of 61869 LinkedIn

VNG bereid tot beter loonbod voor gemeenteambtenaren

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weigert in te gaan op het ultimatum dat de vakbonden aan de gemeentelijk werkgevers hebben gesteld om het overleg over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren te hervatten. De gemeentelijke werkgevers willen wel praten over een beter loonbod.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weigert in te gaan op het ultimatum dat de vakbonden aan de gemeentelijk werkgevers hebben gesteld om het overleg over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren te hervatten. De gemeentelijke werkgevers willen wel praten over een beter loonbod.

De VNG kreeg op 25 april een ultimatumbrief van de vakbonden met daarin tien eisen. Als de VNG niet akkoord zou gaan met die eisen, dreigden de vakbonden met collectieve acties.

 

Loonafspraak

In een zeven kantjes tellende brief meldt de VNG het te betreuren dat de bonden ‘onverwachts’ wegliepen van de onderhandelingstafel. De VNG zegt bereid te zijn meer stappen te zetten. Er lag een bod van 4,9 procent loonsverhoging voor twee jaar, ‘maar dat was niet een eindbod. De VNG is bereid om een loonafspraak te maken op, of zelfs boven inflatie.’ De werkgevers stellen in de brief ‘een reëel loonbod’ te willen doen, ‘dat past binnen de kaders van het gemeentefonds.’

Roel Cazemier, voorzitter van het College voor Arbeidszaken dat namens de VNG de onderhandelingen voert, zegt bewegingen richting een acceptabel akkoord  te willen blijven maken. ‘De VNG is bereid tot een serieuze loonafspraak. Als u daartoe ook bereid bent, lijkt het ons zeer onwaarschijnlijk dat ons overleg op dit onderdeel moet stranden. Als u bereid bent om weer verder te onderhandelen, kunnen we daar een goede afspraak over maken’, zo laat Cazemier de bonden weten in de brief. ‘Dit lukt niet als vakbonden vast blijven houden aan al hun eisen.'

In de ultimatumbrief van de vakbonden staan tien eisen. ‘Zonder overleg moet de VNG met al deze eisen akkoord gaan. De VNG kan dat niet’, zo laat de gemeentekoepel weten. De VNG zegt bereid te zijn op ‘veel van de eisen’ afspraken te maken. ‘Doorpraten in onze ogen juist niet zinloos.’ 

 

Seniorenregeling onhaalbaar

De VNG verzoekt de vakbonden in de brief terug te keren naar de cao-tafel om verder te praten over een voor alle partijen aanvaardbaar akkoord. Voor de VNG is met name de harmonisatie van het bovenwettelijk verlof een belangrijk punt in de onderhandelingen. De gelijktrekking van allerlei lokale verlofregelingen komt volgens de VNG ‘ten goede aan alle groepen medewerkers.’ De bonden hebben echter als voorwaarde gesteld dat er een breed vitaliteitsbeleid komt voor alle groepen medewerkers, inclusief een regeling voor oudere medewerkers om twee dagen per week minder te kunnen werken met behoud van minimaal de helft van het salaris over de ingeleverde uren. De VNG stelt ‘onmogelijk’ akkoord te kunnen gaan met zo’n generieke seniorenregeling. De VNG zegt een einde te willen maken aan de verschillen tussen medewerkers en niet die juist vergroten. Bovendien noemen ze de seniorenregeling een ‘kostbare’ en ‘onhaalbare’ eis. Het eisenpakket van de vakbonden ligt volgens de VNG wat betreft loon ‘ver boven het niveau van inflatie, ver boven de ontwikkelingen in de markt en ver boven de ontwikkelingen bij de andere overheden.’

De VNG zegt zich te realiseren dat het niet ingaan op het ultimatum waarschijnlijk betekent dat de bonden acties gaan organiseren, zoals ze in de ultimatumbrief hebben aangekondigd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Johanna (financieel specialist) op
Graag ook herberekening van de harmonisatie verlof. Hebben de gemeenten zonder bovenwettelijk verlof die tijd niet per ongeluk bij wettelijk meegerekend? Dus reken met alle verlofuren. Daarnaast moet je het ouderenverlof wel meerekenen. Stel een jongere werkt van 20 jaar tot 60 jaar en krijgt vanf 40 jaar 2 dagen, dan moet voor het gemiddelde verlof 1/3 van die 2 dagen worden meegerekend. Naar mijn idee komt het gemiddelde dus sowieso hoger uit.
Door Jan (AdviZeur) op
Er is 32 mld uit onze pensioenpot gestolen ten behoeve van het algemene nut. Laat het algemene nut ook maar eens iets terugdoen behalve ons uit te maken voor en te behandelen als uitkeringstrekkers. Daarbij ziet het er uit dat we op basis van droginformatie opgezadeld gaan worden met een korting op de pensioenen. Deze hele politieke kliek moet zich doodschamen.
Door Irma op
@Henk. Inderdaad, zo ingewikkeld is het niet!
Door Irma op
Jongeren maken gebruik van zwangerschaps en ouderschapsverlof. Ouderen willen graag seniorenverlof om in te zetten voor hun kids en ouders om bij te staan. De jongeren van nu hebben straks ouderen om voor te zorgen en daarna weer kleinkids. Dus dit alles is in belang voor jongeren en ouderen. Voor de werkenden. Kan aan dit verlof geen algemene naam gegeven worden? Gewoon zorgverlof ofzo?
Door Irma op
Jongeren maken gebruik van zwangerschaps en ouderschapsverlof. Ouderen willen graag seniorenverlof om in te zetten voor hun kids en ouders om bij te staan. De jongeren van nu hebben straks ouderen om voor te zorgen en daarna weer kleinkids. Dus dit alles is in belang voor jongeren en ouderen. Voor de werkenden. Kan aan dit verlof geen algemene naam gegeven worden? Gewoon zorgverlof ofzo?
Door Henk op
Laten we redelijk zijn en niet teveel vragen:
1. Een correctie op de achterstand ten opzichte van rijks en provincieoverheid. En dat is10%
2 terugstorting van de diefstal uit de abp pot. 32 miljard met rente op rente maakt ongeveer 50 miljard. De VNG kan dit vast wel regelen met de VVD en CDA.
Door doeterniettoe (-) op
@Martin: het is kostbaar omdat er voldoende gemeentes zijn die helemaal geen nieuwe/jongere werknemers aannemen, maar het generatiepact enkel gebruiken om minder personeel over te houden.
En om te zorgen dat er nog steeds net zo veel werk wordt gedaan wordt dit bij de resterende collega's neergekieperd.

Veel bedrijven investeren in hun personeel omdat die begrijpen dat dat personeel zorgt dat hun bedrijf blijft bestaan en kan groeien. Maar niet politiek en bestuurlijk Nederland, dat heeft gewoon minachting voor haar eigen personeel.
Door Martin (Beleidsmedewerker) op
Gerard,
Wat is kostbaar: De meest kostbare zaak was in de jaren 80 waarbij voor 32 miljard uit het ABP door Lubbers en Kok gehaald zijn. Anders was het generatiepact nu een fluitje van een cent. De 32 miljard was het bedrag dat door ambtenaren maandelijks is ingelegd. Onderuitputting heet dit politiek correct. Ik noem het diefstal. Dus wat is kostbaar...
Door Gerard Jansen (Ambtenaar) op
Een generatiepact die men voorstel 60 / 80 / 100 is een hele kostbare voor zowel de werkgever als de werknemer. In het Generatiepact is geen keuze mogelijkheid voor de werknemer om dit inkomen aan te vullen met je eigen opgebouwde pensioen! Wie bepaald nou met welk inkomen je voldoende hebt om van te leven? Voor de werkgever is kostbaar omdat zij twee dagen een ervaren kracht missen maar die hen wel 80% salaris kost waardoor er in geld slechts 0,2 fte vrijkomt. Dat wordt een onmogelijke puzzel om alle vrijgekomen ruimte bij elkaar te sprokkelen om een nieuwe (jongere lees goedkopere) werknemer aan te stellen. Kortom, welke functies/werknemers kunnen 20% netto salaris missen? Juist, de werknemers in de hoogste salarisschalen, terwijl de mensen in de lagere schalen, ie over het algemeen zwaarder werk uitvoeren buiten de regeling vallen. Mijn zwager werkt bij een bedrijf waar de generatieregeling wordt aangeboden, met een volledig financieel rapport en advies, ik geloof dat ze daar 60/70/90 doen. Zijn vrouw is 3 jaar jonger en werkt helaas niet meer, dat betekent een AOW gat van € 800,- per maand, de adviseurs konden dat repareren met een klein pensioentje dat ze gelukkig had staan. Laat de VNG maar is kijken naar dat soort maatwerk oplossingen ipv een algemene regeling