze gebieden betekent dat de leveringszekerheid van het energienet voor nieuwe stroomaansluitingen of verzwaringsaanvragen niet meer gegarandeerd is. Dit leidt tot een negatief vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven en vormt een belemmering in de economische groei van gemeenten. Tijdens deze masterclass geven we een inkijkje vanuit de netbeheerder en gaan we in op de huidige uitdagingen die netcongestie met zich meebrengt en hoe je met deze inzichten de politieke agenda binnen de gemeente beter kunt laten aansluiten op deze uitdagingen.

Wijkuitvoeringsplannen (WUP)
Naar aanleiding van de RES 1.0 moet iedere gemeente vóór 2022 beschikken over een transitievisie warmte. Hierin staat hoog over beschreven hoe je als gemeente van het aardgas af gaat en overstapt op duurzame warmtebronnen voor de gebouwde omgeving. Vanaf dit jaar moeten gemeenten een aanpak bedenken op wijkniveau en starten met de uitvoering naar aardgasvrij. Tijdens deze masterclass gaan we in op de bouwstenen van de WUP en hoe jij de volgende stap kunt maken van visie naar een gerichte aanpak.

Gestroomlijnde service van de gemeente
Deze masterclass gaat in op de actuele vraag: ''Hoe zorgen we ervoor dat we als gemeente naast al die grote thema's, de inwoners effectief en efficiënt blijven ondersteunen bij hulpvragen?'' Met druk op budgetten en krapte op de arbeidsmarkt staan primaire processen, zoals het verstrekken van jeugdzorg, wmo en de processen rondom werk en inkomen, onder druk. Daartegenover staat de veranderende verwachting van de inwoners. Ze zijn gewend aan gestroomlijnde digitale aanbieders, zoals Bol.com en Netflix, en verwachten hetzelfde niveau van de overheid en gemeenten. De meeste gemeenten erkennen deze ontwikkeling en willen vooroplopen als het aankomt op de service voor haar burgers. Met inzet van moderne technieken zoals Process Mining kunnen deze processen in kaart worden gebracht, worden knelpunten snel zichtbaar, is dit met data onderbouwt én kan men effectieve interventies plegen om het serviceniveau verder te verbeteren.

De Omgevingswet komt eraan
Gemeenten richten zich momenteel op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Is iedereen binnen jouw organisatie er klaar voor? Tijdens deze masterclass kijken we graag vooruit. De transitieperiode loopt tot 2030. Wat betekent dit? Hoe maak je keuzes en waar zet je op in? Hoe ga je om met onzekerheden en veranderingen? Het komt allemaal aan bod.

Spanningsveld bij uitgifte overheidsgronden
Hoe maak je als overheid gronduitgifte duurzaam? En welke randvoorwaarden stel je hier aan? Steeds vaker horen we dat er geworsteld wordt met de vraag op welke manier uitgifte van overheidsgronden samengaat met de te bepalen klimaatdoelen. In deze masterclass zoomen we in op het spanningsveld tussen de uitgifte van openbare gronden, voor bijvoorbeeld woningbouw, en de klimaatdoelen.

Sturen op intuïtie is goed, prestatiemanagement is beter
De juiste keuzes maken en prioriteiten stellen, doelstellingen (eerder) behalen, betere service aan burgers en bedrijven verlenen én efficiënter werken? Meer dan ooit een streven van iedere overheidsmanager, waarin prestatiemanagement een grote rol speelt. In deze masterclass nemen we je mee in de voorwaarden voor het daadwerkelijk effectief toepassen van prestatiemanagement.

 

Heb je vragen over dit event?

Neem gerust contact met ons op: communicatie@eiffel.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.