juridisch / Partnerbijdrage

Burgers in verzet tegen de overheid

Gemeente is overspoeld met WOZ-bezwaren.

05 januari 2024
WOZ bezwaren

De opkomst van No-Cure-No-Pay bureaus (NCNP) betekent een flinke toename van het aantal WOZ-bezwaren. Ook heeft de grote waardeontwikkeling voor de woningen het afgelopen jaar tot veel bezwaar geleid. De burger komt in verzet en de gemeente komt nergens meer aan toe. Met de herwaardering onder handen is de drukte compleet. We zien hoe deze WOZ-uitdaging bij veel gemeenten voor problemen zorgt, maar wat kun je doen om deze opgave het hoofd te bieden?

Vertrouwen terugwinnen

“Burgers zijn het vertrouwen in de overheid kwijt, dit komt door blunders op Rijksniveau. De grootste is de toeslagenaffaire”, vertelt Bart Kranenborg, manager bij adviesbureau Thorbecke. “Burgers maken geen onderscheid tussen het Rijk en de gemeente en komen in verzet tegen ‘de overheid’. Dit doen zij door WOZ-bezwaren in te dienen, vaak via NCNP bureaus.” Daarom is het volgens Bart essentieel dat gemeenten het vertrouwen van inwoners terug weten te winnen en het verzet tegengaan, maar hoe?

“De gemeente moet meer tijd besteden aan de kwaliteit van het werk en het gegevensbestand”, vertelt Bart. “Maar ze hebben het enorm druk, dus dat is makkelijker gezegd dan gedaan.” Zijn advies aan gemeenten is om te investeren in het verbeteren of versnellen van werkprocessen of op tijd externen in te huren om de druk aan te kunnen. “Zorg daarnaast dat je projecten uitvoert die de bestandskwaliteit verbeteren. Daar kun je het mee winnen.”

Dialoog met de burger

Laagdrempelig & transparant, dat zijn de sleutelwoorden die door de Waarderingskamer worden gepromoot en waar ook Thorbecke, dé kennisorganisatie als het gaat over onder andere taxeren en gegevensbeheer, volledig achterstaat.

“Wij ondersteunen gemeenten om laagdrempelig en transparant de dialoog met burgers aan te gaan, zodat zij het vertrouwen terug kunnen winnen”, vertelt Bart. Ook handelt Thorbecke jaarlijks ruim vijftienduizend bezwaarschriften van A tot Z af, hebben zij softwaremogelijkheden in huis waarmee bezwaren sneller en efficiënter afgehandeld worden en adviseren zij gemeenten. Bart: “We denken graag mee over goede inrichting aan de voorkant van het proces, zodat het aan de achterkant beter behapbaar is.”

Adviesbureau Thorbecke is onderdeel van Team EIFFEL. De ruim 3.000 medewerkers van Team EIFFEL richten zich op belangrijke maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie, zorg, watermanagement, financial crime en maatschappelijk gevoelige juridische dossiers. Met Thorbecke hebben ze daarnaast adviseurs en specialisten in gegevensbeheer, informatiemanagement, juridische zaken en vastgoedtaxaties. Samen met Thorbecke ondersteunen ze publieke organisaties onder meer op gebied van de WOZ, BAG, BGT, lokale belastingen, planschade en onafhankelijke taxaties.

Meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De opkomst van no cure no pay bureaus is vooral te verklaren doordat je als burger of bedrijf nauwelijks door de bureaucratische wal van vanoverheidsinstanties dringt om (soms) in het gelijk te worden gesteld. No cure no pay bedrijven zijn over het algemeen veel beter geëquipeerd om bezwaren en beroepen voor burgers en bedrijven tot een goed einde te brengen. Hun resultaten liegen er meestal niet om.
Bart Kranenborg
Beste Hielco,

Hartelijk dank voor uw reactie op dit artikel.

Hoewel er nog wel veel te winnen valt voor gemeenten op het gebied van de communicatie met haar burgers zijn er gelukkig ook veel en goede stappen gaande/gezet om een beter proces neer te zetten in dit kader. Dat is veelomvattend en wordt bepaald door de sleutelwoorden Transparantie en Laagdrempeligheid.

Ten aanzien van de resultaten van de NCNP-bureaus geldt echter een klein maar tegengesteld resultaat: het in opdracht van het WODC uitgevoerde onderzoek ‘Van beroep in bezwaar’ (december 2020) geeft bijvoorbeeld als bevinding dat het slagingspercentage van particulieren die zelfstandig bezwaar indienen ten opzichte van bezwaren die door een NCNP-bureau worden ingediend, een slagingspercentage hebben van respectievelijk 53% en 49%. Dit betekent dat er bij het zelfstandig indienen van een WOZ-bezwaarschrift een licht hogere kans van slagen is dan wanneer die via een NCNP-bureau gebeurt.

Met vriendelijke groet,
Bart Kranenborg
Koen Post
het woz systeem is feitelijk niet uit te leggen aan de burger (en klopt in basis ook geheel niet omdat het gewoon niet transparant is en uitgaat van modellen en aannames en schimmige taxaties die vaak niet goed te onderbouwen zijn) want die argeloze burger denkt dat zijn woning apart wordt gewaardeerd en als deze bezwaar aantekent komt hij in moeras van vergelijkbare woningen 2 kilometer verder op die niet lijken op die van jezelf, schimmige waardevaststelling, en dan mag ie zelf aantonen dat het te hoog is en hoe moet ie dat dan doen op eigen kosten buiten een extern adviesbureau op basis no cure no pay. Vaak slechte communicatie tussen gemeente die woz vaststelt en de regionale heffingsinstanties en de klant/burger: ja wie moet je nu de schuld geven van die toename no cure no pay: ik meen dat het onmogelijke WOZ systeem hieraan ten grondslag ligt, dat zo was ingericht dat het niet te veel uitvoeringskosten zou mogen maken en zo goedkoop mogelijk de waardevaststelling moest plaatsvinden (typisch overheidsdenken vooral als er uitvoeringsgelden tussen rijk en gemeenten moesten worden berekend) via referentieobjecten, waarbij ook denk ik dat het feitelijk onrechtmatig is als belastingheffing plaatsvindt via niet objectieve en feitelijke grondslagen.
Bart Kranenborg
Beste Koen,

Hartelijk dank voor uw reactie op dit bericht.

De WOZ wordt uitgevoerd aan de hand van geldende wet- en regelgeving. Gemeenten worden verder ook gecontroleerd door de Waarderingskamer, die toeziet op een correcte uitvoering van de Wet WOZ. Hierbinnen en ook nog daarbuiten zijn er dus veel richtlijnen waar gemeenten zich aan moeten houden en die er aan bijdragen dat het werk objectief en correct wordt uitgevoerd.

Natuurlijk geldt wel dat waar mensen werken, er ook wel eens fouten worden gemaakt. Gelukkig is er hiervoor een systeem van bezwaar- en beroep en is er in mijn ervaring in principe altijd een welwillendheid om vragen over de werkwijze te beantwoorden vanuit gemeenten.

Verder is er inderdaad soms wel sprake is van een enigszins complexe materie: het taxeren is dan ook niet voor niets een specialistisch vakgebied.

Met vriendelijke groet,
Bart Kranenborg
Hielco Wiersma
Beste Bart,

De WOZ-wetgeving en uitvoering is meer verworden tot een verdienmodel van Gemeenten. Als burgers in sommige Gemeenten te maken krijgen met WOZ-verhogingen van bijna 34% in twee jaar kan je maar beter een WOZ-bureau inschakelen. Overigens heb ik de indruk dat jij ook bezig bent met een (verkeerd) verdienmodel.