Advertentie
juridisch / Nieuws

Kritische ambtenaar verlaat IND om nareismaatregel

De maatregel ‘zorgt voor een inbreuk op het vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat’.

11 januari 2023
Asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.
De nareismaatregel is deel van de asieldeal, die werd gesloten naar aanleiding van de schrijnende situatie in het asielzoekerscentrum in Ter Apel afgelopen zomer. ANP / Robin Utrecht

Een ambtenaar die zich bezighoudt met gezinshereniging, stapt op bij de IND. Het kabinet gokt met mensenlevens en het vertrouwen in de overheid staat op het spel, schrijft hij op LinkedIn.

Coördinator Planning & Control

Certus Groep in opdracht van de Bel Combinatie
Coördinator Planning & Control

Financieel Adviseur Samenleving

Certus Groep in opdracht van de Bel Combinatie
Financieel Adviseur Samenleving

Raad van State

Bij de Raad van State vind donderdagochtend een zitting plaats in een zaak over de zogeheten ‘nareismaatregel’ van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Lagere rechters in Amsterdam, Middelburg en Arnhem oordeelden in december dat de maatregel in strijd is met nationaal en Europees recht. De nareismaatregel is deel van de asieldeal, die werd gesloten naar aanleiding van de schrijnende situatie in het asielzoekerscentrum in Ter Apel afgelopen zomer. Het pakket aan maatregelen heeft als doel de instroom van asielzoekers te vertragen en te beperken. Als gevolg van de nareismaatregel moeten naaste familieleden van statushouders die recht hebben op gezinshereniging, maximaal vijftien maanden wachten tot zij daadwerkelijk naar Nederland mogen reizen.

Juridische houdbaarheid

De maatregel leidde tot boze en sceptische reacties van belangenorganisaties en juristen. Een commissie van vreemdelingenrechtdeskundigen maakte zich grote zorgen over de juridische houdbaarheid ervan. Volgens de commissie mag gezinshereniging alleen langer duren dan negen maanden ‘in bijzondere omstandigheden’. De commissie wijst erop dat negen maanden al ‘een uitzonderlijk lange termijn’ is.

Zorgelijke ontwikkeling

Ambtenaar Thomas Huttinga, beslismedewerker Nareis bij de IND, schrijft op LinkedIn dat de IND handelt zonder wettelijke basis, ‘op grond van een politiek besluit’. Familieleden moeten ondertussen nareis afwachten in ‘erbarmelijke omstandigheden’, waarbij zij volgens Huttinga direct gevaar kunnen lopen. Een (oud-)collega van Huttinga laat in een reactie op zijn LinkedIn-bericht weten dat meer IND-collega’s de afgelopen tijd hun zorgen hebben gedeeld. Volgens haar is het uitvoeren van ‘onwettige maatregelen’ met een politiek doel een ‘zeer zorgelijke ontwikkeling’, ‘zeker naar aanleiding van de lessen van de Toeslagenaffaire’. Ze zegt het betreurenswaardig te vinden dat ‘kritische professionals’ op deze manier de organisatie verlaten.

Imagoschade overheid

Huttinga merkt op dat het volharden van de staatssecretaris niet alleen schadelijk is voor vluchtelingen. Het heeft ook nadelige gevolgen voor de IND zelf. De maatregel ‘zorgt voor een inbreuk op het vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat’, en voor ‘imagoschade voor de Nederlandse overheid’. Het kabinet kiest volgens Huttinga voor ‘gokken met mensenlevens, het vertrouwen in de Nederlandse overheid en de fundamenten van de rechtsstaat’. Als jurist kan hij ‘niet begrijpen’ dat de IND als uitvoeringsorganisatie meegaat in de nareismaatregel, die volgens hem geen wettelijke grondslag heeft. Als mens kan hij niet begrijpen dat ‘de politiek nationale problemen probeert op te lossen over de ruggen van vluchtelingen die herenigd willen worden met hun familie’.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Er zijn minstens 80 miljoen mensen wereldwijd die voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor een vluchtelingenstatus in Nederland. We hebben een systeem geschapen waarin de vluchteling door ijskoude rivieren moet waden, onder prikkeldraad door moet kruipen, mensensmokkelaars moet betalen en dat om fysiek in Ter Apel uit te komen. En als dat dan te veel mensen lukt, dan vinden we het opeens niet leuk meer. We zijn natuurlijk wel voorstander van het asielrecht, maar er moeten er maar minder komen om het een beetje leuk te houden. Dus dan gaan we dingen verzinnen om het lastiger te maken. En dan krijg je dit soort zaken. We moeten af van het asielrecht in de huidige vorm omdat het NIET bijdraagt aan het DOEL van het VN Vluchtelingenverdrag. Dat doel is primair veiligheid. Het asielrecht is een MIDDEL. Als we iets willen betekenen, dan zetten we het aanvraagloket toch in Jemen neer? Dan hebben we zo minstens twee miljoen mensen die direct aan alle voorwaarden voldoen. Daar hebben we geen IND ambtenaren en rechters voor nodig. Maar laten we wel wezen, brengen we daar dan de wereld verder mee? Nee, dat doen we ook niet. We moeten onszelf opnieuw een aantal vragen gaan stellen: 1) Willen we iets doen voor vluchtelingen 2) wat hebben we ervoor over en 3) hoe. Als we onszelf die vragen gaan stellen, dan zal er hopelijk een systeem komen waarbij we als land veel meer en veel effectiever gaan bijdragen aan vrede en veiligheid in de wereld. Dat zal een systeem zijn zonder het huidige asielrecht. Helaas ontstaan de emoties bij mensen pas als de vluchteling hier aan de grens staat. Dat vertroebelt een objectieve kijk op het functioneren van het huidige asielsysteem. Politici gaan daar, van links tot rechts, in mee. Rechts wil de stroom dan indammen en links wil de opvang verbeteren. Zowel links als rechts heeft het bij het verkeerde eind.
Hielco Wiersma
Migratiebeleid moet niet zo zijn geformuleerd dat er ook nog eens een leger activistische belangenorganisaties en juristen mee in stand moeten worden gehouden.
Advertentie