Advertentie
financiën / Nieuws

VNG lijdt flink verlies op de beurs

‘Het was geen gunstig jaar op de beurs’, zo concludeert VNG-voorzitter Jan van Zanen in het financieel jaarverslag van de gemeentekoepel.

30 mei 2023
Beleggen - minder verdienen met beleggen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een beroerd beursjaar achter de rug. Het beleggingsresultaat was ruim 8 miljoen euro negatief.

Coördinator Planning & Control

Certus Groep in opdracht van de Bel Combinatie
Coördinator Planning & Control

Coördinator Financiële Administratie

Certus Groep in opdracht van de Bel Combinatie
Coördinator Financiële Administratie

Waardedaling

De waarde van de beleggingsportefeuille was eind 2022 bijna 59 miljoen euro. Ten opzichte van 2021 is de effectenportefeuille 8,6 miljoen euro in omvang afgenomen – een daling van 12,75 procent. Na aftrek van de beheerkosten wordt deze afname veroorzaakt door een lager koersresultaat van ruim 9 miljoen euro. Dat is 14 procent ten opzichte van waarde begin vorig jaar. Het beleggingsresultaat bleef in 2022 met 16,74 procent achter ten opzichte van de benchmark. ‘Het was geen gunstig jaar op de beurs’, zo concludeert VNG-voorzitter Jan van Zanen in het financieel jaarverslag.

Onroerend goed

De VNG houdt een beleggingsportefeuille aan voor vermogen dat niet op korte termijn hoeft te worden aangesproken. Het beleggingsbeleid is gericht op een horizon van vijf tot tien jaar. Daarbij wordt gemikt op een gemiddeld jaarrendement van circa 4 procent. De portefeuille bestaat uit wereldwijde aandelen (10 procent), onroerend goed (5 procent), absoluut rendement (10 procent) en Euro obligaties (75 procent).

Onderzoek

Bij nader inzien, zo stelt het VNG-bestuur in het financieel jaarverslag over 2022, blijkt de samenstelling van de portefeuille voor de toekomst steeds minder passend om te komen tot een langjarig rendement van 4 procent. Oorzaak daarvan is de ontwikkeling van de rente op lange termijn. Daarom laat het bestuur van de gemeentekoepel nu onderzoeken in hoeverre het vermogensbeheercontract moet worden gewijzigd om aan de 4 procent rendementsdoelstelling te kunnen blijven voldoen, zonder dat gewenste en aanvaardbare verhouding tussen risico en rendement wordt losgelaten.

Lagere opleidingskosten

Al met al sloot de VNG 2022 af met een negatief resultaat van 4,2 miljoen euro. In de begroting voor 2022 was een negatief resultaat voorzien van 4,6 miljoen, waardoor het resultaat uiteindelijk zelfs nog iets beter uitpakte dan begroot. Het bedrijfsresultaat was bijvoorbeeld 1,1 miljoen hoger dan begroot. Dat was met name veroorzaakt door een hoger gerealiseerd projectvolume en een hogere doorbelasting van afgenomen diensten, zoals ict en de vergoeding voor detachering van interne medewerkers aan extern gefinancierde projecten. Ook de kosten van woon-werkverkeer zijn evenals de opleidingskosten lager uitgekomen dan begroot.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Het nieuwe pensioenstelsel is volledig gebaseerd op beleggingsrendement en niet op een omslagstelsel. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat rendementen het komend decennium volledig uitblijven. De rendementen van het afgelopen decennium zijn namelijk voor een deel gemaakt door gratis geld. Dat houdt nu dus op. Het nieuwe pensioenstelsel wordt dan een ramp, behalve voor politici want die vallen erbuiten!
P. Smit
Waar staat dat het hier om pensioengelden gaat?
P. Smit
Nu begrijp ik waarom de contributie weer fors omhoog gaat.

Hielco Wiersma
De troost is dat nagenoeg alle beleggers hiervan last hadden. De één wat minder dan de ander. Bij de belastingdienst denken ze echter nog steeds dat het omgekeerde het geval is.
Advertentie