Advertentie
financiën / Nieuws

Gestage toename salariskosten gemeenten

Gemeenten zijn steeds meer kwijt aan personeelskosten. In vijf jaar tijd stegen de kosten per inwoner gemiddeld met circa 90 euro.

05 mei 2022
Gemeenten zien de salariskosten jaar op jaar stijgen

De salarislasten van het eigen personeel van gemeenten – inclusief sociale lasten – nemen jaar op jaar toe. Sinds 2018 stegen die kosten met zo’n 90 euro per inwoner.

In euro’s per inwoner zijn ze veruit het hoogst bij de 100.000+ gemeenten: 553 euro. Bij gemeenten met minder dan 50.000 inwoners blijken ze het laagst: 355 euro. Opvallend is dat in het komend jaar vooral kleinere gemeenten nog een flinke stijging verwachten van circa 10 procent. Dat blijkt uit de Budget Benchmark Gemeenten van Vensters voor Bedrijfsvoering.

Uitbesteding

Bij gemeenten die veel taken hebben ondergebracht in een samenwerkingsverband en/of hebben uitbesteed, kunnen salarislasten overigens veel lager uitvallen dan bij vergelijkbare gemeenten die deze taken (grotendeels) in eigen beheer hebben.

Inhuur externen

De inhuur van externe krachten was in de afgelopen jaren in alle grootteklassen vrij stabiel. Onder ingeleend personeel, vallen bijvoorbeeld degenen die beschikbaar worden gesteld door andere overheidsinstellingen, maar ook uitzendkrachten en externe adviseurs en ingenieurs. Niet onder ingeleend personeel vallen de arbeidskosten bij uitbestede werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld bij schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden.

Uitgedrukt in euro’s per inwoner geven de grote gemeenten het meeste geld uit aan externe inhuur. Zij geven er bijna 90 euro per inwoner aan uit, en zo’n 50 à 60 euro per inwoner bij de categorieën daaronder. Opmerkelijk is dat deze inhuur door alle gemeenten voor dit jaar veel lager wordt begroot – minder dan de helft zelfs. ‘Dat roept de vraag op of dat echt gaat gebeuren of dat deze kosten te laag worden ingeschat’, aldus managementadviseur Mark Huijben van Vensters voor Bedrijfsvoering.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 9 van deze week.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Wat wil BB nou eigenlijk met dit bericht? Als je de hoogte van salariskosten wilt gaan beredeneren moet je uiteraard ook de toename/afname van de te maken/produceren producten daar tegenover stellen. De werkzaamheden in het Sociaal Domein, Corona etc., maar ook andere werkzaamheden, zijn bijvoorbeeld sinds 2015 bij de Gemeenten fors toegenomen en -naar mag worden aangenomen- bij het Rijk fors afgenomen. Grotere gemeenten hebben bovendien over het algemeen hogere kosten omdat ze een centrumfunctie hebben. Kortom deze berichtgeving heeft weinig kwaliteit en daar hebben nog burgers nog ambtenaren niet veel aan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Fien Advocaat
Bij onze gemeente wordt gewoonlijk geen inhuur a.g.v. ziekte of vacatureruimte begroot. Inhuur i.v.m. vacatureruimte wordt gedekt uit de lagere loonkosten a.g.v. de vacatureruimte. En wat ziekte betreft gaan we er gewoon niet vanuit dat medewerkers ziek worden, heel optimistisch. Niet voor iedere zieke medewerker hoeft toch te worden ingehuurd? Alleen als het echt niet anders kan. Inhuur bij zwangerschapsverlof wordt gedekt uit de vergoeding van het UWV. Daarnaast is er gewoon geen geld voor om inhuur a.g.v. ziekte te begroten. Het is nu al een puzzel om de begroting sluitend te krijgen. Je hoopt dus maar dat er tegenover hogere inhuur wat meevallers staan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hielco Wiersma
Een normaal functionerende organisatie heeft een vast personeelsbestand + een flexibele schil van maximaal 10% voor externe inhuur. Het personeel is geen sluitpost van een begroting, maar behoort het startpunt te zijn voor het opstellen van een begroting.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie