Advertentie
juridisch / Nieuws

Dwangsom voor jonge Haagse straatdealers

Haagse jongeren tot 27 jaar die worden betrapt op het dealen van drugs, kan een last onder dwangsom van 2.500 euro per dag worden opgelegd.

25 juli 2023
drugs-drugshandel.jpg

De Haagse burgemeester Jan van Zanen gebruikt zijn bevoegdheid om een last onder dwangsom op te leggen aan jonge straatdealers. De maatregel moet drugsoverlast en aanwas van jongeren in de ondermijnende criminaliteit voorkomen. Een pilot met deze aanpak heeft volgens de burgemeester ‘positieve resultaten’ laten zien.

Coördinator Planning & Control

Certus Groep in opdracht van de Bel Combinatie
Coördinator Planning & Control

Adviseur milieu (geluid)

Gemeente Ede
Adviseur milieu (geluid)

Sterk ondermijnend effect

Van Zanen schrijft dat straathandel in hard- en softdrugs in Haagse wijken toeneemt en vooral jongeren hierdoor worden aangetrokken. Het zou gaan om vele tientallen, doorgaans jonge dealers die kleine en middelgrote hoeveelheden drugs op straat verhandelen. ‘Hiervan gaat een sterk ondermijnend effect uit’, aldus Van Zanen. ‘Het leidt tot aantasting van de openbare orde, verloedering en gevoelens van onveiligheid.’ Ook wijst hij erop dat met name jongeren, al dan niet onder druk, de stap zetten van drugshandel op straat naar de georganiseerde criminaliteit.

Preventieve werking

Aangezien het verboden is de middelen op straat te verhandelen en burgemeesters volgens artikel 125, derde lid, van de Gemeentewet en artikel 5:32, eerste lid van de Awb, de bevoegdheid hebben een last onder dwangsom op te leggen bij een overtreding van dit verbod in de APV, heeft Van Zanen besloten van de bevoegdheid gebruik te maken. De beleidsregel is van toepassing op jongeren die binnen de gemeente het verbod op straatdealen overtreden en nog niet sterk zijn gelieerd aan een criminele organisatie. De hoogte van de dwangsom is 2.500 euro per geconstateerde overtreding per dag met een maximum van 10.000 euro. Het opleggen van de last onder dwangsom moet preventief werken, ‘omdat hiermee wordt beoogd herhaling van de overtreding te voorkomen’.

Positieve proef

De dwangsom moet jongeren ervan weerhouden om te kiezen voor een carrière in de georganiseerde misdaad. Vóór het opleggen van de dwangsom is er nog wel Lokaal PGA (persoonsgerichte aanpak) overleg waarin men per casus kijkt naar passende zorg en hulpverlening. De last onder dwangsom geldt twee jaar na dagtekening van het besluit. Zouden straatdealers tot 27 jaar in de twee jaar na hun overtreding dus opnieuw worden gepakt, dan treedt de dwangsom in werking. Een proef met de last onder dwangsom onder jonge Haagse straatdealers heeft volgens Van Zanen positief uitgepakt.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Hoe hoger de dwangsom, hoe meer ze moeten dealen, want geld komt niet aanwaaien als je tweemaal gesnapt bent :-)
Myconius Scipio
Hoe lang zou het duren voordat burgemeesters toe gaan geven dat he restrictieve beleid al decennia lang averechts werkt
Advertentie