Advertentie
financiën / Nieuws

Onenigheid over afwikkeling mislukt digitaal jeugddossier

Almelo is het niet eens met de aanpak omdat die ‘het totale financiële verlies door het mislukken van het GGiD’ zou verhullen.

20 december 2022
geld en doolhof
Shutterstock

De mislukking van GGiD, een nieuw digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg, kost Twentse gemeenten ruim 1,3 miljoen euro. Almelo was het niet eens met de financiële afwikkeling door het samenwerkingsverband en probeerde er verandering in aan te brengen, maar dat mislukte. ‘Deze totale afweging bij de jaarrekening hoort te worden voorgelegd bij de 14 colleges.’

Beleidsmedewerker Toerisme en Recreatie

JS Consultancy
Beleidsmedewerker Toerisme en Recreatie

Realisatiemanager Watersysteem

JS Consultancy in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe
Realisatiemanager Watersysteem

Stoppen

Gemeenten moeten in de jeugdgezondheidszorg patiëntgegevens digitaal vastleggen en het oude systeem was aan vervanging toe. De drie GGD’en van Twente, regio Utrecht en Hollands Noorden werkten daarom samen aan de ontwikkeling van het GGiD. SamenTwente, het samenwerkingsverband van onder meer de lokale GGD en veertien gemeenten, besloot begin november samen met de andere twee GGD’en te stoppen met de ontwikkeling. Er is door Twente in totaal 4,17 miljoen euro geïnvesteerd.

Verlies 'verhuld'

Bij de gemeenten wordt 2,95 miljoen euro in rekening gebracht, laat het college van Almelo aan de raad weten. Het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband heeft besloten om 1,62 miljoen euro aan vrijvallende reserves in te zetten om het bedrag te compenseren. Hierdoor blijft 1,33 miljoen euro over die gemeenten moeten betalen. Almelo verzette zich tegen het besluit om de reserves in te zetten, ‘omdat door deze saldering in onze opvatting de omvang van het totale financiële verlies door het mislukken van het GGiD wordt verhuld’.

Volledige 2,95 miljoen

De gemeente is het niet eens met de ‘vermenging die plaatsvindt’ tussen besluiten over de kosten en besluiten over het al dan niet vrijvallen van reserves - dit zou moeten gebeuren wanneer de gemeenten spreken over de jaarrekening, zodat de risico’s en de financiële positie kunnen worden afgewogen. ‘Deze totale afweging bij de jaarrekening hoort te worden voorgelegd bij de 14 colleges.’ Almelo diende een amendement in om de volledige 2,95 miljoen in rekening te brengen bij de gemeenten, en dus geen reserves in te zetten, maar dit haalde het niet.

 

Dit was de enige manier om de markt te dwingen tot een ontwikkeling

De gemeente Leusden

Het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband overwoog zelf om helemáál geen geld in rekening te brengen bij de gemeenten. ‘Dat zou kunnen door het inzetten van een aantal reserves.’ Hierdoor zou het weerstandsvermogen van SamenTwente problematisch worden – het zou onzeker worden of de risico’s die de organisatie loopt nog voldoende het hoofd kunnen worden geboden. Dit zou om versterking vragen en dat zou weer verkapt raken aan het budgetrecht van de gemeenteraden. 'Het algemeen bestuur heeft dit alternatief als onwenselijk beoordeeld.'

Waar het misging

Er is bijna 13 miljoen euro in het GGiD-project gestopt, schreven de NOS en RTV Oost begin november. De woordvoerder van de GGD Twente wilde niet ingaan op waar het precies misging. GGD regio Utrecht en GGD Hollands Noorden schrijven dat er respectievelijk 4,9 miljoen en 3,9 miljoen euro aan investeringen worden afgeboekt. Er komt een gezamenlijke evaluatie, meldt Almelo.

De markt dwingen

Een nieuw digitaal dossier is noodzakelijk omdat het einde van het bestaande in zicht is, schrijft Leusden in een informatieoverzicht. Sinds 2018 is er gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw digitaal dossier. Het nieuwe systeem, luidde de doelstelling, moet aansluiten bij de toenemend digitale en flexibele maatschappij. Ook had de cliënt zelf de regie moeten kunnen voeren en had geleverde dienstverlening plaats- en tijdonafhankelijk moeten zijn. De drie GGD’en sloegen de handen ineen om schaalvoordelen te realiseren en risico te verdelen. ‘Dit was de enige manier om de markt te dwingen tot een ontwikkeling. JGZ-organisaties zijn op individuele basis te klein om een dergelijk ontwikkeltraject aan te besteden.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie