Advertentie
juridisch / Nieuws

Woo nog geen gesneden koek voor decentrale overheden

Verbeteringen gaan langzaam, als ze er al zijn. Vooral digitale Woo-verzoeken stuiten regelmatig op weigeringen of barrières.

20 maart 2024
Man computer frustratie
Shutterstock

Slechts 20 procent van de gemeenten en waterschappen die vorig jaar de Woo niet goed uitvoerden, heeft in het afgelopen jaar zijn leven gebeterd. Bij een even grote groep gaat het nog steeds zeer slecht. Dat blijkt uit onderzoek van expertisecentrum SPOON.

Verkeerskundige

JS Consultancy
Verkeerskundige

Directieadviseur

JS Consultancy namens de gemeente Westerkwartier
Directieadviseur

Misstanden

Voorbeelden van misstanden die SPOON in het rapport ‘Een Woo-verzoek? Liever niet!’ noemt zijn het ontbreken van de – wettelijk verplichte – mogelijkheid om digitaal een Woo-verzoek in te dienen, het eisen van een DigiD om een Woo-verzoek te kunnen indienen, of het ontbreken van informatie over de mogelijkheid om een Woo-verzoek in te dienen.

Wob

Bij sommige decentrale overheden is nog steeds informatie te vinden die verwijst naar de Wob, die al bijna twee jaar geleden vervangen is door de Woo. Dit verklaart wellicht waarom waterschappen en gemeenten digitale verzoeken weigeren. Waar onder de Wob ‘elektronische’ verzoeken geweigerd mochten worden, biedt de Woo juist de expliciete mogelijkheid om digitale verzoeken in te dienen. Overheden zijn verplicht om dit te faciliteren.

DigiD

Het voorschrijven van het gebruik van een DigiD, dat bij een gemeente als Apeldoorn vaste prik is, is volgens de toelichting van de wetgever op de Woo niet de bedoeling. Volgens SPOON zijn dergelijke eisen een ‘onnodige drempel’ voor de verzoeker. Toch ziet het rapport ook positieve ontwikkelingen. Zo zijn sinds het vorige rapport 21 decentrale overheden afgestapt van het verplichten van een DigiD voor de indiening van een Woo-verzoek. 11 decentrale overheden, waaronder de provincie Gelderland, nemen nu ook Woo-verzoeken via e-mail in behandeling.

Afwachtend

SPOON heeft de overheden waarop het rapport kritiek levert om een reactie gevraagd. In veel gevallen geven zij aan hun leven te zullen beteren. Zo laat de gemeente Voerendaal weten dat er ‘achter de schermen’ wordt gewerkt aan een ‘landingspagina’ met actuele informatie over de Woo. Het Waterschap Stichtse Rijnlanden wil ‘op korte termijn’ digitale communicatie over Woo-verzoeken mogelijk maken, net als het waterschap Rivierenland. SPOON is er blij mee, maar vindt dat decentrale overheden zelf actief aan de slag moeten met het uitvoeren van de Woo: ‘de afwachtende houding moet er nog af’, concludeert het rapport.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Tja, en krijg je dan uiteindelijk na verloop van tijd een portie verminkte documenten, waarvan zo´n 90% inhoudelijk identiek is, dan is de zitting van de rechtbank alweer achter de rug. Die doet dan uitspraak over beroepszaken zonder de cruciale informatie die men succesvol jaren onder de pet heeft weten te houden. NB, als de rechter de originele stukken dan opvraagt dan is het "sorry Edelachtbare, die hebben we met succes per ongeluk vernietigd :-)". Vervolgens weigert men de openbaar gemaakte stukken ook nog uit schaamte publiek op de gemeentelijke website te publiceren. zie: https://organisaties.overheid.nl/woo/34861/Gemeente_Stichtse_Vecht#locaties-woo-documenten
We hebben het hier over de gemeente Stichtse Vecht, maar zo zijn er nog vele organisaties die het deksel van hun beerputjes met hand en tand blijven verdedigen. De Woo is een mislukking als er geen wettelijke sancties op tijdsoverschrijdingen staan.
Hans Bakker
Dankzij D66 ideologie is de rechtsstaat en het idee van de open overheid zo ver doorgeslagen dat het land verlamd wordt. Opvallend is dat deze partij nauwelijks vertegenwoordigd is bij oa gemeenten. Deze partij heeft een studeerkamer beeld van de gemeente. Geen idee van de hoe de wereld echt werkt.
Alfred Blokhuizen
Ik begrijp uw reactie niet zo goed. In een rechtsstaat is toch juist alles openbaar en controleerbaar?

Vervolgens maakt u er een partijpolitiek dingetje van, terwijl het gaat om het recht op een overheid die controleerbaar is. Eigenlijk is uw berichtje aan hete inde een beetje beledigend. Waarom doet u dat?
Alfred Blokhuizen
Apart dat mensen impliciet pleiten voor minder Open Overheid.

Ik heb een reeks Woo verzoeken achter de rug. Soms afgedwongen via de bestuursrechter. Vaak haal je daarmee zaken boven tafel die eigenlijk het daglicht niet kunnen verdragen. Ik menigmaal kunnen lezen hoe ambtenaren en bestuurders zich beledigend uitlaten, in interne stukken, over bewoners of belangenbehartigers. Ook worden keiharde onwaarheden blootgelegd.

Ik zeg altijd tegen ambtenaren en bestuurders: Integer ben je ook als niemand meekijkt. En als je dat bent is er nooit een probleem en vind je het juist fijn dat alles openbaar wordt.
Advertentie