Advertentie
financiën / Nieuws

Tot nu toe twee gemeenten onder curatele

Assen en Haaksbergen zijn tot nu toe de enige twee gemeenten die in 2020 onder verscherpt toezicht van de provincie komen. De overige gemeenten krijgen hun meerjarenbegroting wel sluitend, al zijn er twijfels over de hardheid van de cijfers.

19 december 2019
Financiele-problemen-shutterstock-95658748.jpg

Assen en Haaksbergen zijn tot nu toe de enige twee gemeenten die in 2020 onder verscherpt toezicht van de provincie komen. De overige gemeenten krijgen hun meerjarenbegroting wel sluitend, al zijn er twijfels over de hardheid van de cijfers.

Meer tijd nodig

Dat blijkt uit een inventarisatie door Binnenlands Bestuur. Daarbij hoort de kanttekening dat nog niet alle provincies klaar zijn met het beoordelen van de bij hen ingediende gemeentebegrotingen. Zuid-Holland bijvoorbeeld, de provincie met de meeste gemeenten, geeft aan veel meer tijd nodig te hebben dan andere jaren.

Pseudo-penningen

De colleges van Gedeputeerde Staten van Friesland, Limburg en Gelderland waren er vorige week al uit. In die provincies zijn de begrotingen van alle gemeenten door de keuring heen gekomen. Het dagelijks bestuur van Friesland voegt daar wel aan toe dat dat komt door eenmalig geld van het rijk voor de tekorten in het sociaal domein. Zonder die ‘pseudo-penningen’ – woorden van gedeputeerde Sander de Rouwe – zouden vijf Friese gemeenten onder preventief toezicht van de provincie zijn gekomen. Vier gemeenten gaan intensief worden gevolgd, geeft de provincie aan: Leeuwarden, Smallingerland, Dantumadeel en Opsterland.

Twijfels over robuustheid

Ook de provincie Utrecht gaat drie gemeenten om financiële redenen intensief volgen: Vijfheerenlanden, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug. Hun meerjarenbegrotingen zijn weliswaar sluitend, maar er zijn toch twijfels over de robuustheid ervan. Ook in de provincie Gelderland zijn volgens een beleidsmedewerker redelijk wat gemeentelijke begrotingen ‘tegen het randje aan.’

Van preventief toezicht verlost

De begroting van Haaksbergen zit volgens de provincie Overijssel onder dat randje. De gemeente kampt met een tekort van 3 miljoen euro en krijgt daardoor de begroting niet sluitend. Dat overkwam Haaksbergen overigens al eerder in 2013 en de twee daaropvolgende jaren. Twee andere Overijsselse gemeenten – Almelo en Twenterand – zijn van het preventieve toezicht van de provincie verlost. De laatste twee jaar vielen ze daar wel onder.

Assen

In Drenthe krijgt de gemeente Assen de meerjarenbegroting niet sluitend en komt daardoor in 2020 onder curatele van de provincie te staan. Om het tekort van 11 miljoen euro te dekken. De gemeente doet in de ogen van de provinciale toezichthouder een te grote greep in de reserves – 8,5 miljoen euro – om het gat van 11 miljoen euro te dichten. Drenthe is er niet van overtuigd dat de gemeente, die kampt met een bestuurlijke crisis, snel een oplossing voor de financiële problemen kan vinden.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan
"gemeenten gaan intensief worden gevolgd"Ik ken 'verscherpt toezicht' en 'preventief toezicht'. Maar wat behelst 'intensief volgen'.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie