of 58952 LinkedIn

Kritiek op 'ondemocratische' waterschappen

Ook in Noord-Brabant staan komende maand initiatiefvoorstellen op de agenda van de Statencommissies om de spelregels te veranderen.

Krap een jaar voor de verkiezingen voor de waterschapsbestuurders, laait de discussie over het democratisch gehalte van de waterschappen weer op. In Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant proberen Statenfracties van PvdA en – in de eerstgenoemde provincies - ook D66 om het aantal geborgde zetels omlaag te brengen. Initiatiefvoorstellen daartoe liggen klaar voor bespreking.

Spelregels veranderen in vijf waterschappen

In Overijssel en Noord-Brabant staan komende maand initiatiefvoorstellen op de agenda van de Staten. In beide provincies willen de indienende fracties voor respectievelijk twee en drie waterschappen de spelregels veranderen. In Drenthe moet het voorstel nog worden ingediend.

 

Geborgde vertegenwoordigers

De samenstelling van het waterschapsbestuur moet democratischer en met meer macht voor de burger, is de strekking van de voorstellen. De Waterschapswet maakt onderscheid tussen twee verschillende soorten bestuurders: ingezetenen die direct door de burgers worden gekozen, en “categorieën van belanghebbenden”, legt indiener Peter Hermans (PvdA) uit Overijssel uit. Die belanghebbenden zijn bijvoorbeeld bedrijven of natuur- of landbouworganisaties die hun eigen ‘geborgde’ vertegenwoordigers in het waterschapsbestuur benoemen.

 

Helft van hoogheemraden op geborgde zetel

Die zogenoemde geborgde zetels maken een te groot deel uit van het totaal, vinden PvdA en D66. ‘In de twee Overijsselse waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland zijn het er acht van de respectievelijk 23 en 25 zetels. Het dagelijks bestuur bestaat zelfs voor de helft uit hoogheemraden met een geborgde zetel. Daarmee hebben de geborgde zetels een onevenredig grote invloed op het beleid van de waterschappen.’

 

Burgers betalen steeds meer

Misplaatst, volgens Hermans, omdat de rekening van de waterschappen steeds meer naar de burgers en minder naar de boeren gaat. Dat bleek onlangs ook uit berekeningen van het onderzoeksinstituut Coelo uit Groningen. ‘Het op deze manier verankeren van de invloed van belangenorganisaties is niet meer van deze tijd’, stelt Hermans.

 

Schultz laat waterschappen met rust

Het liefst wil zijn partij helemaal af van de geborgde zetels, maar daarvoor zal in het parlement de wet moeten worden aangepast en dat zien Hermans’ Haagse collega’s niet gebeuren voor de komende verkiezingen, zo meldt hij. Zeker niet na het OESO-rapport van vorige maand over het waterbeheer en de reactie daarop van minister Melanie Schultz van Haegen om de waterschappen voorlopig met rust te laten.

 

Aantal zetels minimaliseren

Het initiatiefvoorstel van PvdA en D66 reduceert daarom het aantal geborgde zetels tot het wettelijke minimum van zeven. Hermans verwacht daarvoor voldoende steun. Vorig jaar stemden Provinciale Staten in tweede instantie unaniem voor eenzelfde voorstel over het samengevoegde Overijssels-Drents waterschap Vechtstromen. In Noord-Brabant wordt eenzelfde voorstel in mei in de Staten besproken.

 

Kritisch boek over waterschap Rivierenland

Bij waterschap Rivierenland wordt dezelfde discussie opgeworpen door onderzoeksjournalist Theo Dersjant, die zojuist zijn boek Oud bestuur uitbracht over het reilen en zeilen binnen dat waterschap. Dersjant woonde een jaar lang ruim dertig openbare vergaderingen bij en sprak met waterschapsbestuurders. Het waterschap is - mede door de geborgde zetels - niet erg democratisch, concludeert hij.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
@Niels

Er valt veel meer te keizen mbt. water dan wij wel eens denken. Gek genoeg zijn wij als burgers ons er niet van bewust. In dat OESO rapport dat wordt anagehaald verbazen de onderzoekrs zich vooral over het gebrek aan áwareness'onder emsnen met betrekking tot water. De waterordening in Nederland is van existentieel belang, maar drukken maken we ons er niet over. De overheid heeft het geregeld...

Overigens Rijkswaterstaat is geen ZBO, maar valt rechtstreeks onder de minister
Door Niels op
@p. Die extrapolatie zou ik niet zomaar overnemen. Plaatselijke politieke partijen met lokale standpunten hebben veel stemmen gekregen...maar dat kan dan ook weer zijn uit onvrede over de landelijke partijen ;) En voor wat betreft de Waterschappen: het taakveld ligt toch hoofdzakelijk op het operationele vlak? Waarom zou het Waterschap dan niet, net als Rijkswaterstaat een ZBO kunnen zijn? Één ZBO voor de natte en één ZBO voor de droge infrastructuur of een combi van beiden...Wat valt er namelijk nu eigenlijk te kiezen? De meeste mensen hebben dat volgens mij heel goed door....
Door Wottsjer (Watcher) op
Archaïsch bestuurd pompen of democratisch besloten verzuipen. Kiezen maar.
Door John Tobben (Beleidsmedewerker Waterbeheer) op
Iedereen mag natuurlijk streven naar meer macht, maar moet wel begrijpen wat een functionele democratie is. Hierin zijn in principe alle zetels geborgd, ook de ingezetenenzetels. Het verschil is de wijze waarop de zetels worden ingevuld. Als er alleen nog maar ingezetenenzetels zijn wordt het waterschap een algemene democratie. De verhouding opdrachtgever (provincies) - opdrachtnemer (waterschap) komt dan onherroepelijk onder spanning te staan.

Het is ondertussen ook duidelijk dat het Coelo rapport verkeerd is uitgelegd. Landbouw is per hectare geen cent minder gaan betalen, eerder meer. En iedere stijging van de watersysteemheffing tikt voor landbouwbedrijven dubbelhard door.

Er is tot slot geen enkele indicatie dat de geborgde zetels teveel macht zouden hebben. Er wordt voor honderden miljoenen geïnvesteerd in waterveiligheid, waterkwaliteit en ecologie. De heffing voor agrarische bedrijven zijn in sommige waterschappen met tientallen procenten gestegen.

Het ontbreekt in de discussie aan feiten. Jammer.
Door p op
@Janneke Als ik je redenring doortrek kan ik ook zeggen:
De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen draaiden vooral om landelijk thema's, mensen zijn lokaal minder geïnteresseerd, laten we de gemeenten bij het Rijk onderbrengen :)
Door Janneke op
Waterschappen onderbrengen bij de provincies en ook de ambtenaren met kennis. Aangezien leden van de provincie gekozen worden is het ook democratisch.

Aparte verkiezingen kosten geld en dit leeft totaal niet bij bewoners van de steden die wel moeten betalen. Degenen die wel belang hebben kiezen elkaar....
Door p op
@Opmerker

De watertaak voor je lokaal uit in het lokale watersysteem, daarvoor heb je lokale binding nodig.
Je zou hooguit kunnen redeneren dat waterschappen de afgelopen jaren te ver zijn door gefuseerd.

Heel makkelijk ergens aan een ander agenschap of bestuurslaag koppeln is er ook niet bij. Dan heb je geen idee hoe groot de taak is van de waterschappen en hoe zo'n organisatie dan uit het lood schiet. Het is eerder dat dan de waterschappen de provincies over zouden nemen...

Maar goed als je het echt anders wil in Nederland zou je moeten kiezen voor twee niveaus 1 nationaal en 1 regionaal niveau.

Door Opmerker op
Ik sluit mij aan bij Broadcaster en Harry. Verdeling van ruimte, middelen en belangen? Dan spreken we over ruimtelijke ordening. Zo ziende, kan de taak van de waterschappen worden uitgevoerd op (nog steeds bestaand) provinciaal niveau dan wel centraal niveau. Er is nog wel plaats in de Wro. Nederland heeft al genoeg tournooivelden waarop wordt gestreden.
Door Jeroen Haan (Waterschapsbestuurder Hoogheemraadschap van Rijnland voor de PvdA) op
Water vraagt om verdeling van ruimte, middelen (oa geld) en belangen. Daarom is het politiek. In het buitenland en in Nederland kijken velen met verbazing hoe goed het gaat mede dankzij waterschappen. In het COELO rapport staat ook duidelijk dat burgers relatief meer betalen, tijd om dat te herstellen. Dus goed initiatief van PvdA en D66.
Door Harry (beleidsmedewerker) op
Waterschappen met een bestuur is volkomen uit de tijd. Kost onnodig veel en is niet transparant. Daarnaast heeft het gemiddelde bestuurslid van een waterschap totaal geen verstand van waterbeheer. Waterbeheer is een technisch proces en hoort op basis van landelijk beleid uitgevoerd te worden. Eens met Broadcaster dat waterschappen makkelijk bij Rijkswaterstaat of provincies ondergebracht kunnen worden.