Advertentie
financiën / Nieuws

Verver verliest kort geding van aannemer

Wilma Verver, ex-burgemeester van Schiedam, heeft een kort geding verloren dat aannemer Van den Tempel tegen haar had aangespannen. Ze moet de bankgarantie van ruim 3 ton die ze van de aannemer claimde teruggeven.

20 mei 2015

Ex-burgemeester van Schiedam Wilma Verver heeft een nieuwe teleurstelling moeten verwerken nu de rechtbank in Den Haag heeft geoordeeld dat zij de bankgarantie van ruim 3 ton die zij van aannemer Van den Tempel claimde moet teruggeven.

Broddelwerk
Verver ligt al jaren overhoop met Aannemingsbedrijf v.d. Tempel b.v. over de verbouwing van haar huis in de tijd dat zij nog burgemeester van Schiedam was. Volgens haar had de aannemer “broddelwerk” geleverd. Ze liet in 2009 twee rapporten maken en claimde een bedrag van 315 duizend euro. Van den Tempel stelde in 2011 een bankgarantie voor dat bedrag in. Op zijn beurt spande Van den Tempel een bodemprocedure aan waarin het een onafhankelijk deskundige vroeg te beoordelen hoe realistisch het geclaimde bedrag was.

Bankgarantie van tafel
In die procedure is inmiddels een tussenvonnis geweest dat tot voordeel strekte van de aannemer. Op basis daarvan spande Van den Tempel onlangs een kort geding aan om de bankgarantie van tafel te krijgen. Dat is gelukt. In de uitspraak van 19 mei oordeelde de rechter dat Verver binnen drie dagen na de betekening van het vonnis de bankgarantie moet teruggeven op straffe van een dwangsom van 10 duizend euro per dag met een maximum van 100 duizend euro.


Opgeworpen vertragingen

De bodemprocedure duurt intussen voort. Volgens directeur Richard Breugem van Van den Tempel had de onafhankelijke beoordeling al in het eerste kwartaal van 2013 plaats kunnen vinden, maar is dat “door partij Verver opgeworpen vertragingen” pas in november 2014 gebeurd. Op basis van de uitkomst van dat overigens niet-openbare onderzoek vond de aannemer directe teruggave van de bankgarantie volledig gerechtvaardigd.


Beslag laten opheffen

‘Eerst had Verver beslag gelegd op betalingen van lopende werken, onder meer bij de gemeente Schiedam’, vertelt Breugem. 'Wij hebben dat beslag laten opheffen door het stellen van een bankgarantie als zekerheid voor de door haar gepretendeerde claim. Na dit kort geding kunnen we eindelijk verder.’ De “opgeworpen vertragingen” slaan op het steeds om uitstel vragen en het vaak wisselen van advocaat door Verver, aldus Breugem.


Financieel nadeel

Het slepende proces betekent voor de vermaarde aannemer “financieel nadeel” ten gevolge van gederfde inkomsten voor het project, het weren van werk bij de gemeente gedurende haar ambtsperiode en advocatenkosten. ‘En je moet je verweren tegen negatieve publiciteit en ongefundeerde meningen.’ De verhouding met de gemeente Schiedam is inmiddels weer geklaard. Het bedrijf hoopt dat eind dit jaar het eindvonnis valt in de bodemprocedure.

Vertrouwen in goede afloop
‘Daar zal nu alle aandacht naartoe gaan’, stelt de advocaat van Wilma Verver. ‘Natuurlijk waren wij een andere mening toegedaan in het kort geding, maar we hebben vertrouwen in een goede afloop van de bodemprocedure. Is het niet in deze procedure, dan wel in het hoger beroep.’ Op de vraag om een reactie van Verver zelf stelt haar voorlichter Klaas Wilting dat de voorzieningenrechter op het tussenvonnis heeft beslist. ‘De zaak loopt dus in principe nog. Mevrouw Verver moet zelfs nog reageren op de zaak die nog steeds loopt.’

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Siska / sociaalteam
Hoe kan het dat een burgemeester beslag laat leggen op betalingen van de gemeente tussen een aannemer wanneer zij het niet eens is met hoe het werk in haar woning is afgeleverd? Neigt dit niet naar misbruik van macht? Het lijkt dat dit inderdaad een privaatrechtelijk geschil is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
belastingbetaler
Wie betaalt uiteindelijk de kosten die al jaren worden gemaakt door partij Verver, de aannemer en de gemeente? Elke partij zelf en/of de diverse rechtsbijstand verzekeraars?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Fritz
Dit is toch een puur particuliere kwestie? Een privaatrechtelijk geschil tussen mevrouw Verver en een aannemer, waarbij mevrouw Verver toevallig van beroep burgemeester is geweest. Wat doet zo'n bericht eigenlijk in Binnenlands Bestuur?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rick / Ondernemer
@Fritz A. von Geusau Dat mag zo zijn, maar mw. Verver heeft als burgemeester geprobeerd deze aannemer kapot te maken. Verder heeft de gemeente Schiedam de rekening voor het veiligheidsglas in haar ambtswoning nooit voldaan, terwijl deze kosten door de gemeente Schiedam wel aan haar zijn vergoed. Ook al beweerd mw Verver iets anders. [Factuur = betalingsbewijs volgens haar]
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rick / Ondernemer
Mijn excuus. Verder heeft de gemeente Schiedam de rekening voor het veiligheidsglas in haar ambtswoning nooit voldaan, moet natuurlijk zijn; Verder heeft mw. Verver de rekening voor....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie