Advertentie
financiën / Nieuws

Vlissingen als enige nog onder curatele

Slechts één gemeente valt de eer te beurt dit jaar om financiële redenen onder curatele van de provincie te staan: Vlissingen. In 2021 vielen om financiële reden nog twaalf gemeenten onder preventief toezicht: Borsele, Brummen, Castricum, Delft, Grave, Haaksbergen, Montfoort, Stadskanaal, Vijfheerenlanden, Vlissingen, Westervoort en Woudenberg.

12 januari 2022
Financieel-slecht-weer-shutterstock-300266387.jpg

Slechts één gemeente valt de eer te beurt dit jaar om financiële redenen onder curatele van de provincie te staan: Vlissingen. De nieuwe fusiegemeenten uitgezonderd, zijn verder alle begrotingen oké bevonden door de provinciale toezichthouders.

In 2021 vielen om financiële reden nog twaalf gemeenten onder preventief toezicht: Borsele, Brummen, Castricum, Delft, Grave, Haaksbergen, Montfoort, Stadskanaal, Vijfheerenlanden, Vlissingen, Westervoort en Woudenberg.


Bezuinigingen
Van dat rijtje is in 2022 dus alleen Vlissingen over. De begroting van die gemeente is volgens de provincie Zeeland nog steeds niet op orde. Borsele is van dat verscherpte toezicht verlost: de gemeente leverde in november een sluitende begroting in. Dat was onder meer mogelijk door wat bezuinigingen en extra geld van het rijk voor de jeugdzorg.

In Drenthe, Flevoland, Limburg en Zuid-Holland blijft alles zoals het was: om financiële redenen hoeft in 2022 opnieuw geen enkele gemeente onder verscherpt toezicht te worden gesteld.

In Utrecht verandert de situatie wel. Het verscherpt toezicht op Woudenberg, Montfoort en Vijfheerenlanden is geschrapt. Datzelfde geldt voor Noord-Holland. Daar zijn geen preventieve gemeenten meer. In Brabant staat de teller dit jaar op nul: het financieel zwakke Grave, in 2021 nog onder curatele van de provincie gesteld, ging op in de nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk.

Stadskanaal
In Groningen vallen dit jaar eveneens alle gemeenten onder repressief financieel toezicht van de provincie. Dat betekent voor Stadskanaal dat ze hun niet begrote uitgaven niet meer hoeven voor te leggen aan de provincie alvorens ze worden gedaan. De financiële positie van de gemeente is voldoende verbeterd.

In Friesland vallen in 2022 alle gemeenten weliswaar onder het repressieve toezicht, maar de provincie ziet zich toch genoodzaakt om Dantumadiel en Súdwest-Fryslân extra in de gaten te houden. Zij voldoen niet volledig aan alle criteria.

Fictieve rijksbijdrage
In Overijssel is Haaksbergen verlost van het preventief toezicht van de provincie. Ook alle andere gemeenten hebben een begroting of meerjarenraming die voldoet aan de wettelijke eisen. Maar de provincie ziet wel dat de financiën onder druk blijven staan door het sociaal domein en de gevolgen van de coronapandemie.

In buurprovincie Gelderland vallen eveneens alle gemeenten in 2022 onder repressief toezicht. Het verscherpte toezicht op Westervoort en Brummen is beëindigd. Met name door het eenmalig extra toegezegde geld van het rijk staan de Gelderse gemeenten er volgens gedeputeerde Jan Markink beter voor dan vorig jaar. Tegelijkertijd heeft hij zorgen. Ondanks dat het extra rijksgeld eenmalig is, mogen gemeenten in de meerjarenbegroting doen alsof dit geld ook voor de jaren erna is toegezegd. Markink: ‘Zonder deze fictieve bijdrage krijgt bijna geen gemeente het verhaal meerjarig sluitend. Dit laat wel weer zien dat ze niet eenmalig maar structureel extra geld moeten krijgen.’

Herverdeling gemeentefonds
Andere zorg is de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds. Volgens de laatste inzichten zal de helft van de 51 Gelderse gemeenten daar nadelig uitkomen. Lang niet al deze gemeenten houden daar volgens hem rekening mee in hun begroting.

Lees het volledig artikel in Binnenlands Bestuur nr. 1 van deze week

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Adriaan Zwaag
Tja, Vlissingen ging in haar Meerjarenraming uit van de komst van een Kazerne. Die is hen door de neus geboord. Daarom de stad zit nu op de financiële blaren. Schrale troost: De veroorzaker van al dit leed (staatssecretaris van Defensie Barbara Visser) is door MP Rutte geloosd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ronan / Vergunningverlener
@ Adriaan Visser, maar goed ook dat die kazerna daar niet is heen verhuisd! Tjsa, als je het als gemeente moet hebben van de mogelijke komst van een kazerne dan gaat er ook iets niet goed.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bram / financieel medewerker
Het niet verhuizen van de Kazerne naar Vlissingen is dan ook niet de oorzaak. Lees het artikel 12 rapport van de Rijksoverheid er maar op na. De problemen spelen al veel langer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk Postma / gepensioneerd
Kennelijk beschikken niet alle lezers van binnenlands bestuur ambtshalve over de info om hier fatsoenlijk op artikelen te kunnen reageren. Voor de beurt praten is ook een vak. Wie dat vak niet beheerst spuit onzin. Dat Vlissingen in de schuldsanering zit heeft met kazerne volstrekt niets tge maken. Vlissingen kwam jaren geleden al in financiële problemen als gevolg van de aankoop van het voormalige terrein van de scheepswerf De Schelde, en als gevolg van jarenlang financieel wanbeheer. Zo'n zeven jaar geleden al moest de gemeente schuldhulp aanvragen. Inmiddels lijkt te financiële situatie te verbeteren, vooral ook doordat het Schelde-terrein sinds kort razendsnel wordt volgebouwd.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
We zullen zien of de gemeentelijke begrotingen overeen stemmen met de rekeningen. Pas dan weten we of de situatie inderdaad is zoals deze wordt voorgespiegeld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie