Advertentie
financiën / Nieuws

SP: ook provincies moeten minder externen inhuren

Provincies kunnen samen 68 miljoen euro goedkoper uit zijn als ze minder externe medewerkers aantrekken, denkt de SP. De grootste inhuurders nuanceren dat verhaal.

05 november 2014

Provincies kunnen samen 68 miljoen euro goedkoper uit zijn als ze minder externe medewerkers aantrekken. Dat opperde Tweede Kamerlid Ronald van Raak woensdag bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken. De grootste inhuurders nuanceren het verhaal van de SP.

Roemer-norm
De SP ageert al langer tegen de hoge percentages externe inhuur bij de overheid. Voor de ministeries geldt inmiddels een grens van 10 procent - de zogeheten Roemer-norm - al lukt het nog niet alle ministeries zich daaraan te houden. Volgens Van Raak spendeerden de provincies vorig jaar 17 procent van hun totale personeelskosten aan hulp van buitenaf. Als die 10-procentsnorm ook voor deze bestuurslaag zou gelden, zou dat 68 miljoen euro schelen, denkt het Kamerlid.

Grote verschillen
Uit het onderzoek van de SP blijkt dat de verschillen groot zijn. Noord-Holland gaf vorig jaar 33,8 procent van alle personeelskosten uit aan externen en Friesland kwam tot 27,4 procent. Zeeland kwam daarentegen uit op slechts 7,4 procent en Overijssel op 7,2 procent.

Zuid-Holland en Friesland
Van Raak: 'Ik snap niet waarom Noord-Holland zoveel dure externe medewerkers heeft en daar ook steeds meer geld aan uitgeeft, terwijl Zuid-Holland veel minder inhuurt en daar ook op bezuinigt. Ik snap ook niet waarom Friesland het zoveel slechter doet dan Groningen. Daarom stel ik voor dat we de norm van 10 procent ook laten gelden voor de provincies.'

Twee categorieën
In de cijfers van Noord-Holland zijn volgens woordvoerder Otte Beeksma zowel de tijdelijke vervangers (veelal uitzendkrachten) voor ziekte, zwangerschap en tijdelijke functievervulling meegenomen, als de ingehuurde krachten die zijn ingezet bij de infrastructurele projecten bij de directie Beheer & Uitvoering (de water- en wegenbouwers). Ten opzichte van het totale salarisbudget van 84,6 miljoen bedraagt de eerste categorie 4,91 miljoen, dus 5,8 % van het personeelsbudget. De rest van de inhuur (37,17 miljoen) komt ten laste van de projecten. 'Hier liggen beleidskeuzes aan ten grondslag, dit werk voert de provincie al jaren niet meer met eigen mensen uit. Maar dat werk ligt gelukkig niet stil. Integendeel. De stijging van de afgelopen jaren komt voort uit het versnellen van de investeringen.'

Nuon-geld en wegen
De woordvoerder van de provincie Friesland heeft een vergelijkbare verklaring voor het hoge percentage externen. 'De Staten hebben besloten een snelle impuls te geven aan de economie met het geld van de Nuon-verkoop. Er gaat zo'n 300 miljoen euro in vijf jaar tijd naar werkgelegenheid en leefbaarheid. Daarnaast zijn er veel wegenprojecten opgezet, zoals nu het verkeersknooppunt Joure. Dat alles levert een enorme vraag op naar tijdelijke krachten met expertise.' Als die krachten in vaste dienst zouden komen, zou de provincie eraan vastzitten als dat alles in 2018 is afgerond, stelt hij.

Projectenbudget
Van Raak constateert zelf overigens ook dat Flevoland onder de tien procent scoort 'omdat externen worden weggeschreven op de kosten van projecten'. Desondanks noemt hij het slecht dat overheden zo afhankelijk zijn van externen, die veel kosten en 'kennis en netwerken meenemen'.


Ook gemeenten
De SP zag vergelijkbare verschillen in externe inhuur bij de vier grote gemeenten. Utrecht (17,7 procent), Den Haag (16,9 procent) en Amsterdam ( 13 procent) zitten duidelijk boven de 10-procentsnorm, terwijl Rotterdam maar 4,5 procent aan externen uitgeeft. Van Raak wijt dat deels aan de decentralisaties, waarvoor veel gemeenten externen hebben ingehuurd. 'Het is onzinnig als de Rijksoverheid bezuinigt met de decentralisatie van zorgtaken, terwijl gemeenten hier vervolgens dure externe medewerkers voor inhuren.'

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bart van de Hulsbeek / issue manager
Ja, dat klopt, alle organisaties kunnen waanzinnig besparen door geen externen in te huren. Dat betekent meteen dat er minder werk gedaan wordt want ik neem aan dat die externen niet maar een beetje zitten te zitten.Externen zijn gewoon mensen, die net als internen met hun hart voor de goede (publieke) zaak werken maar dat onder andere voorwaarden doen dan internen. Een goede mix van interne lokale ervaring en externe specialiteit (zoals bijvoorbeeld in mijn geval over parkeervraagstukken) kan hele goede overheidsproducten opleveren en die mix kun je niet uitdrukken in percentages of in geld. Je moet je vooral afvragen wat die unieke mix van samenwerken oplevert, niet wat het kost. Afgezien van die inhoudelijke mix heb je ook nog het personele capaciteitsvraagstuk waarin externen een flexibele functie vervullen.Het wordt tijd dat we met zijn allen beseffen dat het contract er niet zoveel toedoet maar dat de ambitie, de wil om er samen iets moois van te maken de boventoon gaat voeren. Uiteindelijk zijn we allemaal een onderdeel van de samenleving, ik hoop dat Van Raak dat wél snapt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Thiadrik Twerda / wethouder
Waar bemoeit de kamerfractie van de SP zich mee ?
De Staten gaan over besteding van provinciale budgetten en gemeenteraden over besteding van gemeentelijke budgetten. Dat moeten we mooi zo houden. Wat let van Raak zich kandidaat te stellen voor de provinciale staten. Dan mag hij er alles van vinden. In zijn eigen provincie dan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
@ Twerdav Raak mag alles vinden in de Kamer, bovendien heeft hij een punt; inhuur maakt het werknemersgebouw uitermate schimmig en (eigen ervaring) buitensporig duur. Wat let je om jezelf verkiesbaar te stellen voor de TK, de Pvda krijgt vast wel weer een paar zeteltjes teveel met hulp van de NOS...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ernst Wallinga
Ik erger mij mateloos aan het attribuut "duur" dat standaard op externen geplakt wordt. Lekker makkelijk, de nuance ontbreekt weer eens. Wanneer een analyse gemaakt wordt van de gemiddelde personeelskosten van een ambtenaar met rechtsbescherming en goede CAO dan komt daaruit naar voren dat deze weliswaar iets goedkoper zijn maar ook dat het verschil niet zo heel groot is. En externen kosten niets wanneer ze ziek zijn, doen hun opleidingen en trainingen in eigen tijd, en kan je iedere dag naar huis sturen zonder enige rechtsbescherming en procedures voor de ambtenarenrechter. Een externe zonder werk hoef je niet door te betalen maar stuur je naar huis, een boventallige ambtenaar moet je herplaatsen. Dus door te werken met een externe schil kan je altijd het beste team opstellen. Externen hebben op meerdere plaatsen ervaring opgedaan en brengen die in bij hun klant. Externen zijn verder minstens net zo productief als ambtenaren, het is echter de kunst om de flexibele schil goed te managen. En dat vraagt om goed opdrachtgeverschap.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
@Wallingalol @ ontbrekende nuance en externe schil. btw that 70's show is ook best geinig en Mila heeft een lekker zuigsmoeltje...wat jij?..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
roger
Sinds wanneer vindt Ernst Wallinga nuance ineens belangrijk? #geeneikels
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Bij ons bestaat ongeveer een vijfde deel uit externen. Gemiddeld betalen we zo n 80 euro per uur.

Er lopen zo n 200 externen rond., dus dat is 16.000 per uur./128.000 per dag/ 500.000 per week.

Politiek gezien is is wel te verkopen: het aantal fte s groeit al jaren niet, en die 500.000 per week komt uit allerlei versnipperde budgetten.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie