Advertentie
financiën / Nieuws

Slordig rijk aan wieg Wmo-overschot gemeenten

Gemeenten krijgen ervan langs omdat ze honderden miljoenen overhouden op het budget voor zorgtaken. Het rijk gaat allerminst vrijuit. Incomplete en incorrecte cliëntgegevens van de ministeries zetten menig gemeente op het verkeerde been.

11 mei 2016

Minimaal 310 miljoen euro van het Wmo-budget 2015 voor zorg aan huis is bij de gemeenten op de plank blijven liggen, zo blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. In de reacties daarop, zijn het vooral de gemeenten die het moeten ontgelden. Ze zouden onnodig hard hebben bezuinigd op de zorgtaken.

Cliëntgegevens

Veel wijst erop dat het rijk mogelijk zelf te royaal is geweest in het verstrekken van bijdragen, toen ze daar voor de decentralisaties in 2015 nog verantwoordelijk voor was. ‘Met de door het rijk overgedragen cliëntgegevens was in elk geval veel mis’, zegt projectmanager sociaal domein Henk Procé van de gemeente Zwolle. ‘Zowel wat betreft de aantallen cliënten als de aard van de aandoening op basis waarvan cliënten een zorgindicatie kregen. Er zat behoorlijk veel ruis in de informatie die we van het rijk kregen.’

Goedkope dagbesteding

De gemeente Zwolle liet vorig jaar een extern bureau enkele maanden de Wmo-bestanden cliënt voor cliënt nalopen om scherp te krijgen wie er wat voor zorg kreeg. Daaruit kwam naar voren dat de informatie van het rijk verre van volledig en correct was: er stonden mensen in de bestanden die wel een indicatie hadden, maar geen zorg gebruikten en tegelijkertijd stuitten de onderzoekers op mensen die wel zorg afnamen maar niet in het cliëntenbestand voorkwamen. Verder bleek dat sommige mensen officieel een indicatie voor (dure) individuele begeleiding hadden, maar ‘slechts’ (goedkope) collectieve dagbesteding kregen aangeboden.

Match bestanden

Procé wil het zelf niet gezegd hebben, maar zorgaanbieders moeten op deze manier in het verleden wel erg makkelijk aan hun geld zijn gekomen. Door zelf de exercitie te houden, is Zwolle in elk geval bijna vier ton goedkoper uit vergeleken met de uitgaven die de gemeente volgens de cliëntgegevens van het rijk zouden hebben. ‘En we weten zeker dat de zorgvraag en het zorgaanbod nu matchen’, aldus Procé.

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jeannette
En nu een grootschalig (echt) onafhankelijk onderzoek onder de zorgVRAGERS. Ben benieuwd hoe de zorgvragers hun ondersteuning ervaren die ze nu krijgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gijs
Waar zijn de cliëntenraden in dit verhaal? De Wmcz is niet van toepassing in het kader van de Jeugdwet en de Wmo 2015. In dit geval zullen de gemeenten ervoor moeten zorgen dat hun gecontracteerde Zorgaanbieder moeten voorzien in de medezeggenschap voor cliënten. Voeg het tijdelijk daarom toe aan de bestaande cliëntenraden bij de zorgaanbieders! M.a.w. Nu reeds meenemen in de inkoopdocumeten 2017!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Richard / op persoonlijke titel
En er is alleen gekeken naar zorgbudgetten en niet naar de ambtelijke kosten die gemaakt zijn en worden voor verstrekkingen, inkoop en administratie............
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jan / locogriffier
Als je naar alle kosten gaat kijken moet je ook de forse efficiencykortingen van het Rijk meerekenen. En dan nog zou b.v. de VNG of BB eens goed kunnen analyseren bij meer gemeenten of dit inderdaad het landelijke beeld is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Iede Bakker / raadsgriffier
Het feit dat de gemeenten geld overhouden, zelfs na een forse korting op het budget, is een sterk bewijs dat gemeenten dit soort zaken echt veel efficiënter kunnen organiseren dan het rijk zelf. En dat is helemaal niet vreemd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ambtenaar / Beleidsambtenaar
Duidelijk dat ook hier veel geld door het rijk niet correct werd uitgegeven.

Met de PGB's werd behoorlijk gesjoemeld. Ik ken daar verschillende voorbeelden van waarbij het kantoor, dat namens het rijk een controlerende taak had, de cliënten uitlegden hoe ze dingen op papier moesten zetten om geld te kunnen krijgen waar ze geen recht op hadden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niels / Ambtenaar
Eens met jan en richard. Graag alle overhead ook in beeld (wat zijn de voorheen betrokken rijksambtenaren eigenlijk gaan doen?) en ik steun een oproep aan BB om het beeld uit Zwolle te staven aan het beeld bij meerdere gemeenten....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Stefan
Vergeet in dit dossier ook de groep mensen niet die in eerste instantie ondersteuning vanuit de Wmo zouden krijgen maar begin 2015 alsnog naar de WLZ zijn overgeheld.

De middelen van de gemeente zijn met de overheveling wel naar beneden bijgesteld maar dit staat niet in verhouding met de omvang en zorgvraag van deze groep.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Theijs / Projectleider PGB
Wij zien inderdaad veel vervuilde bestanden afkomstig van de GO-levering van het Rijk. Honderden, wellicht zelfs duizenden AWBZ-overgangsrechtklanten zijn naar de Wmo overgeheveld terwijl deze groep klanten nog nooit een cent hebben gedeclareerd bij de SVB.

Daarnaast blijken de CIZ indicaties vaak niet overeen te komen met de 'gekantelde' zorgvraag. Middels de kanteling hadden we wel verwacht de bezuiniging te kunnen opvangen, door de niet-verzilvering van Pgb blijft er over 2015 geld over. Wellicht kan BB aan de SVB vragen wat landelijk de omvang van het niet-verzilveringsbedrag is?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Zoals ik al vermoedde en aangaf begint het er steeds meer op te lijken dat het onderzoek van BB/NOS aan alle kanten rammelt. De staatssecretaris is aanzet voor onafhankelijk onderzoek. Graag wel in nauwe samenwerking met zorgaanbieders en VNG. Resultaat onderzoek: voor de eerstvolgende verkiezingen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik
Kortzichtig en dom onderzoek van BB draagt wel bij aan beeldvorming rondom gemeenten. Dat valt BB echt kwalijk te nemen.Gegevens van Rijk, CIZ, CAK, verzekeraars (Vektis): allemaal niet consistent met elkaar en vaak niet correct. En soms met continue correcties (m.n. bij verzekeraars), wat doet vermoeden dat de administratie gewoon een puinbak is. En dat dus pakweg 10 jaar. Heel goed toch dat gemeenten even op orde op zaken stellen?We hebben het nog even niet over jeugdzorg, provincies zijn ook nog aan de beurt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Wat Proce niet gezegd wil hebben weet iedereen die bij de 3 decentralisaties is betrokken: de zorgkantoren en het rijk hebben er in het verleden een dikke bende van gemaakt. Ze deden maar wat. Waarom is de facturering zo'n probleem denkt u? Dat is niet omdat de gemeenten de zaken niet op orde hebben maar dat omdat er voor het eerst echt gefactureerd moet worden. Er werd in het verleden maar waat aangerotzooid omdat de kostenoverschrijding door iedereen op een ander konden worden afgewenteld. Geef gemeenten 3 jaar de tijd om orde op zaken te stellen, ga niet gillen dat er zo veel geld overblijft, Tweede Kamer: hou je koest over het heden en ga je zitten schamen over het verleden, instellingen: ga door met het op orde brengen van de bedrijfsvoering, faillissementen: het hoort er bij maar stop de race naar beneden door heilloze aanbestedingsprocessen. En kom over 3 jaar terug.En Plasterk moeten ze naar huis sturen met zijn weigering om tapgegevens bekend maken. Raad van State negeren ofwel Poolse toestanden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
Los van zijn laatste opmerking over Plasterk (Van Rijn was in de lead, en niet deze, overigens zwakke, minister van BZK), ben ik het eens met de analyse van De Jong: het Rijk en de zorgkantoren hebben er een potje van gemaakt. Slecht ingekocht op basis van een abominabele informatievoorziening. Waarmee gemeenten vervolgens werden opgezadeld.

We hebben dat al meerder gezien bij de invoering van de Wmo in 2007: daar lukt te gemeenten ook (op basis van steviger onderhandelen dan de zorgkantoren in staat bleken) honderden miljoenen jaarlijks minder uit te geven. Met als onbedoeld effect dat sommige zorgaanbieders omvielen omdat ze niet zo makkelijk meer aan hun geld kwamen dan daarvoor) - jammer, maar geen probleem.Ook eens met Wiersma, Theijs en Alfred. Ook provincies hebben gefaald bij de inkoop van jeugdzorg, en al de partijen van vóór de transitie hebben bagger aan info aan gemeenten doorgegeven. Ik verwacht overigens dat er de komende jaren bog wat jeugdzorginstellingen om gaan vallen omdat ze een te hoge kostenstructuur hebben i.r.t. de nieuwe (terecht lagere) budgetten.Ook gemeenten hebben fouten gemaakt bij de transitie (vooral door te laat te starten) en door nog steeds niet echt te sturen op resultaat, maar het hoofdprobleem lag eerder.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie