Advertentie
financiën / Nieuws

Nader onderzoek oneigenlijk gebruik WOZ-procedure

Staatssecretaris Van Rij (Financiën) wil de Wet WOZ mogelijk aanpassen om het aantal gehonoreerde juridische procedures te reduceren.

05 oktober 2022
No cure no pay - WOZ
Shutterstock

Er komt een nader onderzoek naar oneigenlijk gebruik van WOZ-procedures door no cure, no pay-bedrijven (ncnp). Tegelijk bestudeert het ministerie van Financiën of de wet kan worden aangepast om het aantal WOZ-procedures, die in toenemende mate door die bedrijven worden aangespannen, terug te dringen.

Geen duidelijkheid

Dat schrijft staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer. Een eerder onderzoek van het WODC leverde niet de gewenste duidelijkheid op of en in hoeverre er sprake is van oneigenlijk gebruik van WOZ-procedures door no cure, no pay-bedrijven. Het WODC concludeerde dat er slechts anekdotisch bewijs is gevonden ‘voor handelingen die gericht lijken op ‘profiteren’ van bestaande wet- en regelgeving, maar de algehele indruk is dat dit bij de WOZ niet kenmerkend is voor het grootste deel van de ncnp-bedrijven.’

Vertekend beeld

De conclusies in het WODC-rapport lijken volgens het ministerie voor een belangrijk deel gebaseerd op de ervaringen van de rechters. Maar in het rapport wordt voorbijgegaan aan het feit dat door no cure, no pay-bedrijven vooral geld wordt verdiend aan bezwaarprocedures en minder aan beroepsprocedures. Beroep wordt ook relatief weinig ingesteld. Het vertekende beeld dat daardoor mogelijk is gerezen, moet aanvullend onderzoek scherp krijgen.

Kernprobleem

Met het nader onderzoek beoogt Van Rij ook inzicht te krijgen in de mogelijkheden om wet- en regelgeving binnen de huidige systematiek van de Wet WOZ aan te passen om oneigenlijk gebruik van procedures te voorkomen. Naar zijn mening zit het kernprobleem niet zozeer in de manier van waarderen van woningen en niet-woningen, maar met name in het feit dat bij de waardevaststelling één waarde aan de orde is, terwijl sprake is van een schatting bij de waardebepaling en de waarde dus altijd binnen een bepaalde bandbreedte zal vallen. Echter, belastingheffing – het doeleinde waarvoor de WOZ-waarde wordt gebruikt – verlangt dat de waarde wordt vastgesteld op één waarde. Volgens de staatssecretaris is die wettelijke systematiek één van de factoren die bijdraagt aan de vele gehonoreerde juridische procedures.

Burgers betrekken

Daarnaast ziet de staatssecretaris ook ruimte om het WOZ-proces zelf te verbeteren door onder meer burgers te betrekken in de totstandkoming van de WOZ-waarde van woningen, informeel contact te leggen met burgers en het ondersteunen van gemeenten bij de afhandeling van bezwaren.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Weggegooid geld. De bureaucratische WOZ-wetgeving en andere gemeentelijke belastingen kunnen beter worden vervangen door één heffing voor publieke diensten per inwoner. Op die wijze kunnen gemeenten pas echt op een efficiënte wijze belasting innen. Gemeenten moeten bovendien beter taxeren door minder te werken met algoritmen voor gehele huizenblokken en meer te kijken naar specifieke kenmerken en ligging van woningen.
Nico Bos
Het zou inderdaad te overwegen zijn voor alle huishoudens de WOZ af te schaffen en net zoals het "kijk en luistergeld" een bedrag naar inkomen voor zowel huurders als bezitters via de inkomstenbelasting te verrekenen en aan gemeentes af te dragen. De enorme hoeveelheid geld en energie die nu door vele instanties in het bepalen van de WOZ waarde wordt gestoken is ongekend en tevens discutabel en oneerlijk. Pak alleen het vastgoed aan dat als belegging en handel dient, 2e huis, melkhuisjes etc. dan krijgen de rechters ook weer wat lucht. Het kan toch niet zo zijn dat Brussel (ECB rente) en een gek in Moskou je WOZ waarde gaan bepalen?
Advertentie