Advertentie
financiën / Nieuws

'Rol inperken van bezwaarbureaus WOZ'

De rol van bureuas, die geld verdienen aan de WOZ-bezwaren, moet ingeperkt worden vindt staatsecretaris Van Rij.

ANP
06 maart 2023
WOZ
Shutterstock

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscale Zaken) wil de rol inperken van bureautjes die voor burgers bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van hun woning. Deze commerciële bureaus verdienen hier veel geld mee en gemeenten klagen uitgebreid over de hoeveelheid bezwaarschriften die ze moeten afhandelen. Van Rij kondigt nu een aantal concrete maatregelen aan om hier een einde aan te maken.

Proceskosten

Door de komst van de bureaus die op basis van 'no cure no pay' bezwaar aantekenen, is het aantal bezwaar- en beroepsprocedures enorm gegroeid, zegt Van Rij. Daardoor zijn ook de te vergoeden proceskosten flink gestegen.

210.000 WOZ-zaken

In 2021 werd voor 18 miljoen euro aan proceskosten uitbetaald, over 210.000 WOZ-zaken, blijkt uit cijfers van de Waarderingskamer die door het ministerie van Financiën zijn verstrekt. Bijna de helft van die zaken (48,1 procent) werd door een 'no cure no pay' bedrijf aangespannen. In 2019 ging het nog om 12 miljoen euro, waar 36 procent van de zaken door een commercieel bedrijfje was aangespannen.

Gemeenschapsgeld

'Gemiddeld verdient zo’n bedrijf ongeveer 600 euro per gewonnen zaak', zegt Van Rij. 'Bij doorprocederen ligt dit bedrag nog hoger. Dit staat niet in verhouding tot het belastingvoordeel. Naast dat hierdoor over de rug van mensen geld wordt verdiend, legt dit groeiende aantal bezwaar- en beroepsprocedures ook een steeds groter wordende druk op de uitvoering van de fiscale wetgeving en de rechtspraak. Gemeenschapsgeld vloeit zo weg naar commerciële partijen.'

Vergoeding voor woningbezitter

De staatssecretaris wil onder meer de wet zo aanpassen dat de vergoeding standaard aan de belastingplichtige wordt uitbetaald: de woningbezitter dus, in plaats van het bezwaarbedrijf. Ook de vergoeding wordt verlaagd. 'Door de voorgenomen verlaging brengen we de vergoedingen meer in verhouding met het werk dat de bedrijven verrichten en wordt het verdienmodel van deze bedrijven een stuk minder aantrekkelijk', zegt Van Rij.

Foute WOZ-waarden

Joas Hollander, jurist bij WOZ-bureau WOZwet.nl, zegt dat de staatssecretaris 'erg de nadruk legt op de kosten, maar niet op de baten die onze sector met zich meebrengt'. Hij stelt dat 'in 4 op de 10 gevallen de WOZ-waarde met gemiddeld bijna 9 procent wordt verlaagd, omdat de gemeente de WOZ-waarde simpelweg fout heeft vastgesteld'. 'Ik krijg de indruk dat de staatssecretaris helemaal geen controle meer wil daarop. Maar het voornaamste waar we tegenaan lopen is dat de overheid ongelooflijk veel geld investeert in het blussen van brandjes, maar dat ze zich niet bezighoudt met de kern van de problematiek: foute WOZ-waarden'. Volgens WOZwet.nl is 'de 11 miljard euro die met deze belastingen wordt opgehaald, voor een groot deel dus onterecht. En daar moeten burgers tegen beschermd blijven'.

Inzet per dossier

Eigenaar Kevin Pruimboom voegt nog toe dat 'deze voorgestelde maatregelen, bijvoorbeeld het verlagen van de proceskostenvergoeding, er alleen maar voor gaan zorgen dat de WOZ-bureaus die geen moeite steken in de bezwaren, kunnen blijven bestaan. Precies waar juist zoveel kritiek op is. Maar WOZ-bureaus die nog écht onderzoek en deskundigheid inzetten, worden gedwongen hun inzet per dossier te verminderen, omdat er geen budget meer voor is. Op die manier wordt het probleem alleen maar groter, terwijl het zo eenvoudig vooraf voorkomen zou kunnen worden.'

Van Rij hoopt de Tweede Kamer voor de zomer over zijn plannen te informeren.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De staatssecretaris kan zich beter eens goed verdiepen in de werkelijke WOZ/OZB-problemen bij Gemeenten en van de bezwaarmakers. Deze zijn namelijk:
1. Veel gemeenten werken bij de waardering van tal van woningen en hele woonblokken met algoritmen waarbij wijken -om hoge(re) gemeentelijke taxatiekosten te vermijden- als een eenheidsworst via een bedrag per m2 woonoppervlak worden getaxeerd. Daarbij wordt onvoldoende aandacht besteed aan de specifieke kwaliteit en/of aan de van staat onderhoud van een woning.
2. Bij het maken van bezwaar worden bewoners lang niet altijd serieus genomen en vaak met 'een kluitje in het riet' in de richting van beroep gestuurd. Zeker in het geval van beroep beschikken bezwaarmakers veelal over onvoldoende kennis om hun beroep met succes te bepleiten. Het verkrijgen van succes is -in ieder geval in de beroepsprocedure- veel beter verzekerd via een onpartijdige professioneel werkend bureau.
3. Bezwaar maken is in veel gemeenten nog steeds een bureaucratisch warwinkel met daar bovenop soms ook nog eens slecht te gebruiken ICT-programmatuur.
4. Regelmatig worden via bezwaar of beroep verkregen herwaarderingen niet verwerkt in het daarop volgende WOZ-jaar en wordt bij de desbetreffende Gemeenten gewoon verder gegaan waar men gebleven was, namelijk met de oude algoritmewaarderingen.
5. Hoewel dit gelet op de werkdruk bij Rechtbanken begrijpelijk is duurt de afwikkeling van beroep vaak te lang, waardoor de bezwaarden een lagere WOZ-waardering voor de inkomstenbelasting mislopen en/of deze later weer moeten corrigeren, dit met de daarbij behorende administratieve rompslomp.
Misschien wordt het eens tijd dat de Overheid gaat nadenken over het hanteren van een andere/betere belastingmethode dan de huidige subjectieve en bureaucratisch functionerende WOZ/OZB-wetgeving?
Advertentie