Advertentie
financiën / Nieuws

VNG adviseert niet-sluitende begroting te maken

Om een signaal af te geven aan het rijk adviseert de VNG haar leden om financiële tekorten duidelijk zichtbaar te maken in de begroting.

14 juli 2023
stapel-geld-shutterstock-127466858.jpg

De VNG heeft in een brief aan haar leden geadviseerd om geen sluitende begroting te maken voor de jaren vanaf 2026. Deze uitzonderlijke maatregel is volgens het bestuur nodig omdat de gemeentelijke financiën onvoldoende zijn voor het uitvoeren van het huidige takenpakket.

Projectleider Flexwoningen

JS Consultancy
Projectleider Flexwoningen

Plaatsvervangend Griffier / Senior Raadsadviseur

Gemeente Emmen
Plaatsvervangend Griffier / Senior Raadsadviseur

Taken teruggeven

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG op 14 juni jongstleden bleek dat een meerderheid van de gemeenten inmiddels bereid is om taken terug te gaan geven aan het rijk. Als het rijk niet nog in september van dit jaar de aangekondigde opschalingskorting en een andere miljardenbezuiniging op het gemeentefonds schrapt, komen er wat de gemeenten betreft zogeheten teruggeefgesprekken.

Ravijnjaar

Naar aanleiding van de uitkomst van de ALV heeft het bestuur van de VNG het kabinet gevraagd om erkenning van de financiële opgave waar gemeenten zich nog steeds voor gesteld zien. Daarop heeft het kabinet nog niet gereageerd. In afwachting van het antwoord van het kabinet adviseert de VNG nu om de nadelige financiële gevolgen van het kabinetsbeleid zichtbaar op te nemen in de meerjarenramingen vanaf 2026, het gevreesde ‘ravijnjaar’.

Duidelijke tekorten

Concreet stelt de VNG dat gemeenten niets anders moeten doen dan een realistische begroting indienen voor de komende jaren. ‘Baseer deze op het huidige takenpakket, de noodzakelijke investeringen, de inflatie, de stijgende rente, de ambities uit uw coalitieakkoord en geschatte mee- en tegenvallers. Naar verwachting zullen de meerjarenramingen 2026 en 2027 dan duidelijk tekorten aangeven.’

Uitzonderlijk

Het bestuur van de VNG erkent dat het een uitzonderlijk advies is. Het is echter besproken in het landelijk Vakberaad Gemeentefinanciën van de provinciale toezichthouders, en zij herkennen het standpunt van de VNG. Het Interprovinciaal Overleg en het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in kennis gebracht. Algemeen directeur van de VNG, Leonard Geluk, wenst gemeenten succes en wijsheid bij deze ‘ongebruikelijke en uitzonderlijke stap’.

 

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bert Bakker
De tering naar de nering zetten en de luchtfietserij verlaten. Helemaal niet moeilijk.
Natuurlijk klopt er vanalles niet aan het over de schutting gooien van verantwoordelijkheden en dan vervolgens met de geldkraan te morrelen om de invloed toch uit te kunnen oefenen maar bewust je balans verknaaien en dat uiteindelijk op het bord van de belastingbetaler te laten neerkomen (..) is natuurlijk geen redelijke vorm van verzet.
Dat bestuur moet naar huis.
Bert Bakker
Dus Sharon Dijkstra trek je conclusie.
Hielco Wiersma
De oplossing is dat het Rijk nu eindelijk eens als de wiedeweerga met duidelijkheid komt over de financiële toekomst vanaf 2026. Het is te gek voor woorden dat door de huidige onzekerheid lagere overheden niet eens een normale meerjarenbegroting kunnen maken
Advertentie