Advertentie
financiën / Nieuws

VWS maakt er financieel een behoorlijk potje van

De Algemene Rekenkamer constateert in haar verantwoordingsonderzoek naar de rijksrekening 2020 ernstige tekortkomingen bij vooral het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Van ruim 9 miljard euro is niet duidelijk of het rechtmatig is uitgegeven.

19 mei 2021
hugo-de-jonge.jpg

De Algemene Rekenkamer constateert in haar verantwoordingsonderzoek naar de rijksrekening 2020 ernstige tekortkomingen bij vooral het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Van ruim 9 miljard euro is niet duidelijk of het rechtmatig is uitgegeven.

Het rijk gaf vorig jaar 29 miljard euro uit om de virusuitbraak te bestrijden en de economische gevolgen ervan in te dammen. Die stroom extra uitgaven heeft volgens de Algemene Rekenkamer met name het beheer van de rijksfinanciën onder druk gezet.

 

Verbeterplan

Het financieel beheer bij VWS schoot zelfs dermate ernstig tekort, dat de Algemene Rekenkamer zich genoodzaakt voelde officieel bezwaar te maken tegen de gang van zaken op het ministerie en om een verbeterplan te vragen. Dat heeft minister De Jonge intussen weliswaar laten opstellen, maar toch beoordeelt de Rekenkamer het tekortschietende financieel beheer als ‘een ernstige onvolkomenheid.’ Wel is na de opstelling van het verbeterplan begin deze maand het bezwaar opgeheven.

 

Zorgbonus

Wat was het geval op het ministerie? Bij zowel de uitgaven als de verplichtingen is de tolerantiegrens van maximaal 1 procent fouten en onzekerheden inzake de rechtmatigheid overschreden. Dat is volgens de onderzoekers sinds de kredietcrisis van 2008 niet meer voorgekomen. Van bijna 2,5 procent van de verplichtingen (uitgaven in de toekomst, waarvoor een juridische verplichting is aangegaan) staat de rechtmatigheid niet vast. Daarmee is een bedrag van ruim 9,1 miljard euro gemoeid. Twee derde daarvan hangt samen met de bestrijding van de coronacrisis. Daarnaast is van 1,52 procent van de uitgaven, 4,3 miljard euro, de rechtmatigheid in het geding. Ruim de helft daarvan houdt ook verband met de strijd tegen het virus. Concreet gaat het onder meer om de zorgbonus en de aanschaf van testmaterialen, beschermingsmiddelen en beademingsapparatuur.

 

Laat in actie

De problemen waren volgens de Algemene Rekenkamer al in september 2020 bekend, maar de minister van VWS kwam pas begin dit jaar in actie om greep te krijgen op de uitgaven in 2020 en die in de jaarrekening te kunnen verwerken. Dat kon niet meer voorkomen dat er in de verantwoording forse fouten en onzekerheden optraden over de rechtmatige besteding van gelden en de betrouwbaarheid van de uitgaven. Zo ontbreken bijvoorbeeld ontvangstbewijzen voor rechtstreekse leveringen van goederen als beademingsapparatuur aan zorginstellingen. Evenmin is duidelijk of de aantallen afgenomen coronatesten op facturen die de minister van VWS betaalde,  klopten.

 

Schending budgetrecht

Als belangrijke oorzaak van onrechtmatigheden noemt de Algemene Rekenkamer het feit dat het parlement meer dan eens vooraf niet werd geïnformeerd over de extra uitgaven. Tweede en Eerste Kamer werden daardoor voor voldongen feiten gesteld. Niet alleen overigens door VWS, maar ook door de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Binnenlandse Zaken.

Wettelijk is vastgelegd dat nieuw beleid pas na instemming van de Tweede en Eerste Kamer mag worden uitgevoerd. ‘Afwijken van deze regel mag alleen als ingrijpen geen uitstel duldt en de minister de Tweede en Eerste Kamer daarover vooraf informeert. Dat geeft beide Kamers de kans zich desgewenst uit te spreken over de voornemens. Geeft de minister die mogelijkheid niet, dan schendt hij het budgetrecht van het parlement’, aldus de Algemene Rekenkamer. ‘Daarmee is de hoeksteen van het democratisch bestel in het geding.’

Reacties: 16

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wietske
HUGo de Jong heeft zijn PR zen communicatie afdeling wel goed laten werken. Voor de rest is het waardeloos!

- geen mondkapjes

- geen bedden

- een chaos bij vaccinatie aanpak

- een app die niet werkt

- RIVM niet op orde

- ggd niet op orde

Die man is een haan… zo van zie mij eens….. Voor de rest waardeloos
Michel / observer
@ Spijker: die 9 miljard is niet per sé onrechtmatig uitgegeven, maar het niet duidelijk of het rechtmatig is uitgegeven. Dat is subtiel doch belangrijk onderscheid, het gaat m.i. om de onderbouwing (dossiervorming ?) van de uitgaven.H. Wiersma / gepens.
@Michiel. Is juist, maar 9 miljard euro uitgeven waarvan het niet zeker is of het rechtmatig is uitgegeven blijft erg veel geld. Je kunt dit niet alleen aan de Corona-crisis toeschrijven. Op rijksniveau lijkt er dan toch fundamenteel iets mis.
FP
Wat een geroeptoeter hier zeg! De Algemene Rekenkamer heeft hier een label opgeplakt en dat wordt zonder nuanceringen en context overgenomen. De onvolkomenheden gaan hier over een zeer beperkt aantal onderwerpen, waarbij de onvolkomenheden met name gaan over het niet informeren van de Tweede- en Eerste Kamer en zich niet beperken tot VWS. Het gaat hierbij ook nog eens over zaken, die onder meer door de druk van de Tweede Kamer zijn opgepakt, waarbij van tevoren al duidelijk zou zijn dat het niet optimaal zou uitwerken. De zorgbonus is bijvoorbeeld geen zaak van de overheid en is primair de verantwoordelijkheid van de zorgsector omdat het hun bedrijfsvoering betreft. Vanuit VWS wordt geld beschikbaar gesteld omdat de Tweede Kamer dat eiste, maar VWS wordt afgerekend op de kwaliteit van de bedrijfsvoering en zaken waar geen verantwoordelijkheid voor wordt gedragen (en laat dit alstublieft zo!). Had de aanschaf van de beschermings- en testmaterialen via de juiste procedures moeten lopen??? Dit had dan uitstel/vertraging betekend, omdat aanbestedingen en ook politieke sondering veel tijd vergen. De Tweede Kamer heeft boter op het hoofd: ik had ze wel eens willen horen als de voorzieningen pas een aantal maanden later beschikbaar zouden zijn, omdat de juridische procedures nog niet afgerond waren..... die tijd was er niet. Hulde in plaats van hoon voor De Jonge (en zijn ambtenaren), die het blijkbaar nooit goed kunnen doen!
Petra
Allemaal leuk en aardig, FloPro, maar als een MKB'er z'n bonnetjes niet op orde heeft zijn de rapen gaar.Gelijke monniken, gelijke kappen.
H. Wiersma / gepens.
@FLoPro. In het bewuste artikel zelf wordt al aangegeven dat het bewuste bedrag niet alleen VWS betreft. Het overgrote deel van VWS zal gemakkelijk verklaarbaar zijn (Corona). Voor de rest en van andere ministeries zal dit toch echt moeten worden aangetoond/verklaard. Wie roeptoetert er hier nu eigenlijk?
W. van den Bosch
#Hugokanniks

henk
Nu snap ik hoe CDA partij programma schrijver Van Lienden aan de miljoenen winst is gekomen!
Karel van Klaveren
@Henk: En wat te denken van de tientallen miljoenen naar DSM voor mondkapjes (werken niet, maar toch verplicht gesteld door het kabinet). DSM, het bedrijf waar Edith Schippers, de VVD-vriendin van premier Rutte, de president is.
2C
"Van ruim 9 miljard euro is niet duidelijk of het rechtmatig is uitgegeven."9.000.000.000 Euro. Sommigen hebben kennelijk de jackpot gewonnen en zijn heel rijk geworden door de volstrekte incompetentie van Hugo de Jonge en zijn ambtenaren.henk
@Carol: inderdaad. En heeft DSM inderdaad wel die mondkapjes gemaakt? Ook is het bijzonder dat Nederland als enigste land binnen de EU tegen gratis testen is.. Lijkt me ook geen toeval!!!!
Petra
€ 9 miljard.... alsof je een emmer leeggooit.Ging er geen € 900 miljoen naar de stichting Nederland Open om door vrindjes een testmaatschappij te laten ontwerpen, zonder aanbestedingsprocedure?
Cynischt / nvt
Miljarden onrechtmatig uitgeven in een pandemie vind ik niet zo spannend, zeker als dit geconcretiseerd wordt:

"Concreet gaat het onder meer om de zorgbonus en de aanschaf van testmaterialen, beschermingsmiddelen en beademingsapparatuur."

Nu wil ik dit graag nog iets specifieker willen hebben:

- zorgbonus; goed idee, maar had niet onrechtmatig hoeven zijn. Er is lang genoeg over gesproken.

- aanschaf beademingsapparatuur - goed idee, actie was direct nodig en centraal inkopen door overheid lijkt goed idee.

- aanschaf van testmaterialen - goed idee we hadden geen idee waar we stonden in het begin.

- beschermingsmiddelen - gedeeltelijk goed idee, maar die kostbare en zeer milieuvervuilende niet medische mondkapjes vind ik een absolute schande.
Museum
Rutte zal tegen Hugo zeggen: “zeg tegen de pers en 2 e kamer dat je je niet kunt herinneren hoe het allemaal is gegaan”. En Rutte zal zeggen: kom op we moeten verder, het land moet een president hebben en dat wil ik weer zijn!
P.Pluim
Hugo de Jonge heeft het prima gedaan. Alle kritiek komt op hem neer, terwijl hij dag en nacht zijn best deed in deze bizarre tijden. Complimenten!
H. Wiersma / gepens.
Het is voor te stellen dat er met alle snelheid zaken misgaan, maar 9 miljard onrechtmatig uitgeven is wel erg veel. De Tweede Kamer zal wel van 'de hoed en de rand' willen weten mogen we aannemen (hoe, wat, wie en door wie)
Advertentie