Advertentie
financiën / Column

Nieuwe mentaliteit

Niet de staatsschuld is het grootste probleem in Nederland, maar de schuld van gezinnen, bedrijven en banken

23 augustus 2011

De huidige crisis in de eurozone – de hulp aan Griekenland, de voorwaarden van die hulp, de blijvend slechte economische vooruitzichten – leidt tot tal van discussies, maar het belangrijkste blijft onbenoemd.

Het debat over de eurocrisis wordt door de oppositie aangegrepen om Rutte keer op keer diep te doen buigen en bij de kiezer de indruk te wekken dat hij als leider wel joviaal lacht maar er uiteindelijk een rommeltje van maakt.

Er wordt gediscussieerd over de vraag of een nieuw economisch bestuur voor de eurozone (het voorstel van Merkel en Sarkozy) nu wel of niet een afdracht van soevereiniteit en bevoegdheden aan ‘Brussel’ betekent. Cohen (PvdA) meent van wel en vindt dat Rutte dat eerlijk moet zeggen.

Er zijn zorgelijke commentaren, hier en daar, over het lastige feit dat politici in meerderheid van mening zijn dat de huidige crisis tot meer politieke integratie binnen de Europese Unie moet leiden, terwijl de bevolking juist de meest eurosceptische partijen (PVV en SP) electoraal beloont. De beruchte kloof tussen kiezers en gekozenen wordt daarmee niet gedicht maar eerder groter.

Bezorgde stukjes verschijnen er ook over de vraag of het budgetrecht van de Tweede Kamer en het Europees Parlement – dat wil zeggen: de bevoegdheid om de staatsinkomsten en –uitgaven te beoordelen – niet op het spel komen te staan wanneer zeventien Europese regeringsleiders in halfjaarlijkse vergaderingen over boetes en sancties mogen beslissen.

En tot slot begint de discussie op gang te komen over de vraag of de slechte economische vooruitzichten niet tot nieuwe bezuinigingen en misschien zelfs hervormingen zullen moeten leiden, en of het huidige minderheidskabinet van CDA en VVD dan wel op de gedoogsteun van de PVV kan blijven rekenen. En als ze dat niet kunnen, wat dan?

Het zijn allemaal belangrijke en interessante vragen. Maar er ligt een vraag onder die zelden of nooit aan de orde wordt gesteld. De politiek leider van de ChristenUnie, Arie Slob, heeft dat nu wel gedaan. In een interview met het Nederlands Dagblad van afgelopen zaterdag herinnerde Slob niet alleen aan zijn motie uit dit voorjaar waarin de Tweede Kamer uitsprak dat de Nederlandse overheid niet moet toewerken aan een meer politieke Europese Unie. (Ook de PvdA steunde die motie overigens). Zolang de huidige bevoegdheden niet maximaal zijn benut, moet Den Haag geen nieuwe aan Brussel afstaan. Slob voegde daar het volgende aan toe: ‘Veel beter dan nu met structuurwijzigingen te komen is het om de onderliggende oorzaak aan te pakken. Landen vinden het normaal om enorme schulden op te bouwen. Er moet een mentaliteitsverandering komen bij zowel burgers als overheden.’

Slob raakt daarmee aan een punt dat heel wezenlijk is en dat in de nabije toekomst meer aandacht zal krijgen dan Slob er nu nog voor weet te genereren. Deze week publiceert Jaap van Duijn (1943), oud-hoogleraar economie en oud-bestuurder van de Robeco Groep, een boek over De schuldenberg. Hij houdt daarin een pleidooi voor financiële degelijkheid en een verandering van de mentaliteit van de burger. Niet de staatsschuld is het grootste probleem in Nederland, volgens Van Duijn, maar de schulden van gezinnen en banken.

Vorige week maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek de nieuwste cijfers bekend. Drieëneenhalf miljoen Nederlandse gezinnen hadden eind 2010 voor € 769 miljard aan schulden uitstaan, waarvan € 658 miljard aan hypotheken. De schuldenlast van gezinnen is meer dan twee keer zo groot als de staatsschuld. Dat is uniek in de wereld. Vaak zien Nederlanders zichzelf als een degelijk en spaarzaam volk en leggen ze de schuld van de huidige financiële crisis bij de Amerikanen en bij zuidelijke landen als Griekenland, Portugal, Italië en Spanje, die zichzelf onbeperkt in de schulden steken. Maar de schulden van Nederlandse gezinnen, bedrijven en banken zijn veel groter dan die van Amerikaanse gezinnen en Amerikaanse banken lenen veel minder royaal uit dan Nederlandse.

Tegen die schuldenberg, die altijd op de pof werd gefinancierd door onderpanden (huizen) die vanzelf als maar meer waard zouden worden, bestaat maar één remedie: een nieuwe soberheid. Ook bij overheden is die nodig: bezuinigingen en hervormingen die een einde maken aan alle luxe die wij ons altijd hebben menen te kunnen veroorloven. Die noodzakelijke mentaliteitsverandering is geen welkome boodschap, maar bij de huidige reële vooruitzichten zou een bekering tot een nieuwe mentaliteit wel eens onder dwang kunnen plaatsvinden.

Reacties: 24

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
@Peter van Dijk • maatschappelijk werker • 30.08.11 01:34

Nu beticht u mij opeens van antipathie jegens het Huis van Oranje. Nee, nee, nee, u begrijpt mij niet. Zoals ik al zei, ben ik een voorstander van de Efteling en van handelsmissies onder leiding van de koningin. Bovendien vind ik het prima als een telg uit ons koningshuis aan het hoofd van de regering staat, mits dit gebaseerd is op democratische verkiezingen, en niet op "blauw bloed" (u weet, neem ik aan, dat deze uitdrukking verwijst naar een adellijke afstamming).

U introduceert vervolgens het begrip "informele democratie". Bedoelt u daarmee zoiets als de dictatuur van het proletariaat? Of bedoelt u dat we geen verkiezingen meer nodig hebben maar gewoon kunnen afgaan op een peiling van Maurice de Hond? Graag meer uitleg.

Wat betreft de door mij bepleite soberheid bij het inzetten van communicatieve middelen, dit sluit humor natuurlijk niet uit. Een grapje op zijn tijd kan verhelderend zijn, zolang het nie als rookgordijn wordt gebruikt.

@Broadcaster • gemeenteambtenaar • 30.08.11 11:29

Ook jij introduceert een nieuwe vorm van democratie, namelijk "een democratisch proces met terugwerkende kracht". Bedoel je dat we democratisch kunnen besluiten om de geschiedenis overnieuw te doen, maar dan anders en beter?

Ik ben het wel met je eens dat het goed zou zijn om een andere, meer verantwoordelijke koers te varen, en ik denk ook dat we in de toekomst op zo'n koers zullen uitkomen, om de eenvoudige reden dat we het anders zullen afleggen.

Eerlijke samenwerking (d.w.z. een redelijke inkomensverdeling, goed openbaar vervoer, goede zorgverlening) levert op de lange duur concurrentievoordeel op, in de vorm van vermindering van transactiekosten, kennisdelen, ruimte voor creativiteit, maatschappelijke rust en een goed vestigingsklimaat voor kennis-intensieve bedrijven.

Een risico is dat die dingen wel gerealiseerd worden, maar dan alleen voor geprivilegeerde zones, die worden afgewisseld door verpauperde zones. Beetje zoals in Londen dus. Daar wordt de economie als geheel slechter van, maar voor een beperkte groep kan het aantrekkelijk zijn om zich te verrijken ten koste van de meerderheid. Die mentaliteit hebben we de afgelopen jaren veel gezien.
Broadcaster / gemeenteambtenaar
@ Michiel Jonker: Meer democratisering prima. Ben ik een groot voorstander van. Maar dan beginnen we in eigen land om met terugwerkende kracht aan onze bevolking te vragen of we wel zo blij zijn met de EU in zijn huidige vorm, Of we wel zo blij zijn met de Euro, Of we wel zo blij zijn met de privatiseringsgolf die onder invloed van Europa de afgelopen 20 jaar ons land heeft overspoeld. Wij hadden onze zaakjes in dit land goed op orde maar dat moest in eens allemaal anders. De spoorwegen waren nog stipt en er vielen bijna geen treinen uit. Onze nutsvoorzieningen waren de schoonste en (op Albanie na) de goedkoopste van Europa. Er was nog geen marktwerking in de zorg en dus nog aandacht voor de menselijke maat.
De Engelsen hebben daar een mooi spreekwoord voor: "If it ain't broke, don't fix it". Dat anderen zich aan ons optrekken prima, maar wij hoeven ons toch niet door anderen naar beneden te laten trekken?
De uitkomst van een democratisch proces, met terugwerkende kracht, in ons land over deze ontwikkelingen zie ik dan ook met vertrouwen tegemoet (bis!).
Rampant / trl
Het is me niet duidelijk waarom het electoraal belonen van eurosceptische partijen (PVV en SP) de kloof tussen kiezers en gekozenen groter zou maken, het maakt eurofiele partijen alleen maar kleiner en terecht.
Verder een prima artikel.
Ger Belmer / criticus
Dit is geen column maar tekst voor een boek. Veel te lang voor internet!
pieter / wegkijker
De spijker op zijn kop. Goed verhaal.
Jan
Tegenover hypotheken staan de waardes van de onderpanden (woningen). Tenzij je een 100% (of meer) hypotheek hebt die geheel aflossingsvrij is (erg dom en kan nu ook niet meer) kan een schuld waarop wordt afgelost wel wat waardedaling van het onderpand hebben, zeker als de aankoopwaarde nog niet is bereikt en/of er eigen geld is ingebracht. Het lijkt dus een goed verhaal maar ook deze column van Spruyt is weer onzin.
Rampant / trl
@Jan de "waarde" van het onderpand (woning) is net zo vergankelijk als de economie. Geldt trouwens ook voor pensioenen en andere "opgebouwde rechten", wen er maar aan.
Jan-Willem Meijer
De hypotheekschuld in NL heeft natuurlijk alles te maken met de belastingwetgeving, die dit sterk aanmoedigt.
Los daarvan hebben volgens de cijfers die hier worden genoemd, 3,5 miljoen gezinnen gemiddeld meer dan € 30.000,-. Dat vindt ik wel echt zorgwekkend. Het is ongeveer evenveel als een modaal salaris, maar dan bruto! Voor de meesten waarschijnlijk bijna niet terug te betalen...
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
Een nieuwe mentaliteit van soberheid zou goed zijn. Voor de verandering ben ik het een keer met Spruijt eens. En natuurlijk weten we ook wel dat dit niet een nieuwe mentaliteit is, maar een terugkeer naar een oude mentaliteit, die ergens in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw verloren is gegaan.

Maar terwijl Arie Slob het had over schulden van zowel burgers als overheden, focust Spruijt op de schulden van burgers. Beetje vreemd: wie heeft die burgers ook alweer fiscaal en anderszins aangemoedigd om zich in de schulden te steken ten behoeve van de aankoop van een eigen huis en consumptiegoederen? Juist ja, de overheid, ingefluisterd door allerlei "liberale" financiële goeroes. Daarnaast had je de "onafhankelijke" hypotheekadviseurs die riepen dat je een dief van je eigen portemonnee was als je geen aflossingsvrije beleggingshypotheek met een levensverzekering nam, zodat je met de verwachte overwaarde "leuke dingen" kon doen. Daar kregen deze adviseurs namelijk meer provisie voor van de geldverstrekkers.

Belangrijk punt: er is een verschil tussen enerzijds soberheid (goed!) en anderzijds krenterigheid en hardvochtigheid (fout!). Wat we dus ook nodig hebben, is een mentaliteit om elkaar in tijden van soberheid te steunen en niet uit te buiten of te laten creperen. Kwestie van Christelijke, Socialistische of gewoon menselijke naastenliefde.

Om te beginnen vereist zo'n dubbele mentaliteitsverandering een sanering van onze wildgegroeide, inefficiënte bureaucratie, die op burgers een zware last legt. Als de overheid zichzelf eenmaal geloofwaardig heeft gerationaliseerd (wat iets heel anders is dan alles maar laten waaien of burgers in de kou laten staan), dan kan ze ook met meer gezag een mentaliteit van soberheid èn solidariteit uitdragen aan de burgers.

Een en ander betekent trouwens ook dat er afscheid moet worden genomen van het gelijkstellen van maatschappelijke vooruitgang aan financiële groei. Gezonde soberheid betekent financiële stagnatie en soms zelfs krimp, gepaard aan kwalitatieve groei van het levensgeluk en van ontplooiingsmogelijkheden.

Misschien kan Japan, waar de financiële economie al vele jaren stagneert, ons voorbeelden geven van successen en valkuilen op het gebied van soberheid, levensgeluk en individuele ontplooiing.
Peter van Dijk / maatschappelijk werker
De groei van schulden ging gelijk op met de groei van voedselbanken. Tegen 2000 werd door de vermeende populist Fortuyn al gewaarschuwd voor een neergang in de conjunctuur en voor begrotingsproblemen.

De invoering van de Euro heeft ook aanzienlijk bijgedragen aan oplopende schulden onder burgers.
Een euro werd door psychologische effecten teveel uitgegeven als een gulden, terwijl inkomen halveerde.
Je zag dat psychologische effect ook bij collectes gebeuren. Dit tot grote vreugde van veel kerkbesturen, die worstelen om jaarlijks de begroting kloppend te krijgen.

Wat ik mis in column en reacties zijn de spaartegoeden tegenover de schulden (los van hypotheken, omdat het huis bij hypotheken onderpand is).

Bij gedwongen verkoop is het funest als huizenprijzen dalen en restschuld ontstaat.
Men hield niet meer rekening met waardevermindering, maar rekenden jaren automatisch op waardevermeerdering

De stijging van huizenrprijzen is echter wel vele malen sneller gegaan, dan nu de daling. Als je van koophuis naar koophuis gaat, zie ik het probleem niet van normalisering huizenprijzen, integendeel.

Het gezond verstand en integer handelen schoot al met al tekort in alle geledingen. Snel profijt domineerde!

Nou leven veel Nederlanders met weinig of geen reserves. Bij lage inkomens zijn leningen aangaan, om met al het geboden moois mee te kunnen doen, een verzekerde gang naar de voedselbank te noemen. Schrikbarend veel jongeren hebben schulden. Je hebt immers toch ook recht op al dat moois, al heb je geen geld. Het oude gezegde - jong geleerd is oud gedaan - heeft hier een omgekeerd negatieve betekenis gekregen. .

Dan heb je ook nog het punt dat de tijd voorbij is van vaste aanstellingen die je leven meegaan. Het appeltje voor de dorst is bij ontslag, of between jobs, nu hard nodig.
Er moet dus meer "'schuldbewustzijn" komen.

In de hoogconjunctuur is hier ook massaimmigratie ontstaan en een beeld onder nieuwe bevolkingsgroepen dat het niet "op" kon hier. Geen notie van hoe relatief kort Nederland nog maar sociale vangnetten vanuit overheid kent.

Ook onder nieuwe Nederlanders zal dus een mentaliteitsverandering moeten komen en besef dat de Euro's niet uit de Noordzee hier aanspoelen. Onevenwichtig gebruik van sociale vangnetten tussen bevolkingsgroepen tasten onderlinge solidariteit aan en bepaalt mede succes van PVV. Ook (of juist) in omgevingen waar weinig of geen allochtone Nederlanders wonen. Daar hoor je vanuit het anti-populisme nogal eens vol onbegrip over schamperen tot mijn verbazing. In die omgevingen zijn degelijkheid en de norm - de tering naar de nering zetten - beter geconserveerd gebleven.

Om de schatkist niet nog meer te belasten is dus de boodschap, wel consumeren, maar zonder schulden te maken. Schuldhulpverlening kost verschrikkelijk veel en sinds vooral 2000 beleeft de incassoindustrie gouden tijden, terwijl de belastingbetalers aan het kortste eind daarbij trekken.
Jan Aerts / Bedrijfsadviseur
Laten we over Europa maar duidelijk zijn. Kent een ieder het verdrag van Maastricht nog? Nou daarin werd verboden lees: Verboden; staatschulden op te kopen van landen die er een knoeiboel van maken lees: hun begroting niet op orde hebben . De hele zuidelijke gordel legt die schulden bij de ECB in Frankfort. Wie is daar ook alweer de baas? Is een Fransman zeker die de baas is zeker. Gooi uw schulden in de pet van Jean Claude Trichet. Hoezo afspraken, hoezo verdragen? Verhofstadt nog gelezen? Die denkt dat Europa van hem is. Die schakelt de opvatting van het merendeel der burgers gewoon uit. Dat de EU economie gebakken lucht sponsert en virtuele winsten maakt, daar wordt over gezwegen, sterker daar wordt over gelogen.
Hoe groter de massa hoe onbetekenender zei Mao ooit. Dat zien die Eurofielen precies zo, want je richt het zo in, dat er niets, maar dan ook niets meer doordringt in de burelen van Brussel. We zouden ongekende macht toekennen aan enkelen. Wat is de ratio van die EU gedachte eigenlijk? Politici die moedig genoeg zijn beslissingen te nemen, zelfs als die tegengesteld zijn aan de wil der meerderheid? Moedig? Volgens mij deden Hitler en Stalin dat ook. Verhofstadt is een type die gemakkelijk bij decreet regeert. We worden gewoon bedonderd en dat weten we. Wat wil je als types als Lubbers weer eens mogen kreten in de kranten? Maak van de EU maar één grote schuldenberg dan hebben wij voorlopig kopzorg genoeg.
Maar nooit onze rechten prijsgeven, nooit!
Uw pensioen? Hier heeft u het telefoonnummer van Drion, daaaag!
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
@Jan Jager
We moeten niet doen alsof de schuldenberg alleen een Zuid-Europees probleem is. In verschillende landen heeft het op de pof leven verschillende vormen aangenomen. Nederland heeft ook economisch voordeel (export) gehad van de lage euro (zonder Zuid-Europa was de koers veel hoger geweest) - en dat voordeel hebben we vervolgens weer verbrast.

Op onze huizenmarkt hebben we zelf ook veel gebakken lucht gecreëerd. Dus laten we eerst even naar onszelf kijken voordat we met de vinger naar "Europa" wijzen.

Het probleem is dat de neoliberale gebakken-lucht-verkopers in de jaren 90 van de vorige eeuw het Europese project hebben gekaapt. Daardoor lijdt de EU aan dezelfde kwalen als de individuele Europese landen.

Er is dus overal versobering nodig: in Zuid-Europa, Noord-Europa, Nederland, Brussel. We moeten de luchtbel voorzichtig tot hanteerbare proporties laten leeglopen, zonder dat het waanzinnig opgerekte rubber voortijdig uit elkaar klapt.

Dit is de strategie die Angela Merkel volgt. We mogen blij zijn met een bondskanselier van dat kaliber. Daar kan de Nederlandse regering niet aan tippen.

P.S. Of Merkel het redt, is uiteraard nog de vraag.
Jan Aerts / Bedrijfsadviseur
@Michiel Jonker;
Je kunt het stukje van Spruyt ook gewoon overschrijven. Bij mijn weten hebben Wij er geen puinhoop van gemaakt. Met Wij bedoel ik al die zielen die nog een fatsoenlijke hypotheek konden afsluiten en dat in 30 jaartjes keurig hebben afbetaald. Voor de oude dag enzo! Maar de makelaars en geldverleners verzonnen constructies die leidden tot eeuwigdurende schulden. Hypotheekvrije aflossing noemden ze dat. Zelfs je levensverzekeiring blijkt niet veilig bij die gangsters.Ik krijg dan een brief met de mededeling dat mijn vroegere saldo helaas is omgevallen naar een debetje, wegens fluctuaties op de markt. Of ik even wil bijpassen want anders moeten ze beslag leggen en dat is zo naar. Je vroegere kredietwaardigheid werd afgemeten aan je baan, aan je job die wel iets langer aan hield dan tegenwoordig. Wij hadden een buitengewoon sociaal stelsel. Dat wordt afgebroken want je zou er eens van kunnen genieten. Ik wijs helemaal geen vingers naar Europa, ik stik in die opdringerige markthaleluja. Je mag als Europees burger ons stelsel hier komen oppeuzelen, want daar hebben ze recht op, zeggen die Eurofielen. In Helmond staan er Polen in de rij om uit de Kas hun uitkering veilig te stellen. Recht? Dat recht hebben ze niet, want dat is van mij, van ons, daar hebben wij namelijk voor betaald en vrij grof premies aan afgedragen, ingehouden op het loon. Zij niet, snap je? Ik heb geen zin in de solidariteit van de armoede omdat zij vinden dat wij wel wat kunnen missen. Zij plegen valsheid in geschrifte, volgens ons rechtstelsel. Maar dat telt nu even niet he? Zij vinden dat ik mijn bek moet houden, dat ik negatief ben, dat ik de voordelen van die EU maar niet wil zien enzo! Naar de hel met dat moloch!
Duidelijk genoeg zo?
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
@Jan Jager
OK, er zijn een heleboel Nederlanders die zich wel verantwoordelijk hebben gedragen - en daar reken ik mezelf ook toe. Maar er zijn er nog meer geweest die zich hebben laten opjutten om mee te gaan in die "markthalleluja", zoals jij het noemt. Laat ik het zo formuleren: de mensen die willen dat wij voor hun fouten betalen, zitten net zo goed in Nederland als in de rest van Europa.

Europa is door de neoliberalen eerst misbruikt om ons hun markthalleluja op te dringen, en nu wordt Europa door hen gebruikt als zondebok, omdat ze zelf geen verantwoordelijkheid willen nemen.

Als jij één van de mensen bent die niet in de markthalleluja is getrapt, waarom zou je nu dan in het zondebok-verhaal trappen?

Voor de rest ben ik net zo woedend als jij over de economische en sociale vernietiging die er door die jongens is aangericht. En dat ze daar ook nog mee wegkomen en nu zelfs onze gedoog-regering vormen.

Nog geen moment heb ik Rutte, Wilders of Verhagen verantwoordelijkheid zien nemen voor de gevolgen van het handelen van hun (vroegere) partijen. Terwijl we daar allemaal (en vooral Henk en Ingrid) zwaar voor gaan betalen.

Spruyt noemt zichzelf conservatief, maar op dit punt is hij dat eigenlijk niet. Na tientallen jaren potverteren is "soberheid" juist iets nieuws en progressiefs.
Peter van Dijk / maatschappelijk werker
Wouter Bos meldde jaren geleden al dat het ontbroken heeft aan degelijke controlemechanisme (met effectieve sancties) vanuit de Tweede Kamer, toen macht en geld werd gedelegeerd. Het zijn niet de uitdagenste klusjes binnen de Tweede Kamer. Ongeveer die woorden voegde hij daar aan toe.

Hoeveel onderzoekscommissies met vernietigende rapporten zijn de revue al niet gepasseerd over de jaren heen? Meestal door een klokkenluider, geldtekorten, of een menselijk drama, die via media naarbuiten kwamen. Of vanuit onderzoek door journalisten. Dat ging ook door onder Paars en later ook onder Balkende met PvdA en CU.

Vanuit de SP hoor ik tegenwerpen dat zij wel steeds de waarschuwingsbordjes omhoog gehouden hebben. Als dat zo is dan zijn nog steeds buiten CDA en VVD meer partijen ook verantwoordelijk voor gebrek aan controle en adequate maatregelen om het wanbeleid tegen te gaan, waar nu burgers de tol voor moeten betalen.

Er zit toch wel behoorlijk wat frustraties onder kiezers om die reden, plus de ongevraagde massaimmigratie, met alle gevolgen van dien en een blijkbaar niet te beheersen, inmiddels afgezwakte stroom, die doorgaat. Daarbij ook nog alle onmacht hoe tot goede integratie en cohesie te komen met de noodzakelijke onderlinge solidariteit.

Socialisme of Liberalisme, het kan beiden goed gaan, zolang pragmatisme, integriteit en menselijke maat t.b.v. het algemeen belang maar leidend zijn. Bekwame mensen uiteraard ook op de diverse posten!
Wijlen de heer Dijkstal en trouwens de heer Rutte ook, vertegenwoordigden de links liberale vleugel.

Elk individueel kamerlid over de jaren zal de uitkomsten van beide bovengenoemde factoren niet beoogd hebben, maar zwakke structuren hebben helaas wel daartoe geleid. Wellicht als het gemiddeld niveau veel hoger was geweest, had de uitkomst gunstiger geweest en de structuren eveneens verbeterd.

Nou is men dan, met het oog op verbeteren van politieke structuur, bezig met de rol van de Koningin. Ik denk niet dat dit nu een prioriteit heeft onder meerderheid kiezers. Het is net als bij het punt ritueel slachten. Men begint bij wat in het kader van dierenleed het gemakkelijkste te regelen is. Of leek, Groenlinks had nooit een dergelijke tegenstand verwacht. Geen best inschattingsvermogen. Daar heeft het nou ook net teveel aan ontbroken op bovengenoemde terreinen (immigratie, integratie, marktwerking, geldmarkten).
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
@Peter van Dijk

Het voorstel om te komen tot een ceremonieel koningschap (scheiding tussen regering en koningin) als eerste begin van een opschoning van de politiek-bestuurlijke structuur, is mogelijk voor een deel een afleidingsmanoeuvre.

Toch is het zinvol om het voorstel wel te steunen. Het lijkt op het eerste gezicht op staatsrechtelijk laaghangend fruit dat makkelijk even kan worden geplukt, maar dat is het niet.

De oorzaak van de mentaliteit van verspilling van de afgelopen decennia is dat allerlei mensen, en vooral bestuurders en politici, vonden dat ze heel basale uitgangspunten voor een gezond politiek, economisch en sociaal systeem niet meer serieus hoefden te nemen. Zoals:
- scheiding tussen koningshuis (=ongecontroleerd netwerk) en staat;
- een gezond huishoudboekje (=niet op de pof leven);
- niet graaien;
- integriteit (=regels naleven naar letter en geest, en eerlijk verantwoording afleggen).

Elke actie die erop gericht is het gezonde verstand weer terug te brengen in het politiek-bestuurlijke systeem, moet gewoon gesteund worden. Daarbij komt dat het informele netwerk waarvan de koningin één van de spil-figuren is, een veel belangrijker rol speelt in de politiek-bestuurlijke besluitvorming dan op het eerste gezicht lijkt. Ceremonieel koningschap is dus geen laaghangend fruit, maar een appel die ergens heel hoog in de boom hangt.

Ceremonieel koningschap hoort bij staatsrechtelijke soberheid. Bovendien kan ceremonieel koningschap helpen het morele gezag van de vorst(in) te vergroten. Die kan dan immers minder gauw beticht worden van politieke spelletjes, oneigenlijke inmenging in allerlei aangelegenheden (denk aan allerlei schandalen, van Lockheed t/m het rondneuzen van de staat in het privé-leven van meneer De Roy van Zuidewijn).

Dat de PvdA "niks ziet" in het ceremonieel koningschap, maakt duidelijk dat die partij in wezen niet democratisch georiënteerd is, maar primair gericht op ritselen via het netwerk.

Soberheid en transparantie kunnen niet los van elkaar worden gezien.

En nu maar wachten op een column waarin Spruyt de bestuurlijke inmenging van de koningin gaat verdedigen.
Peter van Dijk / maatschappelijk werker
@Michiel Jonker

Dat de lijsttrekker van de grootste partij meteen formateur wordt lijkt mij wel efficient en daarvoor hoeft niets veranderd te worden. Het feit dat men dat tot nu toe niet gedaan heeft, zal ook zijn redenen hebben.

Verder mag het van mij hetzelfde blijven.
Je moet zorgen voor een MP met stevige rug. De huidige Koningin zocht de grenzen op. Haar moeder heeft dat wellicht niet gedaan en ik denk dat haar oudste zoon dat ook niet in die mate gaat doen.
Moet je deze mensen in hun taak nou de wat meer intellectueel uitdagende componenten gaan ontnemen?

Van de zaken die u noemt zal men wel geleerd hebben. Het is tegenwoordig toch een stuk lastiger om dingen geheim te houden.

De horizon is kort bij politici en een langjarige ervaring, die ook nog geacht wordt neutraal te zijn, zie ik wel als positief.

Ongecontroleerde netwerken hebben meer invloedrijke mensen in de bovenlaag van Nederland. Met dit verschil dat de Koningin vertrouwd wordt door gros van bevolking. Op zoveel jaar Koningsschap valt de debetzijde tegenover de creditzijde reusachtig mee.

Het speelt voorlopig niet, want Prinses Amalia lijkt mij een mix tussen haar moeder en Koningin Beatrix. Haar geestelijke bagage zit wel goed als troonopvolgster.
Maar stel dat dit niet zo veelbelovend was?
Er zou dan eigenlijk iets ingebouwd moeten worden dat deze hoge funktie bekleed wordt door iemand die daar ook echt geschikt voor is gebleken en tot die tijd ook niet de positie van Kroonprinses te schande maakt.
Ik vind het aanzien van Koningshuizen wel geschaad/gedevalueerd in West Europa door bepaalde troonopvolgers. Dan kun je beter in de familie een ander geschikter persoon vragen voor die taak en waar geen schandalen aan kleven.

Tot nu toe levert het Oranjehuis troonopvolgers af die aardig in de tijdsgeest passen en kennelijk het Oranjehuis populair konden houden en dat is toch een prestatie in deze tijd waarin houdbaarheidsdata kort zijn. Het Oranjehuis en het Nationale voetbalelftal lijken de voornaamste bindende factoren te zijn binnen de natie. Brood is er wel, dus Troon en Spelen hebben een positieve invloed.
Aan een succesvol elftal moet je ook zo min mogelijk sleutelen.....
Broadcaster / gemeenteambtenaar
Ik ben het met Bart Jan Spruyt eens dat de noodzaak tot soberheid een belangrijk discussiepunt is maar mijns inziens blijft de belangrijkste vraag: Willen we op deze manier verder met Europa.
Gisteren in het saaiste programma van de televisie (VPRO’s zomergasten) was oud premier van Belgie, Verhofstadt te gast. Deze Eurofiel haalde oud-president van Frankrijk, Mitterand, aan om zijn statement “nationalisme is (of leidt tot) oorlog” te maken. Misschien zit daar een kern van waarheid in maar het bord voor het hoofd van Verhofstadt was zo groot dat de interviewer hem niet aan zijn verstand kon brengen dat dit opkomend nationalisme veroorzaakt wordt door zijn eigen Eurokliek. Ten faveure van hun idealisme is en wordt Europa tegen wil en dank door een ieders strot geduwd. Voorgespiegeld is dat we er allemaal beter van zouden worden maar inmiddels is onze eigen verzorgingsstaat afgebroken. Met dank aan de (neo)liberalen, de sociaal-democraten en alle andere pro-Europeanen die hier van harte aan hebben meegewerkt. De meeste Nederlanders zijn niet asociaal en willen best iets van hun (voor sommigen relatieve) rijkdom afstaan ten behoeve van degenen die het minder hebben dan wij. Maar velen hebben er tabak van dat de zaken veel rooskleuriger zijn voorgesteld dan de werkelijkheid en dat de rekening niet op het bordje van degenen die zich schaamteloos aan de vrije markt hebben verrijkt wordt gelegd
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
@Broadcaster
Je schrijft: "Maar velen hebben er tabak van dat de zaken veel rooskleuriger zijn voorgesteld dan de werkelijkheid en dat de rekening niet op het bordje van degenen die zich schaamteloos aan de vrije markt hebben verrijkt wordt gelegd."

Daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen, je moet Europa niet verwarren met diegenen die zich schaamteloos aan de vrije markt hebben verrijkt. Net als al die hardwerkende Nederlanders, is Europa geen dader, maar slachtoffer van de vrije-markt-piraten.

Je hebt wel gelijk dat, zolang pro-Europese politici niet toegeven wat de werkelijke oorzaak is van de ellende, het een levensgroot risico met zich meebrengt om "Europa" te redden. Namelijk het risico dat "Europa" opnieuw misbruikt gaat worden om ons het woeker-kapitalisme door de strot te duwen en ons nog meer van onze welvaart af te nemen.

De echte redders van Europa zijn de politici die dit eerlijk benoemen en daar consequenties aan verbinden. Dat is de enige manier om aan Europa weer "street credibility" te geven.

De nieuwe mentaliteit zou moeten zijn: sober en feitelijk vertellen waar het op staat. Er is een roof gepleegd, onder andere via een gat in het Europese dak. De rovers zijn er vandoor met de buit. Nu kunnen we vooralsnog alleen de schade aan het dak herstellen, zodat we onze resterende inboedel niet ook nog kwijt raken in stormachtige tijden.

En we kunnen politici kiezen die ervoor zorgen dat we niet nog een keer besjoemeld, bang gemaakt en beroofd worden.

Dus niet VVD, CDA, PvdA en ook niet hun bijwagens D66, GL en CU. Het politieke midden heeft zichzelf gediskwalificeerd - tenzij er een politiek leider opstaat die ons wel de waarheid durft te vertellen. Dus niet het vage gemompel van Rutte, die de piraten rugdekking biedt. En ook niet de meneer met de blonde pruik, die hetzelfde doet door de aandacht af te leiden naar een bepaalde bevolkingsgroep. En ook niet de SP-leider die, net als die blonde, het Europese dak niet wil repareren, maar in de woonkamer een tentje wil opzetten.

Blijft dan alleen de Partij van de Dieren over? Ik geef toe, ik word daar ook niet wild enthousiast van.

Op dit moment is er geen enkele politieke partij met een nieuwe mentaliteit.

@Peter van Dijk
Schwärmerei met (leden van) het koninklijk huis is een heel erg oude mentaliteit.

We gaan ons staatsbestel toch niet op een bepaalde manier inrichten vanwege het doel om, als een vorm van liefdadigheid, het hoofd van een steenrijke, niet-gekozen familie te voorzien van "intellectueel uitdagende componenten" in zijn functie, zoals jij bepleit? A raison van tientallen miljoenen euro's per jaar, op kosten van de belastingbetaler?

De leden van de koninklijke familie zijn toch geen uitkeringsontvangers die van overheidswege gestimuleerd moeten worden om hun intellectuele vaardigheden op te poetsen, om meer kans te maken op werk? De Nederlandse regering is toch geen sollicitatiecursus voor een geprivilegeerde etnische minderheid met blauw bloed?

Oh, pardon, zo doen we het al een paar honderd jaar lang! Slaap, kindje slaap.
Broadcaster / gemeenteambtenaar
@ Michile Jonker: Dank voor je reactie maar ik verwar Europa helemaal niet met diegenen die zich schaamteloos aan de vrije markt hebben verrijkt. Maar Europa is er wel grotendeels verantwoordelijk voor dat deze boeven de vrije hand hebben gekregen. Zonder dat iemand daar ooit om heeft gevraagd hebben wij ons land uitgeleverd aan Europa, waarna vervolgens iedere ons onwelgevallige beslissing werd afgedaan met "maar ja, dat is de consequentie van onze aansluitng bij Europa". De uitkomst van het enige Europa-gerelateerde referendum in Nederland, betreffende de Europese grondwet, heeft onze regering aan zijn laars gelapt, door na het schrappen van de vlag en het volkslied, alsnog met het nu verdrag hetende gedrocht in te stemmen. Europa is gestart als project van een elitait groepje idealisten die nooit meer oorlog wilden. Een zeer loffelijk streven maar vervolgens wordt gedaan alsof de eenwordening van Europa het enige middel is om oorlog te voorkomen en wordt bij voorbaat iedere poging om die "absolute waarheid" ter discussie te stellen als not done of populistisch afgedaan. P.S. Ik weet ook niet meer op wie ik moet stemmen maar in ieder geval niet op de fundementalistische partij voor de dieren.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
@Broadcaster
Toen dat Europa-referendum plaatsvond, was het kwaad al geschied: de neoliberalisten hadden het Europese eenwordingsproject al gekaapt en voor hun eigen karretje gespannen. Om die reden heb ik destijds ook tegen die Europese grondwet gestemd, hoewel ik eigenlijk pro-Europees ben.

Je schets van de manier waarop de Europese eenwording misbruikt is, deel ik. Doodzonde dat al die "nette" mainstream-politici echte democratie niet erg nodig vonden totdat er "populistische" onlust-gevoelens ontstonden.

Maar nogmaals, we moeten het kind (een democratisch, sterk Europa) niet weggooien met het badwater (marktfundamentalisme). Nu is juist de tijd om op te komen voor Europese eenwording die in het belang van ons allemaal is. Dat wil zeggen: onder strikte voorwaarden, alleen op basis van goed-geïnformeerde, democratische instemming en zonder (al dan niet gespeelde) naïeve goedgelovigheid omtrent het vrijwillig naleven van gemaakte afspraken.

Gezien de chaos en ondoorzichtigheid die in het "grote" Europa (de EU met zijn vele leden, en ook de Eurozone) is gecreëerd, ligt het voor de hand om met de bouw van een democratisch en verantwoord Europa in een iets kleiner verband te beginnen, ook al zullen sommige (tijdelijke) buitenstaanders dan moord en brand schreeuwen.

Zo'n kleinere kern zou uit niet meer hoeven te bestaan dan onderlinge, transparante afspraken die zijn goedgekeurd door nationale parlementen. Dankzij inhoudelijke(!) eendrachtigheid, mèt draagvlak onder de bevolkingen, zouden deze kernlanden vervolgens via bestaande Europese instituties invloed kunnen uitoefenen:
- om ruimte te scheppen voor de eigen voortuitgang;
- om andere Europese landen te stimuleren tot veranderingen die hen werkelijk geschikt maken om toe te treden tot de voorhoede.

En ja, dit alles vereist een nieuwe, sobere, op feiten gerichte mentaliteit. Of die mentaliteitsverandering gerealiseerd kan worden op basis van de urgentie van de huidige problemen, of dat er ook een nieuwe generatie politici is vereist, weet ik niet. Ik hoop het eerste, maar vrees het laatste.

Maar goed, als de huidige problemen niet snel en effectief worden aangepakt, valt Europa vanzelf uit elkaar in groepen van verschillende "snelheden" - of misschien is "traagheden" een beter woord. Misschien is dat stiekem zelfs al gebeurd.
Broadcaster / gemeenteambtenaar
@ Michiel Jonker:
Afgezien van het al dan niet democratische gehalte van de Europese Unie kun je wel wel een ideaal hebben over een Europese eenwording maar als dat ideaal door grote groepen inwoners niet gedeeld wordt moet je je afvragen of je dat ideaal wel koste wat het kost moet doordrukken. Daar zijn de eurofielen mee bezig en volgens mij maak je daar brokken mee.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
@Broadcaster'
Ik vind "doordrukken" sowieso niet in de geest van democratie, behalve als het gaat om het doordrukken van democratisering zèlf. Met andere woorden, Europese eenwording kun je niet doordrukken als je tegelijk democratisch wilt blijven. Als democraat kun je alleen mensen proberen te overtuigen van het nut van die eenwording. En daar is natuurlijk niks mis mee.

Het probleem is dat de meeste politici het verschil niet meer weten tussen "mensen overtuigen" en "mensen manipuleren". Daar is ook de Europese eenwording de dupe van geworden.

Een nieuwe, meer sobere mentaliteit is daarom ook nodig als het gaat om de communicatieve middelen die politici en anderen (bijvoorbeeld columnisten zoals Spruyt) inzetten om hun zin te krijgen.
Peter van Dijk / maatschappelijk werker
Michiel Jonker •29.08.11 12:54

Met reacties als "vormen van liefdadigheid" uitkeringsontvangers, etnische minderheid met blauw bloed, sollicitatiecursus, kan ik helemaal niks. Dat is dan uw zeer ongenuanceerd antwoord op mijn mening dat de funktie meer mag inhouden dan niveau linten doorknippen.

Het is nu wel zeer duidelijk dat u geen fan bent van het Oranjehuis. Dat staat iedereen vrij. Dit zijn echter uitingen van antipathie en heeft nul, komma, nul, met argumenten te maken.
U meldt in uw laatste reactie het volgende:

(uw citaat)Het probleem is dat de meeste politici het verschil niet meer weten tussen "mensen overtuigen" en "mensen manipuleren". Daar is ook de Europese eenwording de dupe van geworden.
Een nieuwe, meer sobere mentaliteit is daarom ook nodig als het gaat om de communicatieve middelen die politici en anderen (bijvoorbeeld columnisten zoals Spruyt) inzetten om hun zin te krijgen. Einde citaat van uw hand.

Wanneer u dit evangelie preekt wordt het geloofwaardiger deze ook zelf toe te passen!!

Wat wel onder het kopje argumenten (al of niet terecht of overtuigend) valt zijn de volgende punten:

a. De kosten van de monarchie noemt u.
Wat kost een president in Frankrijk bijvoorbeeld?

b. Niet democratisch schrijft u.
Een president wordt in de regel met een krappe meerderheid gekozen. Vertegenwoordigt politiek gezien dus niet de andere helft inwoners van het land en is niet een bindende factor binnen de Natie voor overgroot deel burgers. Vormt ook geen constante factor met ervaring in tijden, die onderhevig zijn aan heftige veranderingen.
Dat nog even terzijde. Het gaat vooral om het volgende:

Draagvlak voor Oranjehuis is al jaar en dag boven 75 procent en meer wat aan zetels nodig is voor een wetswijziging! Dit noem ik informele democratie. De populariteit wordt regelmatig gemeten.

Wat houdt de formele democratie praktisch nu in:
1. Een heel klein deel kiesgerechtigden (340.000 in totaal) bepalen de politieke uitkomsten. Kiezers zijn kennelijk niet geboeid door het aanbod en worden geen lid. Een partij succesvol oprichten is verschrikkelijk lastig. Kiezers moeten het wel doen met wat nu geboden wordt en gedateerd is geraakt.
2. Een klein deel van die 340.000 leden bepaalt de agenda en de poppetjes.
3. Dan komen er na verkiezingen (kwart van kiezers blijven thuis) coalitiebesprekingen, die buiten radar leden (althans de bulk daarvan) en alle kiezers plaatsvinden.
4. Dan krijg je dichtgetimmerde coalitieaccoorden.
5. Fractieleden die zich daaraan dienen te conformeren.
6. Wanneer de kiezers hun stemgewicht naar rechts verplaatsen kan dus door een onderlinge afspraak op links om CDA uit te sluiten (laatste formatie) de VVD gedwongen worden tot Paarsplus- besprekingen, als eerste optie.

De informele democratie pleit in overgrote meerderheid voor Oranjehuis. De formele democratie is een gemankeerde democratie en vele malen zwakker dan de informele t.a.v. Oranjehuis (uw denigrerende afsluitende woorden - oh, pardon, zo doen we het al een paar honderd jaar lang! Slaap, kindje slaap - ten spijt!
En dat na bovenvermelde aangehaalde citaat van uw hand. Dit is zeker niet overtuigend en erger dan manipuleren. Dit is een staaltje dedain van jewelste en getuigt al helemaal niet van een sobere mentaliteit, die u naast goede communicatie en correcte wijze van overtuigen, wel wenst te zien bij anderen!
Advertentie