Advertentie
financiën / Nieuws

Noodlijdend Delft weigert OZB te verhogen

Omdat de gemeente Delft in de financiële problemen zit willen de provincie en het ministerie dat Delft de OZB verhoogt naar 150 procent van het gemiddelde. De gemeente Delft weigert dit omdat het bang is voor negatieve economische gevolgen.

17 juni 2015

Wat gebeurt er als een gemeente de begroting niet sluitend krijgt? Dan krijgt het de toezichthouders op haar dak: de provincie en Binnenlandse Zaken. De gemeente Delft weet er alles van, die staat inmiddels onder verscherpt toezicht. De meeste van hun 45 aanbevelingen wil de gemeente wel overnemen. Maar de OZB verhogen naar 150 procent gaat het college veel te ver. Bovendien is er volgens de wethouder nog iets anders aan de hand: ‘Delft krijgt structureel te weinig geld uit het gemeentefonds,’ aldus wethouder Aletta Hekker.

Problemen
Delft zit in de problemen. De gemeente heeft de afgelopen collegeperiode al bezuinigingen in gang gezet ter hoogte van 57 miljoen euro, maar moet daar in de huidige periode nog 11 miljoen van invullen, plus 18 miljoen aan extra bezuinigingen. In oktober vorig jaar presenteerde het college de vijfde begroting op rij met omvangrijke bezuinigingsdoelstellingen. En wel met een structureel tekort van 6 miljoen euro, waardoor de gemeente onder verscherpt toezicht van de provincie kwam.

 
Te weinig uit gemeentefonds 

Het ministerie en de provincie hebben de begroting en financiële positie van Delft doorgelicht en 45 aanbevelingen gedaan, die het college grotendeels heeft overgenomen. Maar over de forse verhoging van de OZB worden de partijen het niet eens. Wethouder Hekker: ‘De oorzaak en de oplossing van de financiële problematiek van Delft ligt niet in de OZB. Delft krijgt structureel te weinig geld uit het gemeentefonds. We willen deze onevenwichtigheid nu eerst en vooral rechttrekken. Daarover zijn we in gesprek met BZK.’

Negatieve ontwikkelingen
De wethouder Financiën waarschuwt dat verhoging van het OZB juist averechts gaat werken: ‘ Delft doet er zelf alles aan om de financiële situatie structureel te verbeteren. OZB verhogen tot 150 procent versterkt juist de negatieve ontwikkelingen voor de stad. Op dit moment ligt het OZB-niveau in Delft al op 120 procent van het landelijk gemiddelde. Verdere verhogingen hebben een negatief effect op de woonaantrekkelijkheid van Delft en de kansen op bedrijfsvestigingen, waardoor de rol van Delft in de regionale economie wordt ondergraven’, aldus Hekker. Over de aanbevelingen van de toezichthouders moet de gemeenteraad nog een standpunt innemen.

 
Geen overzicht 

Overigens zijn er behalve financiële ook politieke problemen bij de gemeente Delft, die mogelijk met elkaar te maken hebben. Een half jaar geleden concludeerde de Delftse Rekenkamer namelijk dat de gemeenteraad van Delft 'afstandelijk' en 'reactief' betrokken is bij de enorme bezuinigingen die het college doorvoert. Dat zou onder meer komen doordat het overzicht ontbreekt. In de begrotingen staan vooral optelsommen van afzonderlijke maatregelen, aldus de Rekenkamer.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Criticus - NL
Een half jaar geleden concludeerde de Delftse Rekenkamer namelijk dat de gemeenteraad van Delft 'afstandelijk' en 'reactief' betrokken is bij de enorme bezuinigingen die het college doorvoert. Dat zou onder meer komen doordat het overzicht ontbreekt.Heel vreemd bij zo'n grote gemeente. Gelukkg worden alle kleine, enigszins overzichtelijke' gemeenten gedwongen tot fusie om daarmee ook te verworden tot megalomane instanties met een nog grotere afstand tot de burger.Inhoudelijk op het onderwerp: Ik waardeer de insteek van Delft om de OZB niet te willen verhogen. de burger betaald al genoeg aan het geblunder in gemeenteland.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
waarheidsvinder / onderzoeker
Delft krijgt juist relatief veel uit het gemeentefonds per inwoner. Afgezien van enkele hele kleine (wadden)gemeenten bij de hoogste 10 van Nederland. Waarom ze vinden dat ze te weinig krijgen is onduidelijk. Of vinden ze het hele gemeentefonds te laag? Of is het te laag ten opzichte van hun uitgaven?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre
Tja,
Zeker na de decentralisaties in de zorg vindt iedere gemeente dat er te weinig vanuit het Fonds betaald wordt. De ruif wordt ook niet groter. Dus zou een herverdeling ten gunste van Delft voor andere gemeenten nadelig uitpakken. Daar maak je geen vrienden mee.

OZB zo fors verhogen hoeft niet indien, buiten het gemeentefonds om, vanuit het Rijk alsnog extra wordt meebetaald voor de veel te dure Delftse spoortunnel. En er door Delft gekeken wordt of ze niet iets te makkelijk het meerwerk daaraan betaalt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arnold / gemeentemabtenaar
Ze willen de ozb niet verhogen? Dus ze willen artikel 12 zodat de andere gemeentes moeten bloeden? Is daar niet veel te laat ingegrepen als ik die bedragen zie?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Ik kan met het verzet van Delft tegen 150% van de OZB wel voorstellen omdat er al forse rechtsongelijkheid is vanwege de OZB vrijgestelde huurders.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk bongers / burger
Alles is een paar jaar geleden met een groen links wethouder al helemaal fout gegaan. Een wethouder die het zinkende Delftse schip snel verliet om over de ruggen van anderen via Rotterdam en groen links inmiddels voorzitter is geworden van die partij.

Grondspeculaties, een veel te ambitieus plan voor een nieuw gemeentehuis, dat nog steeds leeg staat, een spoorzoneproject dat veel te hoog gegrepen is.

Dan nu in de pers met elkaar openlijk ruziënde wethouders.

Ik nodig de provincie uit om schoon schip te maken en de aantoonbare financiële missers verhaalbaar te maken op de veroorzakers.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Niet alleen Delft maar 85% van de Nederlandse gemeenten, zo bleek uit onderzoek, bestuurt ondermaats en de 393 gemeentes hebben nu al een schuld opgebouwd van 58 miljard. Het wordt tijd dat alle 12 provincies hun taak als toezichthouders eens serieus gaan nemen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Consultant / burger
Delftse bestuurders hebben zichzelf en allerlei (bevriende?!) partijen rijkelijk beloond ten koste van de burgers. Delft heeft een prachtig stadhuis en een enorm overschot aan kantoorruimte. Maar toch trakteerden de bestuurders zichzelf op een megalomaan ambtenarenpaleis dat geen enkele parkeerplaats heeft. Ook bouwden ze een oliedom ondergronds station met lange trappen en grotere afstanden tot aansluitend vervoer dan in het verleden. Men kon dit allemaal doen door eerst een hele wijk kapot te laten gaan en vervolgens alles op te kopen met geld van anderen. Ook speculeren de bestuurders er op los met geld van burgers, door grote gebieden op te kopen en absurde verplichtingen aan te gaan. De verantwoordelijke bestuurders verdienen pek en veren en persoonlijke aansprakelijkheidstelling. Maar in plaats daarvan worden er mooie baantjes geregeld, of betaalt de gemeente vervolgopleidingen voor incompetente wethouders.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie