Advertentie
financiën / Nieuws

Premies ambtenarenpensioen stapsgewijs omhoog

De premie is nu nog 18,8 procent en dat wordt volgend jaar 21,1 procent van het loon waarover pensioen wordt gespaard.

24 november 2016

Ambtenarenpensioenfonds ABP gaat vanaf volgend jaar de pensioenpremie stapsgewijs verhogen. Volgens het grootste pensioenfonds van Nederland is een structureel hoger premieniveau nodig, omdat ABP er financieel niet goed voor staat. De premie is nu nog 18,8 procent en dat wordt volgend jaar 21,1 procent van het loon waarover pensioen wordt gespaard.

Niet meegroeien

Vorige maand werd al duidelijk dat ABP maatregelen moest nemen. Het fonds heeft ook besloten dat de pensioenen komende vijf jaar niet of nauwelijks kunnen meegroeien met de gemiddelde prijsontwikkeling (indexatie). De financiële positie van ABP is daarvoor niet toereikend, aldus het fonds.

Kritische grens

De aankondiging over de hogere premie staat los van de dreigende verlaging van de pensioenuitkeringen. Daarover wordt pas begin volgend jaar een besluit genomen. Mede door de lage rente in Europa bevindt de financiële positie van ABP zich al een aantal maanden in de buurt van de kritische grens waarbij volgens de regels aan kortingen niet valt te ontkomen.

Onhandige manier

ABP bracht het nieuws donderdag op een enigszins onhandige manier naar buiten. In een nieuwsbrief aan zijn deelnemers kopte het fonds: "Uw opgebouwde pensioen blijft in 2017 gelijk''. Een woordvoerster van ABP erkent desgevraagd dat die zin ongelukkig geformuleerd is.

11 euro netto

De hogere premie bij het fonds met 2,8 miljoen deelnemers zal voor een groot deel uit de schatkist van het Rijk worden betaald. De pensioenpremie komt voor circa 70 procent voor rekening van de werkgever. Voor een werknemer met een maandinkomen van 3500 euro bruto betekent de verhoging dat hij in 2017 per maand ongeveer 11 euro netto meer kwijt is. Het ministerie van Financiën laat weten dat er in Den Haag al rekening werd gehouden met extra kosten door hogere premies. 'Er zal compensatie moeten worden gevonden', aldus een zegsvrouw.

Gelijkhouden

Niet alle grote pensioenfondsen zien zich overigens genoodzaakt om hogere premies te gaan rekenen. Zorgfonds PFZW, het op één na grootste fonds van Nederland, besloot vorige week om de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voorlopig gelijk te houden op 23,5 procent. (ANP)

Reacties: 19

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Criticus - NL
Uhm, ik neem aan dat mijn 'betrouwbare' werkgever deze premieverhoging gaat betalen. Anders blijkt een deel van mijn net via de CAO verkregen riante netto salarisverhoging gewoon door mijzelf betaald te zijn uit de verlaging van mijn pensioenbijdrage...

Of ben ik nu (weer) gek?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
@criticus: je ziet dat goed. Fase 1: loopt nu volledig volgens plan minister (we geven een sigaar uit eigen doos)

Fase 2: we doen straks weer een greep in de kas van het ABP waarin een veel te groot vermogen zit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan Willem / Ambtenaar
Ondertussen.... hebben ze in Den Haag ook nog even onze pensioen zomaar weggegeven aan Brussel : IORP-richtlijnen, ook wel bekend als de nieuwe EU pensioenwetgeving. Slaapt u lekker verder.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ambtenaar / gemeenteambtenaar
Gestolen geld terug van de regering dan alle problemen voorbij en kan er gewoon geïndexeerd worden . Daarbij als ambtenaren status weg dan ook weg bij abp . We worden lang genoeg door de zakken vullers aan het lijntje gehouden met halve waarheden
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ludwig von mises / voorzitter buurtcoordinatorencommissie
Met ingang van 1 januari 2017 elke pensioenontvanger een procent korten! Door de gestegen levensverwachting hebben de huidige pensionado's achteraf gezien te weinig ingelegd. Het is onterecht om deze miscalculatie van de pensioenbobo's voor rekening te laten komen van de jongeren. Die trouwens ook al mogen doorwerken tot hun zeventigste verjaardag.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
Daaaaaaaaag 0,4% salarisverhoging per 1 januari 2017Waarom krijgt de meest simpele belegger het wel voor elkaar om jaarlijks gemiddeld een rendement van 6 / 7% op zijn vermogen en lukt dat de inkoopmacht ABP niet. Lekker duurzaam!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rex Rotary / Coördinator
Daar gaan we weer. Iedere debiel met een abonnement op Beursgenoten haalt een rendement van 6 t0t 7 % (of meer) uit zijn of haar vermogen. Onze duurbetaalde "experts" bij het ABP hebben ons geld dus uitgeleend tegen veel te lage rentes of geïnvesteerd in niet rendabele zaken. De bezem erdoor bij die ader verkalkte ballentent. Geef mij mijn inleg maar terug, dan beleg ik dat zelf wel ergens.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Zat er natuurlijk dik aan te komen...als Rutte je geld begint te beloven pas op je portemonnee!Gelukkig zijn er volgend jaar verkiezingen...

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Linden
Wie van deze mensen die zo reageren, hebben zich beschikbaar gesteld om in het bestuur van het Abp hun inzichten in te brengen? Vanwege van dit soort reacties, die je helaas teveel ziet, heeft toch bijna niemand meer zin in bestuurlijke functies, zeker niet de heel excellente mensen die we hard nodig hebben.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wouter
De rendementen van het ABP zijn prima, alleen stijgen de verplichtingen harder. Het probleem zit hem in de lage rentestanden en daar kan het ABP verder ook niet veel aan doen. Makkelijk geschreeuw hier.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Dat jongeren nu teveel pensioenpremie zouden moeten betalen is klinkklare onzin. Voor mij werd het grootste deel van mijn werkzame leven (ruim 45 jaar) 24% premie afgedragen (ca. 50% voor rekening werknemer) en over het algemeen zeer gunstige beleggingen gecreëerd. De huidige pensioenpremies liggen op een duidelijk lager niveau en de beleggingen zijn duidelijk minder gunstig. Bovendien betaalt de werkgever nu ca. 70% van de pensioenpremie.

M.i. wordt het de hoogste tijd dat de werkwijze van het ABP en de rol van de werkgever (Rijk c.a.) vanaf de privatisering tot heden eens door een onafhankelijke externe commissie (zonder politici) wordt DOORGELICHT. Daarbij zouden dan o.a. aan de orde moeten komen:

-de afspraken rond de privatisering en het daarbij onttrokken reserves van het ABP.

-het regelmatig schuiven met pensioenpremies t.g.v. van de salarissen via de CAO's.

-het aandeel/de uitkering van/aan specifieke groepen binnen het ABP.

-de gehele organisatie van het ABP inclusief de beleggingen via het APG.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J. Niesing / onderwijs
Eerst krijgen de ambtenaren salarisverhoging die bekostigd is uit de pensioenpot, vervolgens mogen ze dit weer terugbetalen door verhoging van de pensioenpremie. Hoe krom is dit?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
@ Wiersema,

U bent voor1980 met pensioen gegaan zeker?

Zie figuur 9zie www.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid% … target="_blank">https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s …,d.d2s

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
http://www.pensioenfederatie.nl/Document/Nieuws% …

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Criticus. Voor mij geen nieuws. Je denkt toch niet met deze website te kunnen onderbouwen waarom de huidige premies van het ABP zo laag zijn?

Ook de rest van mijn commentaar gelezen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
@Ludwig. Onzin. De premie is veel te laag, ook na de komende verhoging. Zie het pensioenfonds PFZW waar de premie 23,5 procent is. En voir de zeurders over het rendement van het ABP: al jaren gemiddeld 7 procent. Zie dat zelf maar eens te halen. De rekenrente is gewoon kunstmatig te laag gehouden. Gelukkig stijgt die weer iets. Ondertussen lopen de gepensioneerden bijna 12 procent achter door gemiste prijscompensaties.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Vandaag weer enige frappante mededelingen/uitspraken via ABP en ons alom 'niet geprezen' Kabinet.

1. de ABP pensioenpremie voor het Overheidspersoneel zou omhoog gaan van 18,8% naar 21,1%.

2. Kabinet (Dijsselbloem/Rutte) stelt 330 miljoen euro beschikbaar voor defensie, onderwijs en politie, ter compensatie van de verhoging van de pensioenen. Anders zou volgens Rutte de premieverhoging in die sectoren de hoogte van hun salaris per 1 januari 2017 beïnvloeden.

Alsof dat niet het geval is bij het overige Overheidspersoneel. Of worden toch ook maar de uitkeringen via het Gemeentefonds en Provinciaal fonds aangepast?

3. In het SER-rapport van juni 2016 wordt uitgegaan van een fictieve (?) pensioenpremie van 18%. Of wordt er inmiddels toch ook hier al aan een hogere premies gedacht en gerekend?

Wie er nog wat van kan volgen mag het zeggen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bezorgde burger / beleidsadviser
1. Het wordt tijd dat alle ambtenaren gelijk behandeld worden.

2. Het wordt de hoogste tijd dat ambtenaren kunnen kiezen bij wie en hoe ze hun pensioen willen opbouwen. Meer flexibiliteit dus. Nu is er geen keus, de premie stijgt steeds verder en de uiteindelijke uitkering is onzeker.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Ik heb binnen het gremium van mijn werkgever anderhalf jaar lang vergeefs getracht de niet al slimme bondsbestuurders mee te krijgen in een gedachtegang wat de gevolgen van de kunstmatig lage rente in Europa zouden gaan worden en waarom een nieuwe pensioenwet die meer rekening houdt met leeftijdsopbouw en waarom een niet geheel vast gegarandeerde maanduitkering, nodig was. Maak pensioenen meer rendement afhankelijk, want dat is iedereen gemiddeld aanzienlijk beter af. Men wilde mij - ondanks rekenvoorbeelden op sovjetmanier zelfs zwijgplicht opleggen of ik werd genegeerd. Van buiten de twee vakbonden kreeg ik wel bijval. Voor mij was dat aanleiding om op te stappen en mijn lidmaatschap van de vakbond lachend op te zeggen. De totaal verkokerde vakbonden zijn een anachronisme geworden die noodzakelijke veranderingen te vaak tegen houden. Terwijl er in de zorgsector tienduizenden banen verdwijnen, staan de vakbonden schaapachtig toe te kijken. Het ontbreekt volkomen aan persoonlijk contact met de leden op de werkvloer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie