Advertentie
financiën / Nieuws

Lagere ozb als compensatie oplopende inflatie

De stijgende inflatie brengt steeds meer groepen in financiële problemen. Reden voor een aantal gemeenten de lokale lasten te verlagen.

19 juli 2022
Lagere lokale lasten verzacht inflatieleed

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor de voorgenomen stijging van de lokale lasten terug te schroeven. Daarmee willen ze hun inwoners tegemoetkomen die vanwege de oplopende inflatie in financiële problemen raken.

Zo heeft de Noord-Hollandse gemeente Bergen besloten de onroerendezaakbelasting (ozb) in 2023 niet met de voorgenomen 6 procent te verhogen, maar deze maar met 2 procent omhoog te doen. De gemeente schrapt een deel van de ozb-verhoging omdat ze een stijging van 6 procent onverantwoord vindt met het oog op de stijgende lasten. De geste kost de gemeente volgend jaar naar schatting een half miljoen euro aan inkomsten.

Kwijtschelding

In Flevoland gaat de gemeente Dronten bekijken hoe het mensen met een inkomen tot 30.000 euro bruto per jaar tegemoet kan komen via een verlaging van de gemeentelijke belastingen. De CDA-gemeenteraadsfractie kwam met dat voorstel, dat mede werd ingediend door de PvdA en SP. De huidige inflatie is dermate hoog, dat niet alleen mensen met een laag inkomen maar ook middeninkomens steeds meer moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Voor die groep is, anders dan voor mensen met een inkomen rond het bijstandsniveau nu nog geen tegemoetkoming vanuit het rijk en de gemeente. De gemeenteraad wil dat het college na de zomer voor de groep die net buiten de boot valt een eenmalige tegemoetkoming regelt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van kwijtschelding of een korting. Daar komt bij dat de gemeentelijke belastingen elk jaar met het inflatiecijfer stijgen.

Meevallers

Ook inwoners uit Echt-Susteren kunnen rekenen op een korting op de gemeentelijke belastingen. Op voorstel van Partij Nieuw Echt-Susteren bekijkt het college van burgemeester en wethouders nu hoe een deel van die meevallers aan inwoners kan worden teruggegeven als compensatie voor de stijgende energielasten. Die financiële ruimte heeft de Limburgse gemeente vanwege enkele meevallers, waardoor het huishoudboekje er de komende jaren goed uitziet.

Algemene reserve

Uit een door de provinciale toezichthouders verstrekt overzicht blijkt dat de totale reserves van de gemeenten flink zijn gestegen ten opzichte van 2021: de algemene reserve steeg met 4 procent, de bestemmingsreserves met bijna 11 procent. De verklaring daarvoor zit er deels in dat veel gemeenten in 2020 en 2021 door de coronacrisis niet al hun ambities hebben kunnen uitvoeren. Daardoor zijn er over het algemeen ruim sluitende jaarrekeningen gepresenteerd wat zijn weerslag heeft gehad op de reserves. Daarnaast zien de provincies dat door de economische groei en vraag op de woningmarkt veel gemeenten de afgelopen jaren positieve resultaten hebben kunnen boeken op de grondexploitaties.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Bizarre oplossing. Inflatie is een nationaal probleem, dat ga je toch niet lokaal oplossen? Gemeentes hebben al problemen genoeg. Zo creëert men weer selectie, arme gemeentes doen niets en rijke gemeentes compenseren vooral de hoge inkomens die de meeste belasting betalen, dus de lage- en midden inkomens kunnen het weer schudden. Gewoon de BTW verlagen, dat treft alle inwoners even veel. Aangezien de inflatie deels door de EU opgelegde rente wordt veroorzaakt kan de afdracht ook wel wat minder; dat kunnen we zelf nu veel beter gebruiken.
Hielco Wiersma
En..... de voorzitter van de VNG maar roepen om meer geld van het Rijk en uiterst karige CAO's afsluiten voor het personeel. De rupsjes nooit genoeg zijn soms niet te volgen.
Advertentie