Advertentie
financiën / Nieuws

‘Vooral ouderen de dupe van te hoge WOZ-inschatting’

Verouderde huizen zouden te hoog worden ingeschat, maar volgens de Waarderingskamer voeren gemeenten hiervoor extra controles uit.

02 maart 2022
WOZ
Shutterstock

Met name oudere mensen hebben last van een te hoge inschatting bij het vaststellen van de WOZ-waarde. Volgens de consumentenvereniging Vastelastenbond worden recent opgeknapte woningen in een wijk gebruikt als voorbeeldwoningen bij de bepaling van de WOZ-waarde. Verouderde of slecht onderhouden huizen, die voornamelijk worden bewoond door senioren, zouden dan te hoog worden ingeschat. De Waarderingskamer zegt ermee bekend te zijn.

Beleidsmedewerker RO

JS Consultancy
Beleidsmedewerker RO

Directeur 1Stroom

Geerts & Partners
Directeur 1Stroom

Realistische schatting

Oudere mensen doen ‘vaak niet veel meer aan hun woning’, vertelt directeur Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond in een bericht. ‘Daarnaast hebben ze vaak de financiële middelen niet om de woning grondig te verbouwen of op te knappen.’ Een realistische schatting wordt dan moeilijker. De interesse in verduurzaming is bij deze groep ook minder – de Vastelastenbond verwijst hierbij naar de studie ‘Grijze Haren, Groene Huizen’ van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Senioren kunnen bezwaar maken. ‘Deze aanvragers maken de meeste kans om hun WOZ-beschikking succesvol aan te vechten’, zegt Wolfert. Hij voegt toe dat de succeskans sterk afhangt van de gemeente. ‘Sommige gemeenten zitten goed met hun schattingen terwijl andere gemeenten er juist naast zitten.’ De Vastelastenbond geeft het advies om bij het indienen van een bezwaar foto’s toe te voegen waarin de staat van de keuken of woonkamer te zien is.

Gemeenten zijn bekend met het fenomeen en houden er ook rekening mee, laat Ruud Kathmann van de Waarderingskamer weten. ‘Dat er bij de marktanalyse goed gekeken moet worden naar de kwaliteit van de woning (opgeknapt of niet, verduurzaamd of niet) is duidelijk.’ Bij de meeste gemeenten wordt volgens Kathmann een extra controle uitgevoerd op woningen waar al lang dezelfde bewoners zijn ingeschreven en de Waarderingskamer stimuleert dit soort extra controles ‘nadrukkelijk’.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De WOZ-taxaties geschieden nu ook nog veelal via algoritmische methoden of via wijkindelingen. De hieraan gerelateerde OZB is de meest subjectieve manier van alle belastingheffingen. De recente wijziging via de heffing van m2-prijzen voor woningen en/of bedrijven brengt daarin geen millimeter verandering. De druk bij de Rechtbanken zal er dus niet minder om worden. Een veel betere methode is om deze belasting geheel af te schaffen en deze te vervangen door een ingezetenen/bedrijven-belasting voor publieke diensten. Dit uiteraard gelijktijdig met een hervorming van het Belastingstelsel. Ruud Kathmann van de Grondkamer weet uiteraard wel beter dan wel hoort beter te weten.
Toine Goossens
Gemeenten kunnen dit probleem ook zelf aanpakken. Veelvuldig zijn algoritmen ingezet om afwijkend gedrag in beeld te brengen en tot korting van uitkeringen over te gaan.
Een algoritme kan van ieder huis vaststellen of er ingrijpende verbouwingen/renovaties hebben plaatsgevonden, kunnen van ieder huis vaststellen hoe lang de eigenaren er al wonen, en last but no least zien of er een hypotheek op de woning is opgenomen. Allemaal volstrekt legale en openbare informatie.

Ontzorgen van burgers houdt in slim nadenken hoe je het burgers makkelijker kunt maken. Welke gemeente doet dit al?
Advertentie