Advertentie
financiën / Nieuws

'Hervorming woningmarkt goed voor gemeenten'

Als de bouwproductie weer op gang komt krijgen gemeentelijke grondbedrijven weer wat lucht, zegt Adriaan Visser, Vereniging van Grondbedrijven.

24 februari 2012

Het hervormingsplan voor de woningmarkt dat 22 topeconomen woensdag presenteerden, kan goed uitpakken voor gemeenten. ‘We hebben er als gemeenten echt wat aan als hierdoor de woningproductie weer op gang komt’, zegt Adriaan Visser, voorzitter van de Vereniging van Grondbedrijven.

Lucht

Niet alleen krijgen de grondbedrijven weer wat meer lucht als er weer kan worden gebouwd, zegt Visser. ‘Het betekent ook dat gemeenten weer binnenstedelijk kunnen gaan bouwen en dat mensen van huur- naar betaalbare koopwoningen kunnen doorstromen. Dat geeft weer ruimte op de overspannen huurmarkt.’

Afbouw hypotheekrenteaftrek

De economen stellen dat hervorming van de woningmarkt noodzakelijk is en presenteerden een zesstappenplan. Als belangrijkste maatregel zien zij de geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast willen ze de hoogte van de hypotheekschuld beperken tot 90 procent van de woningwaarde en pleiten ze voor afschaffing van de overdrachtsbelasting. De huursector moet de huren geleidelijk verhogen tot ‘marktconform’.

Gecompenseerd

De lage inkomens houden de huurtoeslag. Woningeigenaren worden door fiscale maatregelen gecompenseerd voor een deel van het verlies aan hypotheekrenteaftrek, aldus de economen. Duidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek moet het vertrouwen van consumenten herstellen, is de gedachte van de economen.

Economische crisis verlichten

Visser ziet daar veel heil in. ‘Natuurlijk is er ook nog een economische crisis en die is niet ineens verdwenen door deze maatregelen. Maar de onzekerheid over de woningmarkt komt daar nu nog bovenop. Als het kabinet met deze maatregelen het consumentenvertrouwen iets kan herstellen, zou dat zelfs de economische crisis kunnen verlichten.’

Verliezen afschrijven

De gemeentelijke grondbedrijven zullen hun verliezen van de afgelopen jaren moeten afschrijven. ‘Dat neem je niet meer weg’, aldus Visser. ‘Maar door een hervorming van de woningmarkt kunnen ze wel weer grond gaan uitgeven. Corporaties en ontwikkelaars zullen weer willen bouwen als er beweging komt in de woningmarkt.’

Prima uit te leggen

Tot dusver verzetten de regeringspartijen CDA en VVD zich tegen het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek en dat geldt ook voor gedoogpartner PVV. Visser vindt dat links en rechts nu maar eens moet zeggen: We gaan het doen. ‘Dat is prima uit te leggen. Deze maatregel maakt een einde aan de onzekerheid. En door de aftrek geleidelijk te verlagen en fiscaal te compenseren, blijft voor veel mensen de totale optelsom min of meer gelijk.’

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Insider / ...
Economie, is dat niet die wetenschap waar achteraf nog niet eens de conjuncturele bewegingen kunnen worden verklaard?

Ik begin maar niet eens om de strekking van dit artikel puntsgewijs onderuit te halen. Hoeveel onzin kun je in 1 artikeltje kwijt??
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H vd Zwan / Informatiemanagement
Gemeentelijke overheden zouden zichzelf verantwoordelijk moeten voelen voor de overspannen huurmarkt. Het idee achter woningbouwcontingentering is volgens mij 10 jaar geleden verdwenen uit het idioom van volkshuisvestingbeleid ten faveure van het idee achter de opbrengsten uit grondverkoop. De huurmarkt had minder overspannen geweest indien zij meer aandacht hadden gehad voor het hebben van voldoende sociale huurwoningen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
C. Horsman / burger
Ik ben het niet eens dat de hypotheekrenteaftrek het probleem op de woningmarkt is geweest. Maar juist het verstrekken van veel te hoge hypotheken t.o.v. het inkomen.

De totale aflossing van de hypotheek in 30 jaar kan bij een lage inflatie problemen geven.

Wat is er op tegen om die tot de 50% te beperken.

Vergeet niet dat t.o.v. huurders de kosten voor het eigen woningbezit veel hoger zijn.

Zoals, huurwaardeforfait, onderhoud, opstalverzekering, OZB,

De te hoge hypotheekverstrekkingen door de banken heeft tot de luchtbel in de woningmarkt geleid is mijn mening.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.J. Guldemond / Directeur veiligheidsadviesbureau
gelezen dit 6 stappenplan zijn er voor mij als niet econoom een paar onduidelijkheden. De eigen woning als oudedagsvoorziening is misschien wel een optie echter is het geen garantie dat men dan ook van deze eigen betaalde voorziening gebruik kan maken over het hele bedrag. De belasting zal zeker een fors deel opeisen.Ten tweede moet er wel een eigen woning zijn. Mensen die altijd gehuurd hebben kunnen niet over deze optie beschikken.Men wil schokvrij een overgang laten plaats vinden. Iedere aanpassing zal voor een bepaalde categorie mensen een schok teweeg brengen.Hypotheek nemen met deels eigen middelen zie ik ook als probleem. Starters hebben te kort gewerkt om vermogen op te bouwen. Daarbij een 90% finaciering zal niet postitief bijdragen.Het is misschien niet realistisch maar afstempelen van de woningwaarde zie ik als mogelijkheid om tot een aanvaardbare verandering in het systeem te komen. Uiteindelijk hebben we gezien hoe banken en andere financieele organisatie in staat zijn miljarden af te stempelen over de leningen naar Griekenland.Lees wel dat ik het ook noodzakelijk vind dat er hervormingen komen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
t. faber / gepensioneerd
Ik ben het volkomen eens met dhr. Horsman. Hoofdzakelijk de versoepeling door de banken van de inkomenseisen voor het verkrijgen van een lening (tweede inkomen tot zelfs volledig meegerekend) heeft geleid tot een explosie van de woningprijzen. De hypotheekrenteaftrek wordt m.i. derhalve ten onrechte als hoofdoorzaak van de huidige woningcrisis aangemerkt.

Voorts komt het verhogen van de hypotheekgarantie mij onbegrijpelijk voor. Dit leidt m.i. juist tot het consolideren van de nog steeds te hoge vraagprijzen.

Overigens laat dit de wenselijkheid tot een herziening van het huidige stelsel van hypotheekrenteaftrek onverlet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
De woningmarkt vraagt inderdaad om oplossingen. Echter de door 22 economen gesuggereerde oplossing voor de woningmarkt wordt teveel gelardeerd door bezuinigingsmotieven ten laste van de woningbezitter. Woningbezit dat door de Overheid met name in de laatste 20 jaar is opgedreven tot meer dan 60% van de beschikbare capaciteit. Ik ben voorstander van een nieuw nationaal plan voor de woningmarkt dat niet alleen wordt gedragen door economen maar ook door bouwers, overheden en consumentenorganisaties. Schaf dan tegelijkertijd de OZB en waterschapsbelasting af en neem (naast woningforfait en overdrachtsbelasting) ook dat mee in een nieuw belastingplan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
joop luster / ontwerper
Suffe economen die een plaat uit de kast gehaald hebben welke ze 35 jaar geleden hadden moeten opzetten. Een grotendeels achterafvolkje met veel te beperkt instrumentarium. Dat laatste weten ze zelf inmiddels ook wel maar vooralsnog ontbreekt het nog aan creativiteit/lef om wat meer buiten hun vakgebied te kijken. (een enkele slimmerd uitgezonderd)

Deze week gezien een uitzending van Zembla. Ging over gedwongen verkoop van woningen welke onder de prijs verkocht werden. Banken accepteren verlies en weigeren een betalingsovereenkomst met bewoners die hun huis moeten verlaten. Vreemd eigenlijk, banken die hun verlies nemen.Of zou het zo zijn dat deze banken deze huizen in rommelhypotheek-pakketjes al gesecuritiseerd hebben naar aan andere, buitenlandse, banken die in de veronderstelling gebracht zijn dat dit prachtige Nederlandse triple-A pakketjes waren??

Laten de klokkenluiders zich melden!Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JJMoes
Een econoom is iemand die morgen inziet waarom hij gisteren ongelijk had. Heeft niet de hele projectontwikkelende kliek o.l.v. ex CDA minister Brinkman miljarden verdiend aan de bouwproductie? Ons probleem is dat we de calvinistische instelling, hard werken, spaarzaamheid en tevredenheid ingeruild hebben voor oplichting (bonus),rommelhypotheekverkoop, beroven gepensioneerden (ook olv ABP baas Brinkman),dikke salarissen, volgende roofgemeentelijke grondbedrijven,geprivatiseerde woningbouwverenigingen, etc etc. Terug naar de mabachtschool, een vak leren en alle pretscholen van fotografie tot evenementenmanagement direct sluiten, discipline terug en aanpakken. En voor het Rijk geldt: kom eens iets langer dan 4 jaar gemaakte afspraken voor de langere termijn na.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter Ramauatsring / adviseur
Er moet zeer zeker wat gebeuren aan de woningmarkt. Nu zijn er alleen maar verliezers. Dat het zo'n moeizaam dossier is geworden komt omdat het onderdeel van en politieke discussie is geworden, waardoor er stokpaardjes worden bereden en het risico van een slecht doordacht compromis op de loer ligt. Een goed technisch advies door economen van verschillende kleur is een zeer wenselijke stap in de goede richting! En nu maar hopen dat politici over hun eigen dogma's heen kunnen stappen en een goed advies op waarde kunnen schatten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie