Advertentie
financiën / Nieuws

Bemensing en budget rekenkamers bronnen van zorg

Er zijn nog veel gemeenten die voor hun rekenkamers weinig budget ter beschikking stellen en een lage vergoeding voor de leden over hebben.

02 januari 2023
Raadsleden in rekenkamer moeten worden vervangen door experts.

Diverse rekenkamers en rekenkamercommissies hebben zorgen of ze wel voldoende nieuwe rekenkamerleden kunnen vinden. Daaraan is behoefte, want over precies een jaar moeten raadsleden zijn vervangen door onafhankelijke rekenkamerleden.

Unitmanager Bedrijfsvoering en Financiën

Stroomopwaarts via Galan Groep
Unitmanager Bedrijfsvoering en Financiën

Beleidsmedewerker Omgevingsvergunningen Toezicht en Handhaving

Gemeente Bloemendaal
Beleidsmedewerker Omgevingsvergunningen Toezicht en Handhaving

Naar verwachting zullen er dit jaar flink wat sollicitatieprocedures ontstaan in rekenkamerland als gevolg van de Wet Versterking decentrale rekenkamers. Belangrijke bepaling in die wet is dat raadsleden vanaf 1 januari 2024 geen zitting meer mogen hebben in lokale rekenkamers en rekenkamercommissies. Doel van de wet is dat die rekenkamers onafhankelijk worden en op die manier beter hun controlerende werk kunnen doen. De wetswijziging heeft gevolgen voor naar schatting zo'n tachtig gemeenten waar nu raadsleden nog deel uitmaken van de rekenkamercommissie.

Onderzoekswerk

Vanwege de voorziene bemensingsproblemen van de rekenkamers, organiseert de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) dit jaar online bijeenkomsten ‘voor mensen met interesse in het rekenkamerlidmaatschap.’ Dit om ze wegwijs te maken in het onderzoekswerk, legt Etienne Lemmens van de koepelorganisatie toe.

Reshuffling

Tot nu toe zegt hij desgevraagd nog geen signalen te hebben gekregen van bemensingstekorten, maar door nieuwe verordeningen waardoor benoemingen van rechtswege aflopen sluit hij niet uit dat die gaan ontstaan. ‘Veel rekenkamerleden zullen wel weer worden herbenoemd onder de nieuwe verordening, maar er zullen ook veel nieuwe posten vrijkomen. Deels zal dat een reshuffling tot gevolg hebben, bijvoorbeeld de rekenkamer in de ene gemeente inruilen voor die van een andere gemeente. Maar er zullen ook veel nieuwe leden worden geworven.’

Budgetten

Minstens zo groot, zo niet groter blijven in zijn ogen de zorgen over de budgetten voor rekenkamers. Daarnaar gaat het ministerie van Binnenlandse Zaken, samen met de NVRR, op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek naar doen. Er zijn nog veel gemeenten die weinig budget ter beschikking stellen en een lage vergoeding voor rekenkamerleden over hebben. ‘Dan is de vraag of voldoende kwaliteit kan worden geborgd. En dan doet de gemeente(raad) zichzelf tekort’, aldus Lemmens.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Ach, bemensing is tegenwoordig niet meer zo belangrijk. Vraag maar aan onze werkgever. Die denkt dat hij het resterende personeel bij 15% inflatie wel vast kan houden met een eenmalige fooi van 375 euro.
Bruto.
Advertentie