Advertentie
financiën / Nieuws

SP Almere: direct stoppen met Floriade

Almere Partij/OPA en de SP roepen het Almeerse college in een motie op om direct te stoppen met het project Floriade 2022 en het daarmee vrijkomende geld te gebruiken voor de zekerstelling van jeugdzorg.

31 oktober 2016

De gemeente Almere moet per direct stoppen met het project Floriade 2022 en dat geld inzetten voor jeugdzorg. Daartoe roepen Almere Partij/OPA en de SP op in een motie. ‘Stoppen kost ook geld, maar dat tipt niet aan de risico’s.’

Risico Floriade erg hoog

De financiële situatie van de gemeente Almere is zo slecht dat het onverantwoord is door te gaan met het project Floriade 2022, bleek SP-fractievoorzitter Ans DeSumma afgelopen donderdag tijdens de begrotingsbehandeling. Die is weliswaar sluitend, maar het meerjarenperspectief is ongewis en kent geen garanties, schrijven de partijen i. Daarbij is het risico van de Floriade erg hoog, ontbreekt financiële zekerheid over het resultaat en zijn er al budgetoverschrijdingen. ‘We zijn nooit tegen de Floriade geweest, maar dan moet het bedrijfsleven het bekostigen. Er heeft zich nu nog geen marktpartij gemeld. We hebben al 10 miljoen gemeenschapsbijdrage geslikt en 7 miljoen voor calamiteiten en nu willen ze nog voor tientallen miljoenen risico lopen met leningen aan de Floriade B.V., terwijl de bodem van de gemeentekas is bereikt.’

Greep uit reservepot

Deze maand maakt het Almeerse college bekend volgend jaar 43 miljoen euro uit de reservepot te halen om tegenvallers op te vangen en extra uitgaven te kunnen doen. Daardoor is minder ruimte om toekomstige tegenvallers op te vangen en wethouder Mark Pol wil de pot de komende jaren dan ook weer aanvullen. De gemeente heeft 22 miljoen afgeschreven op haar grondpositie wegens tegenvallende verkoop van bedrijventerreinen. Daarbij wil de gemeente 10 miljoen extra naar de zorg, omdat men niet uitkomt met de lagere budgetten van het rijk. De raad maakt zich grote zorgen over de financiële positie. Sommige partijen willen volgend jaar bezuinigen, maar dat is volgens de wethouder niet nodig. DeSumma weet dat stoppen met het project Floriade ook geld kost. ‘Maar dat tipt niet aan de risico’s van die leningen.’

Absoluut onverantwoord

Almere Partij/OPA en de SP wijzen er in hun motie op dat eerdere edities van de Floriade grote verliezen leden en de gemeente Venlo nog steeds hogere heffingen heeft om verliezen te compenseren. Om de burgerij op te laten draaien voor “in potentie megaverliezen” noemen de partijen absoluut onverantwoord. DeSumma: ‘Het budget voor de jeugdzorg is op, er is gebrek aan betaalbare huurwoningen, mensen moeten een eigen bijdrage betalen voor de zorg. Dan moet je als gemeente geen risico’s lopen op grotere schadeposten.’ De partijen willen het geld dat vrijvalt door te stoppen met de Floriade in zekerstelling van de jeugdzorg stoppen. De motie wordt volgende week donderdag behandeld tijdens de Politieke Markt.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

hans wieser / senior project/programmamanager
Wat heeft Almere geleerd van alle vorige Floriades? Niets want het is alleen een feestje voor gemeentebestuurders, die hun inwoners met een financiële kater laten zitten.

Helemaal met Jeanette eens dat gemeenten bij zulke grote risicovolle projecten de beslissing moeten overlaten aan hun inwoners, die immers de portemonnee moeten trekken.

Almere neem nu je verlies, want het is beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!
A. Wassenburg
Helemaal gelijk. En dat zeg ik als bewoner van de regio waar de floriade het laatst is gehouden. Wij hikken met zijn allen nog steeds tegen een miljoenenschuld aan. De burger wordt hier nooit beter van, wel allerlei anderen. Maar die hoeven dus niks te betalen. En o ja: de hoogte van 'onze' schuld staat nu op negen miljoen. Dat is veel te gunstig geschat. Het gaat alleen om gemiste parkeerinkomsten en toegangskaarten. Daarbij is nog niet gekeken naar de exploitatielasten van al het leegstaande onroerend goed en de niet gebruikte gemeentegronden.
Rutger / Communicatieadviseur
Liever nu verstandig zijn en een paar miljoen verlies nemen dan over 6 jaar met een veelvoud aan miljoenen opgescheept zitten. Er ontbreekt visie, daadkracht, alle randvoorwaarden voor een geslaagd evenement ontbreken. Het lukt niet eens een camping onderdeel te maken van het terrein, laat staan die te onteigenen. Niemand doet wat en iedereen doet maar wat, zo laat de situatie in Almere zich het best omschrijven.
Jeannette
Het lijkt erop alsof gemeenteraden/colleges steeds weer vergeten voor wij zij hun werkzaamheden uitvoeren en waar de kosten gedeclareerd worden. Vraag als raad aan je inwoners of zij willen opdraaien voor het miljoenenverlies, is dit NEE, dan gaat het feest niet door. Hoe simpel is het.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Als buurtbewoner adviseer ik de gemeente te stoppen met het project - al klinkt dat vreselijk. Beter nu enige verliezen te nemen - cumulatief betekent dat toch maar weinig - dan over een aantal jaren tegen burgerlijke ongehoorzaamheid aan te lopen; vanwege "noodzakelijk" gewenste en dus geheven extra betalingen vanuit burgerij en bedrijfsleven inzake belastingen.
Peter / Directeur / politicus
Aan alle voorstanders..overwerg je mening goed en laat je niets wijs maken door politici en ondernemers, de Floriade Venlo is een grote flop geworden die gefinancierd word door alle bewoners extra te belasten en zelf nu jaren later een bouwval, leegstand en initiatiefloos gratis gebruik door alternatieve clubjes.
Advertentie