Advertentie
financiën / Nieuws

Italiaanse gemeenten betalen rekeningen met ... verkeersboetes

Fors hogere energierekeningen nopen Italiaanse gemeenten er toe een greep te doen uit de pot geïnde verkeersboetes om ze te kunnen betalen.

26 juli 2022
Verkeersboetes als dekkingsmiddel

De opbrengsten van verkeersboetes, die bedoeld waren om de verkeersveiligheid te verbeteren, zetten Italiaanse gemeenten dezer dagen in om de gestegen de elektriciteits- en gasrekeningen te betalen. ‘De verkeersveiligheid kan wachten.’

Een wijziging van het zogeheten steundecreet staat gemeenten toe om voor het jaar 2022 de opbrengsten van boetes voor snelheidsovertredingen en parkeeropbrengsten te gebruiken om hun kosten voor elektriciteit en gas te dekken. Die rijzen door de dure energie de pan uit. Dit alles gebeurt in afwijking van de regels van de verkeerswetgeving, die bepalen dat de opbrengsten van boetes moeten worden gebruikt voor onderhoud en veiligheidsmaatregelen voor de wegeninfrastructuur.

Noodsituatie

De noodsituatie is tweeledig voor de gemeenten, die in deze maanden een sterke bijdrage moeten leveren aan de lancering van de projecten van het door Europa gefinancierde coronaherstelplan. Door de sterke stijging van de energiekosten zijn de rekeningen verdrievoudigd en zijn de begrotingsoverschotten bevroren om de gas- en elektriciteitskosten te kunnen opvangen.

Hoge energiekosten

De gemeente Lodi bevond zich tot 30 juni 2022 in een voordelige situatie ten opzichte van de andere Italiaanse gemeenten, omdat zij een contract met een vaste prijs had (belastbaar 145 euro per megawattuur). Lodi verbruikt 5,8 Gigawatt per jaar (5.800.000 kilowattuur). ‘In de komende zes maanden verwachten we dat de prijs zal oplopen tot 400-420 euro/megawattuur. We zullen dus ongeveer 1.200.000 euro moeten betalen: 700.000 euro zal worden gedekt met wat er over is van de Covid-fondsen voor 2020 (een decreet heeft het gebruik ervan voor energiekosten mogelijk gemaakt); onlangs hebben we 280.000 euro ontvangen van fondsen die door de regering zijn toegewezen voor de hoge energiekosten; we zullen het verschil betalen met gemeentefondsen, in de hoop dat de prijzen zullen dalen’, legt gemeenteraadslid Simone Piacentini uit.

Dubieuze kredieten

Op het besluit om het geld dat bestemd is voor de verkeersveiligheid over te hevelen naar de gemeenterekeningen, is tamelijk negatieve kritiek geuit. ‘Wie dit amendement heeft geschreven, kent de gemeentebegrotingen niet! Volgens de wet wordt een boetepercentage opgenomen in de lopende begroting, maar het andere deel komt terecht in het ‘fonds dubieuze kredieten’ (FCDE - inkomsten waarvan de volledige inning niet zeker is). Dit is de reden waarom deze bedragen niet voor 100 procent beschikbaar zijn. De wijziging is dus een kleine steun en stelt ons niet in staat om asfaltering van wegen, signalisatie en architectonische barrières te financieren’, voegt Piacentini eraan toe.

Slachtoffers

Diego De Lorenzis, vice-voorzitter van de vervoerscommissie van de Kamer, bestempelt die keuze als verkeerd: ‘Ik begrijp de noodzaak om het hoofd te bieden aan de uitzonderlijke uitgaven van de lokale overheden, en daarom ga ik akkoord met het gebruik van de opbrengsten van de parkeerterreinen. Wat ik echter absurd vind, is dat middelen worden gebruikt die het leven van duizenden mensen kunnen redden. Elke stap terug doet geen recht aan de ruim 3.100 slachtoffers en de ruim 240.000 zwaargewonden die jaarlijks voorkomen zouden kunnen worden.’

Besparing

Onder de ideeën die momenteel worden besproken om dure rekeningen aan te pakken, zijn er enkele goede voorstellen. ‘De regering maakt gebruik van zogeheten belastingkredieten voor bedrijven. Iets soortgelijks zou voor gemeenten kunnen worden gebruikt. Daarnaast zou het interessant zijn als de regering stimulansen zou geven voor de efficiëntie van openbare verlichting. Er zijn gemeenten die nog geen leds hebben. Met leds is de besparing 40 procent en zijn de onderhoudskosten laag’, stelt Piacentini.

Val kabinet

Er is intussen dringend behoefte aan een prijsslot, anders wordt gevreesd dat er in het najaar een sociale bom ontploft. Er is geen zicht op wat er zal gebeuren, vooral met de huidige politieke crisis waarin Italië verkeert: premier Draghi gooide vorige week de handdoek. Er heerst verwarring over de kosten van levensonderhoud en inflatie, maar 75 procent van de inflatie komt van de energiekosten.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie