Advertentie
juridisch / Nieuws

Raad van State vindt dat 'doxing' strafbaar moet worden

De Raad van State adviseert dat het publiceren van persoonsgegevens om mensen te intimideren strafbaar moet worden.

ANP
09 mei 2022
Online intimidatie
Shutterstock

Het publiceren van persoonsgegevens zoals adres, paspoort, of foto's van iemands kinderen om zo mensen te intimideren, moet volgens de Raad van State (RvS) strafbaar worden. Dat schrijft de raad in een advies aan het kabinet, dat daarom had gevraagd naar aanleiding van een wetsvoorstel om het zogenoemde doxing strafbaar te maken.

Coronapandemie

Voorbeelden in een toelichting op het wetsvoorstel bewijzen volgens de RvS dat doxing slachtoffers kent onder hulpverleners, journalisten, wetenschappers en politici. 'De impact van doxing op hun persoonlijke levenssfeer is groot.' De omvang van doxing is onbekend, maar duidelijk is dat de tactiek sinds de coronapandemie 'een vlucht genomen' heeft.

Strafbaar

Het online openbaar maken van persoonlijke gegevens kan volgens RvS ook schadelijk zijn voor het functioneren van de democratische rechtsstaat en voor instituties die daar deel van uitmaken. Daarom moet volgens de raad het verspreiden en ter beschikking stellen van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden strafbaar worden.

Onduidelijkheden

Het wetsvoorstel kent volgens RvS wel nog een aantal onduidelijkheden. Zo is het voor het adviesorgaan helder wat de impact van doxing is op mensen met een publieke taak, maar onduidelijk wat dit betekent voor iemand die niet vanwege beroep, ambt of maatschappelijke positie slachtoffer wordt. Uitgezocht moet worden of doxing ook voor deze groep strafbaar moet worden en zo ja, hoe de uitvoering hiervan dan moet worden georganiseerd en welke prioriteit het moet krijgen. Dit gezien de beperkte capaciteit bij politie, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht.

Uitzonderingen

De raad adviseert verder nog dat 'journalisten, klokkenluiders en goedwillende anderen' wel persoonsgegevens moeten kunnen gebruiken zonder gestraft te worden voor doxing. (ANP)

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Toine Goossens
Zo te zien wordt strafbaar hier veel te eng gedefinieerd. De kern is namelijk of iemand al dan niet strafbaar moet zijn, maar of er feed back mechanismen zijn waarmee doxing effectief te bestrijden is. En dat mechanisme bestaat en is al oeroud: Uitsluiting.

Wie in een groep met onderlinge, sterke, afhankelijkheid de kluit belazerd wordt door die groep uitgesloten, genegeerd en noem de essentiële sociale mechanismen maar op die eigen zijn aan mens-zijn.

Voor doxing wordt gebruik gemaakt van een intermediair, analoog of digitaal. De beheerder/toezichthouder/host van dat intermediair dient verplicht te zijn/worden om een gedragscode op te stellen en die te handhaven. Een heel oud voorbeeld zijn de 10 Commandments van TeamLiquid uit 2004. Alle 200.000 gebruikers konden indertijd iedereen die onwelvoeglijke taal/beledigingen gebruikte voordragen voor een automatische ban. Die werd vervolgens voor korte of langere tijd op het IP adres, c.q. een hele rij opvolgende IP adressen uitgevoerd. Daarmee werd verdere deelname aan het platform uitgesloten.
https://tl.net/forum/tl-community/17883-tlnet-ten-commandments
https://www.liquidlegends.net/forum/lol-general/396568-liquidlegends-ten-commandments

In haar a.s. EU wet voor toezicht/controle op big tech, kan de EU iedere aanbieder/uitbater van een technisch platform verplichten alle groepen op het platform slechts toegang te verlenen na het accorderen van een gedragscode én van het handhaven daarvan. Bij gebleken nalatigheid wordt vervolgens de hele groep uitgesloten.

Zo simpel is dat. Of gaat de Autoriteit voor de privacy hier voorliggen? Zo ja dan direct afschaffen die Autoriteit; die heeft dan namelijk geen gezag meer.
Advertentie