Advertentie
financiën / Nieuws

VNG-voorzitter: gemeenten vallen om

Gemeenten geven taken terug aan het rijk als het kabinet niet met structureel extra geld over de brug komt wanneer de commissie van wijzen in de lopende arbitrageprocedure positief besluit over een structurele verhoging van het jeugdbudget voor gemeenten. Dat zei VNG-voorzitter Jan van Zanen zondag in het programma Buitenhof.

23 mei 2021
Jan-van-Zanen2.jpg

Gemeenten geven taken terug aan het rijk als het kabinet niet met structureel extra geld over de brug komt wanneer de commissie van wijzen in de lopende arbitrageprocedure positief besluit over een structurele verhoging van het jeugdbudget voor gemeenten. Dat zei VNG-voorzitter Jan van Zanen zondag in het programma Buitenhof.

Bezuinigingsoperatie
‘Het was een bezuinigingsoperatie’, aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen over het decentraliseren van de jeugdzorg naar gemeenten in 2015. En dat raakt de financiële positie van gemeenten al enkele jaren ‘zeer ernstig’, constateert hij. In 2019 was al duidelijk dat er meer geld bij moest om verplicht hulp te kunnen bieden aan jongeren. Onderzoek wees uit dat er gemeentebreed een tekort was van  1,7 miljard euro. Gemeenten vroegen het kabinet om direct met dat geld over de brug te komen, maar het kabinet dacht daar anders over en premier Rutte stelde voor om dan maar arbitrage in te roepen, vertelt Van Zanen. Hij gaat er echt van uit dat dit advies bindend is. ‘Je maakt een afspraak.’

Opschieten en betalen
Nu dreigt het water de gemeenten echter over de lippen te lopen. ‘Gemeenten vallen om en dat leidt tot een verschraling van voorzieningen in gemeenten.’ Als de arbitrageprocedure uitwijst dat de gemeenten gelijk hebben, dan moet het kabinet volgens Van Zanen ‘opschieten en betalen’. ‘Het is nu niet fair en niet goed.’ Hij wijst erop dat voor een krachtig herstel van Nederland en voor het uitvoeren van transitie waarvoor het land staat ‘krachtige gemeenten’ nodig zijn. ‘Het wordt tijd dat de problemen met de jeugdzorggelden worden opgelost.’

Tekortbegroting
Gemeenten zijn verplicht de jeugdzorg te leveren, maar moeten ook een sluitende begroting hebben. ‘Het enige wat je dan kunt doen is snijden in de sfeer van voorzieningen: in de openingstijden van de zwembaden en bibliotheken en het uitstellen van groen- en wegenonderhoud.’ Als voorbeelden van gemeenten die echt klem zitten noemt Van Zanen: Emmen, Twenterand en Stadskanaal. ‘Die zeggen: we gaan niet meer bezuinigen, we dienen wel een tekortbegroting in, want het aanbod verschraalt. Het rijk dient te betalen, dat staat ook in de Gemeentewet. We zijn opgevoed met het idee dat de autonomie van gemeenten belangrijk is.’

Interbestuurlijke verhoudingen
De 900 miljoen euro die het kabinet al heeft uitgetrokken lost het probleem niet op, aldus Van Zanen die en passant ook nog eens wijst op de ‘ongein’ van de opschalingskortingen. ‘Maar we zitten ook aan het begin van een nieuwe periode: we moeten uit de crisis komen, we hebben grote ambities op klimaat en woningbouw. Die kunnen we niet aanpakken als de financiële positie van gemeenten niet structureel verbeterd.’ Van Zanen gaat ervan uit dat er onmiddellijk wordt geleverd na een positieve uitspraak voor gemeenten. ‘Dat zou ook vertrouwen geven in interbestuurlijke verhoudingen.’

'Doet u het lekker zelf'
De VNG-voorzitter en burgemeester van Den Haag wijst erop dat we nota bene op weg zijn naar de gemeenteraadsverkiezingen en maant ook het parlement om op te letten. ‘Stel de gemeenten in staat om een rol te spelen in het herstel en de transitie van Nederland.’ Daarvoor moet het kabinet een vergoeding geven voor de taken die ze aan gemeenten hebben overgedragen. ‘Als het geld er niet komt, verschraalt de positie van gemeenten en kan er een moment komen dat we zeggen: doet u het lekker zelf. Het rijk moet die taken dan weer zelf doen, want wij kunnen het niet meer verantwoorden.’

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ab / beleidsmedewerker
Het model van VVD, CDA en D’66 is vastgelopen. Deze partijen faciliteren hun achterban: ondernemers, mensen met geld etc. Belangen faciliteren in plaats van het algemeen belang. Cliëntelisme. De ceo’s lopen vrijwel dagelijks de deuren van deze partijen plat. Het model van de linkse partijen is ook vastgelopen. De linkse partijen begrijpen nog steeds niet dat de verzorgingsstaat, die velen willen, alleen in stand kan blijven als anderen daarvan worden uitgesloten. Voor zover we nog een verzorgingsstaat hebben, want we staan nu in de Europese middenmoot. Daarom zal de kiezer, die dat wel begrijpt, deze partijen blijven mijden. Het gevolg zal zijn dat het dossier jeugdzorg ergens zal blijven hangen. Er zal waarschijnlijk geen politiek komen die zich structureel over de jeugd zal ontfermen. Mogelijk zal er een coalitie komen met bijvoorbeeld PvdA. Ach, dan mogen ze even vier jaar proberen wat centjes los te weken. Maar het zal geen zoden aan de dijk zetten. De PvdA wordt dan gewoon weer eventjes gebruikt, net als twee kabinetten terug.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
zwarver gait
Men dient die desastreuze WMO op een andere,socialere, leest te schoeien én tevens moet men al die dubieuze zorgburootjes hard aanpakken + de PGB's dienen te worden gehalveerd. Nog los van het feit dat we meer pieter omtzigts in het zadel moeten houden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
De tijdgeest zit niet mee en dat is niet te keren. We moeten eerst zwaar in de blubber zakken voordat er weer een ideologische tegenbeweging komt. Het zal minder worden, ook de jeugdzorg. Gewone zorg, sociale zekerheid, bejaardenzorg, de daling is al meer dan twee decennia ingezet. Waar het eindigt? Geen idee, maar onze verzorgingsstaat wordt onbetaalbaar en voor goede jeugdzorg is geen plaats. Aandacht voor de jeugdzorg vragen is een stuiptrekking van het verval, geen voorbode van een maatschappij die in dit opzicht zorgzamer wil worden. Wie de grote lijn ziet van ontwikkeling van de verzorgingsstaat, die weet dat de commotie rond de jeugdzorg hooguit een kleine opleving kan betekenen, maar de algemene neergaande trend intact laat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wietske
Tijd genoeg gehad om de VVD aanpak te keren. Dit is voor de buhne.....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Ondanks meer dan 10 jaar voorbereiding voor deze wetgeving zijn de Kabinetten Rutte (VVD) er aardig in geslaagd om er hier ook een zootje van te maken. De nood is wel erg hoog nu zelfs de VNG-voorzitter (ook VVD) aan de bel trekt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. Janssen / Ambtenaar
@Peter: onze verzorgingsstaat wordt onbetaalbaar? Waar haal je dat vandaan? Het wordt tijd we in Europa één lijn gaan trekken en ons niet langer laten chanteren door de CEO's van al die multinationals. Deze loonslaven slagen er wonderwel in om nog steeds gunstige regelingen los te peuteren voor henzelf en voor hun aandeelhouders. Wanneer we het geld weten te halen waar dus echt nog echt genoeg zit kunnen onze verzorgingsstaat makkelijk betalen. Een kameraad van mij werkt voor een Zweedse multinationaal die jaarlijks miljarden winst maakt en waar de directeur 20 miljoen exclusief bonussen salaris krijgt. Maar een loonsverhoging tot aan de inflatiecorrectie zit er niet in. Hoe arrogant en onbeschoft kan je zijn om dit met droge ogen te durven te vertellen. "Bescheidenheid siert de mens" is vast bedacht door iemand met veel geld. Het wordt tijd om die bescheidenheid van ons af te gooien.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
Gemeenten trappen er elke keer wéér in. Zij zijn zó gretig om meer verantwoordelijkheden te krijgen dat zij hun gezonde verstand aan de wilgen hangen, geen businesscases laten doorrekenen, alles zelf willen doen en niet willen leren van opschalingservaringen.De CO² reductie is het volgende drama. Gemeenten hebben dermate weinig idee over businesscases, dat zij nu al, voordat er voldoende strategische opties zijn uitgewerkt, al hameren op de verplichte aansluiting op warmtenetten.Oplossingen voor landelijk identieke situaties, producten en diensten dienen landelijk te worden uitgedacht en aangepakt. Stel je voor dat gemeenten over de uitvoering van de ziekenhuiszorg zouden gaan. De ramp is dan niet te overzien.Regionale uitvoering ja, maar met landelijke aansturing en coördinatie. Alle transitiemissers leiden tot dezelfde conclusies. Herstructureer het Huis van Thorbecke, gemeenten kunnen zelfstandig de vereiste kennis voor landelijke problemen niet aanpakken en oplossen.Stop met delegeren en zet professionele uitvoeringsorganisaties op. Bedenk voor die organisaties nieuwe op democratische beginselen gebaseerde aansturings- en verantwoordingsprocessen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P.Pluim
De ellende bij de gemeenten is het resultaat van 10 jaar Rutte met zijn blindelingse bezuinigingen. Laat Van Zanen (ook VVD) de hand in eigen boezem steken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
@Bimie Er is zeker geld te halen, maar de lastendruk van zorg en sociale zaken samen is ongeveer gelijk als aan midden jaren ‘80, terwijl onze uitgaven aan sociale zekerheid als percentage van het bnp met maar liefst 60 % zijn gedaald. Oorzaak: veel hogere zorgkosten. Tel daarbij op de verwachte stijging van de zorgkosten en je weet dat er straks ergens ook geld af moet. Het immigratiebeleid zoals gepropageerd door de PvdA draagt hier niet aan bij. Het arbeidsmigratie beleid zoals gepropageerd door VVD, CDA en D’66 ook zeker niet. Van links tot rechts boter op het hoofdje. Goedkope arbeid voor de werkgevers wordt uiteindelijk betaald door de belastingbetaler. De uitkeringen van al degenen die aan de kant blijven staan, meer dan 1.000.000 mensen wordt ook betaald door de belastingbetaler.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B. Janssen / Ambtenaar
@Peter: dat onze zorgkosten enorm toenemen is enerzijds te "danken" aan de marktwerking en de ongebreidelde winsten in de farmacie. Het Pfizer-vaccin is met overheidssteun ontwikkeld, maar nu al is bekend dat het concern 70 miljard winst gaat maken dankzij het vaccin. We staan erbij en kijken er naar, maar doen niks. De aandeelhouders zullen blij zijn. Maar uiteraard is het dat niet alleen. De zoektocht naar het "eeuwige leven" voor iedereen is natuurlijk ook een duivels dilemma, want wie bepaalt dat die ene patiënt dat enorm dure medicijn niet krijgt? of dat die tachtigjarige geen nieuwe heup meer krijgt? Wie gaat het zeggen? Want naast de noodzakelijke herstructureringen in de zorg is er ook het moreel dilemma. Daar heb ik vooralsnog geen antwoord op.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Er dient in het Sociaal Domein een evenwichtige balans te worden gecreëerd tussen de hoogte van de kosten en de daarvoor maximaal haalbare rijksuitgaven. De indruk bestaat dat nu teveel burgers gebruik maken van dit domein terwijl ze de lasten (grotendeels) best zelf op kunnen brengen. Bovendien ophouden met pamperen door de Overheid. Burgers behoren primair in staat te zijn om zichzelf te redden. Voor burgers die dat echt niet kunnen moeten er natuurlijk uitzonderingen worden gemaakt. De bomen groeien (helaas) niet tot aan de hemel. De private sector moet de lasten wel op kunnen brengen. Alles draait om de financiële balans in deze sector.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie