Advertentie
juridisch / Nieuws

Effectiviteit inspectierapporten JenV beperkt

Rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben maar beperkt effect op de aanpak van problemen bij de uitvoering van wetten.

27 januari 2022
Stapel rapporten
Shutterstock

Rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben maar beperkt effect op de aanpak van problemen bij de uitvoering van wetten en regels. Dat ze hebben bijgedragen aan een verbetering van de uitvoeringspraktijk is niet aannemelijk.

Stedenbouwkundige

JS Consultancy
Stedenbouwkundige

Klantmanager Werk | Noord-Holland

BMC
Klantmanager Werk | Noord-Holland

Tot die ontluisterende slotsom komt de Algemene Rekenkamer in het onderzoek Kijk op inspectierapporten. Zowel de minister van Justitie en Veiligheid als de organisaties die justitiële taken uitvoeren, zouden meer moeten doen met de inspectierapporten.

Aanpassingen nodig

De inspectie ziet erop toe dat de uitvoeringsorganisaties publieke taken goed uitvoeren. De Algemene Rekenkamer onderzocht of de rapporten die de inspectie in dat kader maakt, leiden tot concrete veranderingen in de uitvoering met een tastbaar maatschappelijk effect. ‘Het antwoord op die vraag is van belang’, aldus de Rekenkamer, ‘want de minister van JenV hoort te weten of de wet in de praktijk werkt zoals beoogd of dat aanpassingen nodig zijn.’

Halt-straffen

De onderzoekers doken onder andere in inspectierapporten over de stichting Halt, de stichting die zich inzet om jeugdcriminaliteit te voorkomen en te bestraffen. In het rapport over Halt raadt de Inspectie van JenV de minister aan om onderzoek te doen naar de vraag voor welk type delicten de Halt-straf effectief is. Wat blijkt? De minister heeft aan die aanbeveling geen gehoor gegeven.

Maatschappelijke impact

De Algemene Rekenkamer keek er wel naar door de toename van de recidive voor verschillende delictsoorten, voor en na Halt, te vergelijken. Daaruit blijkt dat de Halt-straf het minst effectief is voor jongeren die worden verdacht van een gewelds-, vermogens- of ander misdrijf. Voor jongeren die verdacht worden van een overtreding, rommelen met vuurwerk of ontduiking van de leerplicht helpt Halt duidelijk beter. De minister had volgens de onderzoekers  ook tot dat inzicht kunnen komen, als hij de aanbeveling van de Inspectie JenV wel had opgevolgd. Dan had hij maatregelen kunnen nemen die de maatschappelijke impact van de Halt-straf vergroten.

Meer middelen

In reactie op het Rekenkameronderzoek zegt minister Yeşilgöz van JenV de effectiviteit van de inspectierapporten te willen verbeteren en de kritische en analytische blik van de inspectie beter te willen benutten. Het nieuwe kabinet zou de inspecties meer middelen en armslag willen geven.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Voor zover dat nog niet of onvoldoende plaatsvindt wordt het tijd dat er eens kritisch wordt gekeken naar de voortgangscontroles op alle ministeries/rijksinstellingen. Wellicht dat dit ook de snelheid, productie en kwaliteit bij het Rijk op een wat hoger niveau kan brengen.
Advertentie