Advertentie
financiën / Nieuws

Woz-waarschuwing voor 25 trage gemeenten

De 25 gemeenten ontvingen de afgelopen maanden een zogeheten officiële aanbeveling van de Waarderingskamer, de toezichthoudende instantie. Tot ze zijn aangesloten is het college van burgemeester en wethouders verplicht elke maand aan de Waarderingskamer de stand van zaken rapporteren.

30 januari 2018

25 gemeenten hebben een dringende oproep gekregen ‘zo snel mogelijk’ aan te sluiten op het Wozwaardeloket, de landelijke voorziening waarop Woz-gegevens gratis en openbaar toegankelijk zijn.

De 25 gemeenten ontvingen de afgelopen maanden een zogeheten officiële aanbeveling van de Waarderingskamer, de toezichthoudende instantie. Tot ze zijn aangesloten is het college van burgemeester en wethouders verplicht elke maand aan de Waarderingskamer de stand van zaken rapporteren. Het loket werd in 2016 gelanceerd. Door de openbaarheid van de Woz-gegevens van woningen kan iedereen de Woz-waarde van zijn huis vergelijken met de waarde van zelfgekozen andere woningen. Meer transparantie moet bijdragen aan de acceptatie van de Woz-waarde door inwoners en aan de verbetering van de kwaliteit van de Woz-waarde. Elke gemeente is verplicht zich erop aan te sluiten.

Notarissen
Door de aansluiting op de landelijke voorziening worden de waardegegevens van woningen ook centraal openbaar gemaakt via www.wozwaardeloket.nl. De aansluiting op de voorziening zorgt er ook voor dat waterschappen, belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek, notarissen, banken en andere aangewezen partijen Woz-gegevens op een geautomatiseerde manier en via beveiligde systemen en kanalen krijgen.

De Waarderingskamer grijpt pas naar het middel van de aanbeveling als andere acties, zoals overleg met de desbetreffende gemeente, niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. De aanbeveling van de Waarderingskamer moet door de gemeente worden opgevolgd. Als de gemeente niet aan de aanbeveling voldoet, draagt de Waarderingskamer het toezicht over aan de staatssecretaris van Financiën. De Waarderingskamer draagt het toezicht aan de staatssecretaris over als zij zelf geen redelijke kans meer ziet de gemeente zo ver krijgt de verbeteringen ter hand te nemen.

Vóór 1 juli
Enkele gemeenten die betrokken zijn geweest bij een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018 en nog niet op het loket zijn aangesloten, zijn vooralsnog buiten schot gebleven. De herindeling heeft de complexiteit van de aansluiting op de landelijke voorziening volgens de Waarderingskamer dusdanig vergroot, dat voor deze gemeenten geen aanbevelingsprocedure is gestart. Wel is afgesproken dat de aansluiting op het loket vóór 1 juli 2018 plaatsvindt. Het betreft de gemeenten Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Westerwolde.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

alferink / pensioen
waarom worden die gemeenten, die achtergebleven zijn, niet met naam in Uw overzicht genoemd? Zet er desnoods de door betreffende gemeente genoemde reden bij. Uit eigen ervaring: gemeenten zijn v.w.b. OZB ook niet zo voorzichtig of bescheiden.
Maarten
Deze gegevens zijn openbaar:https://www.waarderingskamer.nl/fileadmin/publie …
H. Wiersma / gepens.
De sanctie op de gemeenten die ten onrechte en moedwillig in gebreke blijven dient te worden versterkt. Bijvoorbeeld zou kunnen worden gedacht aan een (tijdelijk) verbod om nog OZB te heffen.
Advertentie