Advertentie
financiën / Nieuws

Gros gemeenten voorziet begrotingstekort vanwege energiekosten

Behalve huishoudens en bedrijven, dreigen ook gemeenten zelf financieel in de knel te komen door hoge energiekosten en oplopende inflatie.

14 oktober 2022
Hoge energiekosten baren gemeenten zorgen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten mist node een structurele aanpak van het rijk om de financiële gevolgen van de hoge energieprijzen voor huishoudens en ondernemers te dempen. Ook de gemeenten zelf komen in de problemen.

Het is volgens de koepelorganisatie nodig dat zo’n structurele aanpak van de grond komt om de bestaanszekerheid van inwoners en de financiële positie van gemeenten beter te borgen. ‘Crisismaatregelen zijn niet effectief zonder een structurele aanpak’, stelt de VNG in een brief aan de leden.

Prijsplafond

Daarin staat ook dat ze nog veel vragen hebben over de uitvoering in de praktijk, bijvoorbeeld over het feit dat volgens het rijk een prijsplafond niet kan worden uitgevoerd in combinatie met blokverwarming waarbij een flatgebouw één aansluiting voor alle woningen heeft. Terwijl dat volgens de VNG vaak juist huishoudens betreft met een laag inkomen. Ook de uitvoering van de energietoeslag bereikt niet alle mensen die daar recht op hebben. Gemeenten kost het veel tijd om zo veel mogelijk mensen te bereiken.

Mkb

De gemeenten maken zich niet alleen zorgen over de gevolgen van de hoge energieprijzen en inflatie voor huishoudens, ook voor het midden- en kleinbedrijf is de impact van de hoge energiekosten groot. Met name de kleine bedrijven, middenstand en zelfstandigen kunnen de hogere prijzen niet of nauwelijks betalen. De aangekondigde steun voor mkb-ondernemingen met hoog energieverbruik kan volgens de VNG naar verwachting niet voorkomen dat de werkgelegenheid in het mkb gaat afnemen. Bovenop de krapte op de arbeidsmarkt, stijgende lonen en andere kosten, voorziet de VNG dat het beroep op ondersteuning door de gemeente snel kan toenemen, bijvoorbeeld in de vorm van bijstand en schuldhulpverlening. De gemeentekoepel mist een rijksaanpak zoals corona waarin een stevig ondersteuningspakket binnen no-time op tafel kwam.

Financiële tekorten

Zorgen zijn er ook over de gemeentelijke energiekosten. Uit een enquête onder gemeenten blijkt dat weliswaar 60 procent van hen op dit moment nog een lopend contract heeft, maar bijna acht op de tien gemeenten zegt wel financiële tekorten op de begroting te verwachten. Twee op de tien gemeenten geeft nu al aan dat ze de eigen energiekosten hebben zien verdubbelen – of nog meer.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
De krapte op de arbeidsmarkt zou wel eens heel snel voorbij kunnen zijn. Wacht maar af.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hielco Wiersma
1. Voor het wegwerken van (de grootste) effecten van de energiecrisis zijn bij het Rijk in ruime mate financiële middelen beschikbaar (extra inkomsten uit energie en energieafgeleide producten en belastingen, heffingen, btw e.d.). Verder zijn extra middelen in te zetten uit onderuitputting van de begroting, bezuinigingen en door verhoging van het schuldenplafond (de nationale schuld is slechts ca. 46% van het BNP). Het totaal inzetbare bedrag kan dus de 40 miljard euro ruimschoots overstijgen.
2. Naast het compenseren van burgers en bedrijven dienen uiteraard ook extra financiële middelen beschikbaar te komen voor vitale bedrijven/industrie (indien noodzakelijk) en voor Gemeenten, Provincies, Waterschappen, de culturele- en sportinstellingen en eventuele andere instellingen. Daarbij is maatwerk in veel gevallen noodzakelijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P. Smit
1. Wil het kabinet niet doen.
2. Heeft het kabinet geen zin in.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie