Advertentie
financiën / Nieuws

Platteland 'onleefbaar' na herijking gemeentefonds

Naar verwachting neemt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nog deze week een standpunt in. De onderzoeksresultaten staan op de agenda van de VNG-commissies bestuur en financiën. Volgens gemeentefondsspecialist Dirk Jans van FrontinPauw zal dat een lastige afweging worden.

12 februari 2020
platteland---shutterstock-603001217.jpg

De plattelandsgemeenten leggen zich niet op voorhand neer bij louter nadelige financiële gevolgen van de geplande herijking van het gemeentefonds. ‘Het kan niet zo zijn dat het hele platteland wordt onderbedeeld’, zegt voorzitter Ellen van Selm van P10, de club waarin 21 plattelandsgemeenten zijn verenigd.

Niet-verstedelijkte gebieden benadeeld
Van Selm, tevens burgemeester van het Friese Opsterland, reageert op de berichtgeving in Binnenlands Bestuur dat – afgaande op de resultaten van twee diepgravende onderzoeken van Cebeon en AEF – de nieuwe verdeling van de algemene uitkering over de gemeenten vooral in het nadeel uitpakt voor niet-verstedelijkte gebieden. Zonder bijstelling van de plannen vloeit rijksgeld vanaf volgend jaar van oost naar west, van klein naar groot en van platteland naar stad.

Voldoende financiering

Het is nog wachten op de definitieve cijfers voor individuele gemeenten – naar verluidt maakt Binnenlandse Zaken die eind deze maand bekend – maar Van Selm is niet bepaald gerust op de uitkomst van de eronder liggende berekeningen. ‘Wij volgen het met argusogen', zegt ze desgevraagd. 'Maar als het waar is wat er tot nu naar buiten is gebracht, staat dat haaks op wat wij – de 21 P10-gemeenten – willen: het platteland leefbaar houden. Dat kan alleen met voldoende financiering.’

Nadeelgemeenten

Van Selm wil eerst de definitieve uitkomst afwachten, maar maakt duidelijk dat als de vrees bewaarheid wordt er vanuit de P10 serieus verzet te verwachten is. ‘Kijk, dat er bij een herijking nadeelgemeenten zijn, dat is logisch. Maar het kan niet zo zijn dat alle plattelandsgemeenten in die categorie vallen. Dan klopt er iets niet in de systematiek’, zegt Van Selm.

VNG-standpunt

Naar verwachting neemt het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nog deze week een standpunt in. Van Selm, die in het VNG-bestuur zit, wil daar niet op vooruitlopen. De onderzoeksresultaten staan op de agenda van de VNG-commissies bestuur en financiën. In die laatste commissie zitten drie P10-vertegenwoordigers.

Klassieke tegenstelling

Volgens gemeentefondsspecialist Dirk Jans van FrontinPauw zal het voor de VNG een lastige afweging  worden. ‘De klassieke tegenstelling tussen stad en platteland ligt op de loer, net zoals destijds bij het groot onderhoud aan het verdeelstelstel in 2015, 2016 en 2017. De gang van zaken rond het cluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing ligt velen nog vers in het geheugen’, stelt hij.

Opheldering gevraagd

Deze week komt als het goed is ook gemeentefondsbeheerder Binnenlandse Zaken met een antwoord op de vraag die CDA-parlementariër Harry van der Molen namens de Tweede Kamer stelde. Van der Molen wil opheldering van minister Knops of het klopt dat kleine en middelgrote gemeenten moeten bloeden voor de grotere steden. Met name de ‘regio’ zou er volgens eerdere berichtgeving van Binnenlands Bestuur bij de nieuwe verdeling van het gemeentefonds op achteruitgaan.

Bestuurlijk overleg

De prangende vraag is welk standpunt het ministerie inneemt en straks gaat inbrengen in het bestuurlijk overleg met de VNG. Dat overleg staat voor 20 februari gepland. De keuze lijkt te gaan tussen uitstel van de invoering van de herijking of alleen invoering van de herijking van het sociaal domein in 2021 en uitstel van de herijking van de klassieke taken. Wat voor die tweede variant pleit is volgens Jans dat de voorgestelde andere verdeling van het sociaal domein een duidelijke verbetering inhoudt ten opzichte van het huidige verdeelstelsel.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Petra
"Platteland 'onleefbaar' na herijking gemeentefonds."IS DIT NU NET NIET DE BEDOELING VAN ONS KABINET?Iedereen de stad in jagen, alle vrijheden afnemen, alles genivelleerd en iedereen even arm als murw. En passant zijn de stikstof- en CO2-problemen ook gelijk opgelost....Mensen, denk alsjeblieft na!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet Rommers / Controlemedewerker
@PetraMee eens.

Maar liever naar het buitenland dan naar de stad...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
WvD / SW
Om een betere nationale logistiek spreiding te krijgen en daarmee typische randstadproblematiek op te lossen (files, woningmarkt, arbeidsmarkt, milieubelasting etc.) zou je andersom moeten denken. Beetje anticyclisch en uit het doosje; Geld van West naar plattelandsregio's Noord, Oost ed. Al was het maar met het oog op wassend water :-)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra
@Willem,Hier pleit ik, ook op deze site, al jaren voor!Helaas luistert 'Den Haag' niet naar mij. ;-)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JHAGM Sneuf van Toetellaere / bd
Dit kabinet staart voortdurend naar de eigen navel.Vraagt een probleem om een oplossing, hup, over de gemeenteschutting. Geld te weinig? Rekenrente .laaghouden, Gemeentefonds invalideren waarmee de Grachtengordel, al of niet confessioneel. door kan graaien. Ons land is binnen 2 jaar failliet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Een herziening van de verdeling van het Gemeentefonds kan natuurlijk niet plaatsvinden zonder goed overleg met de Gemeenten/VNG. Als dit achterwege blijft wordt het oorlog.

Bovendien dienen in het kader van het algemeen behoorlijk bestuur -bij uiteindelijke afwijkingen van bestaande verhoudingen- afbouwregelingen te worden gehanteerd van 3 - 5 jaar (AWB, jurisprudentie).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie