Advertentie
financiën / Nieuws

Raad Vlissingen hoort college maandag over declaraties

De voltallige gemeenteraad van Vlissingen zal aanstaande maandag het voltallige college tijdens een besloten vergadering vragen stellen naar aanleiding van een quickscan van Deloitte van de declaraties van het college tussen 2010 en 2013.

02 augustus 2013

De gemeenteraad van Vlissingen zal maandag hoor- en wederhoor toepassen bij het college over hun declaraties in de periode 2010-2013. Dat hebben de fractievoorzitters donderdagochtend besloten, nadat zij een quickscan van Deloitte hadden ingezien.

Onderzoek door Deloitte

Coalitiepartij Lokale Partij Vlissingen (LPV) had voor de zomervakantie een tip gekregen dat de declaraties van het college niet in orde waren. Zij stelden een accountantsonderzoek voor dat inmiddels is uitgevoerd door Deloitte. Dat is weliswaar de huisaccountant van de gemeente Vlissingen, maar volgens de accountant is het onderzoek toch onafhankelijk, omdat iemand is ingezet die niets te maken had met de financiën van Vlissingen.


Quickscan niet voorgelegd aan college

Deloitte kreeg de opdracht een tussenrapportage te maken, een zogenoemde quickscan. Een speciale audit-commissie van de raad begeleidde dit onderzoek. Die begeleiding is inmiddels beëindigd, vertelt plaatsvervangend griffier Ramon van Belzen. ‘De quickscan heeft een aantal resultaten opgeleverd. Die zijn nog niet voorgelegd aan het college. Dat stond niet in de opdracht.’


Presidium kreeg ontheffing

Donderdagochtend is de quickscan wel ingezien door acht van de tien fractievoorzitters in de raad. De andere twee waren afwezig. De fractievoorzitters kregen daarvoor ontheffing die meteen daarna weer werd beeindigd. ‘Het rapport mag nog niet naar buiten, maar de fractievoorzitters kunnen hun kennis wel delen met hun fracties.’

 
Mogelijk tweede onderzoek 

Maandag zal de voltallige raad hoor- en wederhoor toepassen bij het voltallige college in een besloten vergadering. Daarna zal de gemeente naar buiten treden met de conclusies. ‘Mogelijk komt er een tweede meer uitgebreid onderzoek, maar de vervolgstappen worden pas duidelijk na het hoor- en wederhoor.’

SP voorstander vervolgonderzoek
De SP heeft al laten weten in principe voorstander te zijn van een vervolgonderzoek. 'In de quickscan ontbreekt nog zo veel informatie dat we niet kunnen concluderen of wel of niet volgens de regels is gedeclareerd, zegt fractievoorzitter Sem Stroosnijder. Ook de fractievoorzitters van PvdA en ChristenUnie neigen naar een vervolgonderzoek. De ChristenUnie wil wel dat zo'n onderzoek beperkt wordt tot de huidige collegeleden, omdat de kosten anders te hoog worden.

 
Wethouder Damen trad al af 

Het declaratieverhaal speelt nu al een paar maanden. Vooral burgemeester René Roep (CDA) en wethouder Jacques Damen (VVD) werden genoemd. De laatste trad niet lang na het begin van de discussie over de declaraties af om gezondheidsredenen. Hij zou te veel verhuis- en pensionkosten hebben gedeclareerd. Met hem zou een terugbetalingsregeling zijn getroffen.


Declaraties op internet

Het college besloot een paar weken geleden alle declaraties van 2010 tot nu op de website van de gemeente te zetten. Bij burgemeester René Roep viel op dat hij onder meer een duur bed en andere huisraad declareerde.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie