Advertentie
financiën / Nieuws

Gratis parkeren in binnenstad is beter voor winkels

Volgens retaildeskundige en bijzonder hoogleraar Cor Molenaar gaan de parkeeropbrengsten vrijwel altijd naar de post algemene middelen. Daarmee is het parkeergeld gewoon een melkkoe, zegt hij. ‘Terwijl de opbrengst ten goede zou moeten komen om de binnenstad te verlevendigen en een opknapbeurt te geven.’

20 juli 2015

Gemeenten zouden perioden moeten invoeren met gratis parkeren in de binnensteden. Dan komen er weer meer mensen op de winkels af. Dit zegt retaildeskundige en bijzonder hoogleraar Cor Molenaar maandag in een interview met De Telegraaf.

Melkkoe
Volgens Molenaar gaan de parkeeropbrengsten vrijwel altijd naar de post algemene middelen. Daarmee is het parkeergeld gewoon een melkkoe, zegt hij. ‘Terwijl de opbrengst ten goede zou moeten komen om de binnenstad te verlevendigen en een opknapbeurt te geven.’ We moeten bezoekers niet langer straffen als ze naar de binnenstad komen, stelt de hoogleraar. ‘Want parkeerkosten zijn een reden om niet naar de winkels te gaan.’ Hij pleit er daarom voor perioden met gratis parkeren in te voeren. Zo kan de middenstand een steuntje in de rug worden gegeven.

Meer bezoek
De hoogleraar aan de Erasmus Universiteit komt aan het woord naar aanleiding van de situatie in het Britse plaatsje Cardigan. Daar zijn de parkeerautomaten al weken kapot. Sindsdien steeg het aantal bezoekers van de binnenstad. Het MKB pleit er al jaren voor het parkeerbeleid in de binnensteden te veranderen om te voorkomen dat bedrijven nog meer omzetverlies leiden, personeel moeten ontslaan of wegtrekken naar een andere plaats. Stijgende parkeertarieven maken binnensteden minder aantrekkelijk voor consumenten en ondernemers, stelden Detailhandel Nederland, Koninklijke Horeca Nederland en de ANWB eind vorig jaar nog. Door wegblijvende bezoekers, teruglopende bestedingen en grotere leegstand van winkelvastgoed staat de leefbaarheid van binnensteden onder druk, zeggen deze organisaties. (ANP)

Reacties: 34

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Alex
Betaald parkeren dateert uit de jaren '70. In de tijd van digitalisering past het lang niet meer overal. Alleen in historische binnensteden kan het nodig zijn om het parkeren te reguleren (voor bezoekers maar ook voor bewoners), maar in veel winkelgebieden is dat niet het geval. Daarnaast beweren gemeenten vaak dat het redelijk is dat de automobilsiten de investeringen in parkeervoorzieningen moeten betalen. Daarbij vergeten de gemeenten voor het gemak dat automobilisten ook al wegenbelasting en brandstofaccijns betalen. De opbrengsten hiervan worden via het Gemeentefonds (deels) aan de gemeenten uitbetaald. Uit onderzoek van zowel Ecorys als de TU is gebleken dat de personenauto als enige vervoerwijze de overheid meer oplevert dan kost. Pok vliegverkeer is redelijk kostendekkend. Bij de rest moet fors geld bij, vooral bij bromfietsers en openbaar vervoer, maar ook fietsers, vrachtwagens, scheepvaart, voetgangers. Het zou erg schelen als gemeenten voortaan ook opcenten op de wegenbelasting zouden mogen heffen, waardoor betaald parkeren niet meer de enige inkomstenoptie is. Het hoeft de automobilist geen cent extra te kosten, als in de wet tegelijk vastgelegd wordt dat de opbrengsten van de wegenbelasting (en pakeerbelasting) volledig ingezet moeten worden voor uitgaven voor wegen/verkeer/parkeren. Dan kunnen ook rijk en provincie de auto niet meer als melkkoe gebruiken. En, o ja, graag ook invoering wegenbelasting voor bromfietsen. Allemaal mooi te regelen bij de herziening van het belastingstelsel, maar helaas, zelfs de VNG blijft stil.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Voerknecht / Deskundige parkeren en winkelgebieden CROW
Allereerst klopt de bewering van Molenaar, dat parkeertarieven een melkkoe zijn voor gemeenten niet. Alleen in Amsterdam zijn er dekkende parkeertarieven, elders niet. Gratis parkeren betekent een subsidie van minstens €3 per uur voor het winkelend publiek, uit gemeenschapsgeld. Is dat reeel? Verder is opvallend dat zgn. rechtse partijen als de VVD en de PVV hier heel linkse standpunten huldigen, veel linkser dan de PvdA en Groen Links, namelijk, dat een privaat goed, namelijk het gebruik van parkeerruimte, betaald moet worden uit gemeenschapsgeld. Bovendien, als gratis parkeren echt geld oplevert voor de middenstand, zou het dan niet reeler zijn om hen hier zelf voor te laten betalen. En kijk naar de resultaten van het afschaffen van het gratis parkeren in bv. Ede, Goes, Veghel, waar het 0,0 effect had op het winkelend publiek. Waarom gelooft Molenaar wel op het effect in Wales? Is dat maatgevend voor Nederland.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
En .... wie gaat de rekening van het gratis parkeren betalen? Het MKB?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ron de Jong / Burger
Gewoon afstand van de auto nemen en op de fiets gaan en zodra dat een ordinaire melkkoe wordt, idem en op de rolschaats of gewoon online (in buitenland) bestellen, geen enkel probleem!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Teuntje (de onschatbare) / arbeider
Mensen gaan meer geld uitgeven als ze met de auto de binnenstad kunnen in komen? Wat een onzin.

Zoals al aangegeven: betaald parkeren kost de (lokale) maatschappij alleen maar geld en dient de parkeerregulering=problemen...zou moeten.

Gratis parkeren komt de middenstand ten goede? Ja, die in de binnenstad, ter plekke ... mensen doen hun boodschappen (met de auto helaas) toch wel, doen ze het niet in de binnenstad vanwege betaald parkeren, geven ze hun geld elders uit. Gratis parkeren stimuleert alleen de MKB in de binnenstad, maar maakt daarmee de MKB elders dus kapot!

Om nog maar te zwijgen over de gevaarzetting voor de wel verstandige en gezonde potentiële klanten!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Veldscholten / Verkeerskundige
Ik vrees dat Binnenlands Bestuur slechts een paar koppen uit het verhaal van deze hoogleraar heeft gehaald en hiermee wil scoren. Misschien is een naamswijziging in Binnenlands Gestuur wel een goed idee. Helaas zie ik steeds vaker onzorgvuldig/schreeuwerige artikelen in het blad staan. Gratis parkeren bestaat niet, er betaalt altijd iemand. Je kunt je wel afvragen of het verstandig is om in daluren het parkeren gratis te maken c.q. het tarief erg laag te houden, zodat het winkelen in deze uren een impuls krijgt. Staat tegenover dat je je ook kunt afvragen of winkels wel om 9.30 uur open moeten zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niels / Ambtenaar
En dat dan ook nog geconcludeerd uit een artikel van de Telegraaf, waar uiteraard al een sausje overheen zit....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ambtenaar / gemeenteambtenaar
Niet alleen voor de winkels maar ook gewoon in de straten voor bewoners is de parkeerbelasting diefstal . Wat doorstroming en plaats ik zoek in de wijk s'avonds ook naar plaats . Waarom veel polen en andere hulptroepen die in nederland werkzaam zijn vertrekken voor betaaltijd en komen nadien terug met allerhande autos van uitzendburos of bedrijven en eigen autos en betalen niets . Buiten dit fenomeen betalen ook veel geen wegenbelasting hier terwijl ze hier wonen en ingeschreven staan . Rij maar eens door rdam en tel de witte platen uit allerhande verschillende landen . Betalen niets hoezo ongelijkheid . Maar goed iedereen pikt alles hier in nederland of het nu het pluce in den haag is of de lokale zakkenvullers in de gemeente raden ze doen nergens wat aan om de welwillende betalende burger tegemoet te komen . Het moet eens tijd worden dat de burgers van ned massaal in opstand komen tegen alles wat de laatste jaren is opgelegd en vooral is afgebroken door al deze zgn bestuurders
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ambtenaar
Voor zover ik weet houdt niemand 'het MKB' tegen om voor het winkelend publiek 'gratis' parkeergelegenheid te realiseren.

Wijzen naar de overheid is echter uiteraard makkelijker, dan zelf creatief en ondernemend te zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Alex
@Hans Voerknecht: je redenering dat zonder betaald parkeren iedereen voor de kosten van het parkeren opdraait (ook niet-automobilisten) klopt niet. Automobilisten betalen ook wegenbelasting en brandstofaccijns. De opbrengsten daarvan worden deels via het cluster wegen/verkeersmaatregelen in het Gemeentefonds aan de gemeenten uitgekeerd. Daar kunnen ook de parkeervoorzieningen van betaald worden. Overigens hoor ik het CROW nooit een pleidooi houden om ook fietsers, bromfietsers voor hun eigen infrastructuur te laten betalen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Alex
Voor mensen die ontkennen dat de auto een melkkoe is, hier wat uitkomsten uit het onderzoek van Ecorys uit 2013. Het autoverkeer genereert aan direct opbrengsten:

€ 3,6 miljard MRB rijk

€ 1,5 miljard MRB provincies

€ 7,8 miljard brandstofaccijns

€ 1,3 miljard BPM

€ 0,1 miljard Eurovignet.

En indirect ontvangt het rijk ook nog eens:

€ 1,9 miljard inkomstenbelasting bijtelling auto

€ 0,9 miljard BTW autoverkoop

€ 1,9 miljard BTW brandstof

€ 0,8 miljard BTW onderhoud, verhuur en lease

€ 0,3 miljard BTW rijopleidingen

€ 0,5 miljard assurantiebelasting autoverzekeringen

€ 1,0 miljard verkeersboetes.En hoeveel geeft de overheid dan uit? (incl. kosten ambtelijke organisatie):

€ 3,5 miljard rijk (inclusief BDU voor infra)

€ 3,3 miljard gemeenten (verreweg de grootste wegbeheerder)

€ 1,4 miljard provincies.De belastingopbrengsten van parkeren dekken de uitgaven die gemeenten aan parkeren doen (volgens onderzoek in het kader van herijking Gemeentefonds), wat opmerkelijk is, aangezien de meeste gemeenten geen betaald parkeren hebben. Degene die wel parkeerbelasting heffen, vangen er dus meer op dan dat ze uitgeven.

En dan hebben we in Nederland ook nog enkele waterschappen die wegbeheerder zijn. Die berekenen de kosten aan de wegen 1 op 1 door aan de huishoudens in het waterschapsgebied (overigens alle huishoudens, dus ook die zonder auto, maar waterschapswegen worden ook door fietsers e.d. gebruikt, en ook huishoudens in de steden, waar geen waterschapswegen zijn).Het onderzoek van Ecorys is uit 2013; sindsdien zijn de belastingen verhoogd, en hebben rijk en gemeenten juist behoorlijk bezuinigd op de uitgaven aan wegen.Is de auto een melkkoe: ja, wie eerlijk is, moet toegeven van wel. met name rijk en provincies cashen meer dan dat ze uitgeven.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
mjtamse / gemeentespecialist
Beetje tendentieus artikel van BB.Bladvulling in de vakantieperiode?BB weet toch ook dat elke gemeente drie belangrijke inkomsten-/dekkingsbronnen heeft (Gemeentefonds, doeluitkeringen en lokale heffingen wo parkeren valt, gezamelijk idd de post algemene middelen) waaruit oa aanschaf, vervanging en onderhoud van alle voorzieningen en ook investeringsplannen voor opfrissing van een binnenstad of plantsoenen etc. betaald wordt?Beetje een teleurstelling dat vakblad als BB dit soort Telegraafachtige artikelen publiceert.Gemeenten kunnen beter kijken naar varianten, bv eerste 2 of 3 uur betaald parkeren en daarna gratis. Zo wordt lang rondhangen in een stad/plaats bevorderd en heeft het MKB er ook lol van.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Alex
Als het het rijk menens is met de modernisering van het belastingstelsel, dan zou de brandstofaccijns met €3,5 miljard verlaagd kunnen worden, en kunnen de gemeenten voor datzelfde bedrag opcenten op de MRB gaan heffen. Ne het overgangsjaar, mogen de gemeenten zelf de hoogte van hun opcenten gaan bepalen, en kunnen ze er ook voor kiezen om het parkeren voortaan uit de opcenten te dekken. Voor de maatschappij als geheel een goede besparing, want er zijn dan ook geen dure parkeerwachters en parkeerapparatuur meer nodig. En betaald parkeren kan dan beperkt worden tot waar het volgens de Gemeentewet alleen maar voor ingezet mag worden, namelijk parkeerregulatie. En niet als 100% dekking van aanleg- en onderhoudskosten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob / Support Engineer
Ik kom al vele jaren niet meer in binnensteden (behalve als het echt niet anders kan) om deze reden. Ik vind de tarieven veel en veel te hoog om nog te kunnen genieten van een dagje in een binnenstad door te brengen, als je voor dat zelfde geld naar een pretpark had kunnen gaan of legio andere leuke dingen had kunnen doen. Er staat nl niets (of nagenoeg niets) tegenover. Je krijgt niet een drankje of een hapje er voor terug, je mag blij zijn dat je je auto ergens in de binnenstad MAG neerzetten.

Het zal er zeker voor zorgen dat er meer mensen zoals ik de binnensteden zullen blijven mijden.En ja, deze tarieven worden echt als melkkoe gebruikt, het wordt zelfs een budget op los gelaten om te zien of ze wel genoeg opleveren, want als dat niet zo is moeten de prijzen uiteraard weer omhoog om wel genoeg te krijgen.

Zelfde vind ik van ziekenhuizen (buiten de stad) waarvoor je flink moet betalen om je onderzoek te mogen ondergaan, of om op bezoek te gaan bij een zieke kennis of familielid. Dit is een ziekelijk gedrag.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ton Damen / www.noordenbergkwartierdeventer.nl
Er wonen ook mensen in binnensteden. Parkeerplaatsen voor bezoekers hebben doorgaans ook aan- en afvoerroutes nodig. Gratis parkeren zal zodoende grote overlast veroorzaken voor de belanghebbende omwonenden van die routes en parkeergarages. Niet alleen de parkeerplek doet ertoe, maar juist en zeker ook alle verstorende overlast in stank, lawaai en (in file) voortbewegende auto- vierkante meters tot in ruime omtrek rond de parkeerplaatsen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
G.Wesselink / specialist
Zolang de gemeente het parkeerbeheer in de benen moet houden met subsidie of andere middelen levert het dus te weinig op. En dus heeft het geen zin om te heffen, lood om oud ijzer en veel frustratie bij burgers en winkeliers. Investeer liever in de binnenstad zodat de burger graag komen winkelen. Dat maakt de stad aantrekkelijk
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nieuwsbreker
Daar zit wel wat in. Ik merk als ik in de stad loop steeds meer leegstand van winkelpanden. Dat is toch jammer. Als er meer mensen naar de stad komen zal er (op den duur) minder leegstand zijn en worden de bestaande winkels ook geholpen. Dat lijkt mij een positieve uitkomst.En wat is eigenlijk de reden van een gemeente om parkeergeld te innen, anders dan de welbekende 'melkkoe'?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niels / Ambtenaar
Naar het effect van parkeerkosten op winkelbezoek is al veel onderzoek gedaan. Het effect is nihil, behalve misschien in een stad als A'dam. Veel beter is het om te focussen op effectievere indicatoren. Nu concurreren binnensteden voornamelijk met elkaar door de eenheidsworst aan winkelaanbod.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sander / Adviseur Parkeren
Ken het artikel uit de Telegraaf niet, maar de stelligheid van Cor Molenaar verbaast mij. Er wordt met geen woord gerept over parkeerdruk, bereikbaarheid, ov-/fietsgebruik en andere onderzoeken die aanwijzen dat branchering veel meer effect heeft. De titel die BB geeft aan dit artikel zou daarom ook wat genuanceerder mogen zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Yvonne Welings / gemeentearchivaris
Het probleem is dat historische binnensteden niet gebouwd zijn voor de hoeveelheid auttoverkeer met als resultaat ronkend stilstaande autoverkeer. Er zijn niet zoveel parkeerplaatsen voor al dat autoverkeer. Iets anders is om parkeerplaatysen bij transferia gratis te maken. Breng ook de gevolgen van de luchtverontreining eens in beeld. In de binnensteden wonen ook veel mensen en fijnstof heeft een negatief effect op de levensverwachting. In sommige binnenstdeen is de luchtverontreiging te hoog. Daarbij heeft recent onderzoek aangetoond, dat fietsers meer besteden dan automobilisten. Je kunt je daarom afvragen, wat was vooraf het gewenste resultaat bij dit onderzoek ? Wie was opdrachtgever ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joost
Plaatsen waar ik moet betalen mijdt ik.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Boris
Voor die stelling (de kop) hoef je ook geen raketgeleerde te zijn. Evident.

De rest (parkeerdruk, bereikbaarheid, ov, fiets, luchtverontreiniging, transferia) is iets anders. Dan is betaald parkeren een instrument om beleid tot een succes te maken (meest ten koste van beleid op een ander vlak, zoals economie in dit geval).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gemeente / ambtenaar
Dat gratis parkeren rondom winkelstrips werkt..een periode vrij instellen kan werken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Roelof Vos / wethouder
Er bestaat niet zoiets als gratis parkeren. Een parkeerplaats is duur onroerend goed én moet onderhouden worden. Als de automobilist niet betaalt, betaalt de gemeente, wij met z'n allen dus. En dat ten behoeve van het gemak van de automobilist en de extra omzet van de winkelier.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rogier
Eindelijk eens een ander geluid. Parkeren is vooral een melkkoe. Terwijl het vooral gewoon een collectieve voorziening is, net zoals we (@Roelof Vos) met zijn allen betalen voor fietsrekken en wandelpaden. Da's ook dure grond en levert zelfs helemaal niets op. In gebieden met hoge parkeerdruk, is parkeerregulering nodig om te zorgen voor voldoende uitwisseling. Maar niet tegen de idiote tarieven in NL. De betaalplicht alleen al zorgt al voor verlichting. En natuurlijk alleen op tijden dat het nodig is en niet in de avonduren, waar steden tegenwoordig ook heel goed in zijn, meestal onder duurzaamheids- en milieupraat. Met het geld wat er in NL aan het fictieve probleem van fijnstof (lucht is 60% schoner dan in 1985 maar dat horen we gek genoeg nooit) is en wordt besteed, kan heel NL wel 10 jaar gratis parkeren. Je zou zeggen dat de crisis gastvrij parkeerbeleid wel zou aanwakkeren, maar de klap is nog niet groot genoeg kennelijk. Gelukkig is er internet waarmee je deze geld-uit-de-zakklopperij tegenwoordig eenvoudig kunt vermijden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anoniem
Ik ga al jaren niet meer naar de binnenstad van Nijmegen, terwijl ik er vroeger heel veel kwam. Hoge parkeerkosten en duur OV nekt het voor mij. Voorheen kon ik met een zgn KAN-kaartje met de bus retour naar Nijmegen voor 2,50 euro (met kinderen). Sinds de OV-Chipkaart moet ik nu zo'n 15 euro betalen (retour met kinderen) voor hetzelfde ritje. Dan maar de auto, denk je dan. Niet dus. Parkeren loopt ook al behoorlijk in de papieren. Dan rijd ik liever naar gezellige plaatsen in de buurt waar ik niet hoef te betalen voor het parkeren... Jammer voor Nijmegen. Ik kwam er graag.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
harrie fruyt van hertog / redacteur
zie wetenschappelijke onderbouwing:

http://glwaalre.nl/wp-content/uploads/2014/05/Pr …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rex Rotary / Coördinator
De parkeertarieven eens terugbrengen naar normale proporties zou al een stuk helpen. Als ik na een middagje winkelen in één van onze grote steden 15 tot 20 euro moet aftikken komt dat op mij over als pure diefstal en is de lol er snel af. Gelukkig zijn er plaatsen waar je of gratis of voor een euro per uur kunt parkeren; daar besteed ik dus mijn geld. En voor de liefhebbers van het OV: Met een nieuwe magnetron en strijkplank in bus of trein is voor mij geen optie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob / controller
Parkeerbelasting is iets middeleeuws. Zoiets als het betalen als je met een schip over de Rijn vaart en langs een kasteel wilt.Parkeerplaatsen langs de weg kosten heel weinig. De grond is al in eigendom. Onderhoud is goedkoop.Betaald perkeren lost niets op. In Amsterdam betaal je een fortuin, maar je kan nog steeds niet parkeren.Afschaffen, en de duizenden parkeerwachters in Nederland een produktieve baan geven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin
eens met voorgaande reacties, verder leiden de extra bezoeken en aankopen tot minder bezoeken en minder aankopen in andere winkelgebieden zonder betaald parkeren. Verder uitholling van de leefbaarheid in de dorpen/platteland.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JaapvV / adviseur
Het klink geweldig, zoals alles klinkt wat gratis is. Da is hier ook te lezen. Het binnenstadsbezoek neemt met gratis parkeren dus toe. Net als de ergernis, het rondrijden, de vervuiling.en meer. Omdat parkeergeld behalve als melkkoe ook dient als regulerend instrument voor mobiliteit. En last but not least: Het is gemakkelijk scoren met zo'n titel, maar niemand vraagt zich af waarom je gratis parkeren nodig hebt om de winkeleconomie op te knappen. Helaas, Cor Molenaar, als winkelexpert zie ik die nuance graag toegevoegd. Misschien nog eens de kwaliteit van ondernemers eens onder de loep nemen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Lijkt me een prima plan! Het zou overigens nog beter zijn als de zwaar belasten ongesubsidieerde automobilist net zo bevoordeeld zou worden als de zwaar gesubsidieerde OV-gebruiker. Dit in het kader van rechtsgelijkheid!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
Gelukkig is er internet waarmee je deze geld-uit-de-zakklopperij tegenwoordig eenvoudig kunt vermijden. Door V6 (verkeerskundige) op 20 juli 2015 22:39

In principe met u eens. Maar de honderden busjes die de internetspullen moeten bezorgen, geven ook druk op het verkeerssysteem. Dit voorjaar logeerden we in Winterswijk. Gratis parkeren, veel Duitsers heerlijk winkelen en terras- resp. cafébezoek. De dag erop naar Doetinchem. Betaald parkeren, geen Duitsers, veel leegstand.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sjaak
Wie retail als dekindigheid heeft, is geen expert op het gebied van verkeer en openbare ruimte. Dat blijkt ook. Want het is zeer eenzijdig om verkeersafwikkeling en het bieden van keuzemogelijkheden voor mobiliteit slechts vanuit de bestemming 'shoppen' te bezien. Een binnenstad heeft meer functies en uiteenlopend bestemmingsverkeer. Voor een goede afwikkeling daarvan, draagt een gemeentebestuur (omdat het openbare ruimte is) zorg. En voor het realiseren en het behoud van kwaliteit hierbij (effici:ënt gebruik) moet betaald worden. Moet dat uit algemene middelen opgebracht worden, of moeten degenen die in het bijzonder profijt genieten belast worden? Dat is een politieke vraag, die de gemeenteraad moet beantwoorden en uiteindelijk de kiezers, die eens in de vier jaar het stempotlood hanteren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie