Advertentie
juridisch / Nieuws

Nederland stuurt inwoners met milieuklachten het bos in

Zo bont als Slowakije maakt Nederland het niet, maar de toegang tot de rechter bij milieuklachten is in ons land allerminst goed geregeld.

07 februari 2024
Mileuklachten? Zoek zelf uw gang naar de rechter.

De gang naar de rechter in Nederland bij milieuklachten gaat voorbij aan de Europese vereisten. De Europese Commissie wil dat duidelijker wordt bij welke rechter individuen en organisaties met zulke klachten terechtkunnen. Nu is dat niet het geval.

Ambulant begeleider / Onderwijsconsulent

BMC
Ambulant begeleider / Onderwijsconsulent

Managing Consultant Wonen, Zorg & Veiligheid

BMC
Managing Consultant Wonen, Zorg & Veiligheid

Aanmaning

De Europese Commissie heeft Nederland een aanmaning gestuurd om de boel op orde te brengen, en wel binnen twee maanden. De brief is een start van een inbreukprocedure, waarmee de Europese Commissie lidstaten tot de orde kan roepen, als ze wetgeving of verdragen die ze zelf in Brussel afspreken, niet naleven. Uiteindelijk kan de Europese Commissie Nederland zelfs voor de Europese rechter slepen, als het in gebreke blijft.

Habitatrichtlijn

Het gaat om regels als de kaderrichtlijn water, de habitatrichtlijn, de vogelrichtlijn, en de afvalstoffenrichtlijn. In Nederland is niet duidelijk of beroep bij de rechter betreffende deze Europese wetten bij de bestuursrechter of bij de civiele rechter moeten worden gedeponeerd. Nederland overtreedt daarmee afspraken in het Verdrag van Aarhus waar voorwaarden over informatie, publieke participatie in besluitvorming en toegang tot de rechter is geregeld.

Naleving en handhaving

 ‘Het nationaal recht moet duidelijk en nauwkeurig zijn wat betreft de mogelijkheid om milieuwetten bij de rechter aan te vechten. De Commissie zet zich in voor de versterking van de milieurechtsstaat en wil ervoor zorgen dat wetten breed worden begrepen, nageleefd en gehandhaafd. In dit verband is het zeer belangrijk dat burgers en het maatschappelijk middenveld de nationale rechter kunnen verzoeken om de wettelijke naleving te verifiëren’, aldus de Europese Commissie.

Tekortkomingen

Het is in Nederland misschien nog niet zo erg als in Slowakije. Dat land krijgt ook een aanmaning. Slowakije heeft in zijn nationale wetgeving niet duidelijk en nauwkeurig vastgesteld dát het publiek alle besluiten of nalatigheden van nationale autoriteiten die binnen het toepassingsgebied van het EU-milieurecht vallen, bij de rechter kunnen aanvechten. Het kan gaan om wetten van individuele aard – zoals de verlening of weigering van een vergunning – of van algemene strekking, zoals de vaststelling van een plan of programma.

In Nederland kan dus weliswaar wel beroep worden aangetekend, maar niet duidelijk is hoe. Beide landen krijgen twee maanden de tijd om te reageren en de door de Commissie geconstateerde tekortkomingen aan te pakken. Komt er geen bevredigend antwoord, dan kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen, wat een volgende stap is in de inbreukprocedure.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie