Advertentie
financiën / Nieuws

14 miljard EU-geld verkeerd uitgegeven

Het gaat opvallend vaak fout in de landbouwfondsen. Daar wordt weinig teruggevorderd door de lidstaten wier taak het in de eerste plaats is.

08 mei 2024
Vooral misbruik EU-subsidies in landbouwsector.

Tussen 2014 en 2022 blijkt dat de uitgave van 14 miljard euro aan Europese middelen niet in de haak was. De terugvordering van die verkeerde uitgaven duurt vervolgens te lang.

Teammanagers

gemeente Olst-Wijhe via Rieken & Oomen
Teammanagers

Unitmanager Bedrijfsvoering en Financiën

Stroomopwaarts via Galan Groep
Unitmanager Bedrijfsvoering en Financiën

Dringend probleem

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Europese Rekenkamer. Ook al zorgt de Europese Commissie ervoor dat het onregelmatig uitgegeven geld nauwkeurig en snel wordt geregistreerd, het terugkrijgen ervan duurt volgens de onderzoekers vaak te lang. Volgens Europese Rekenkamer wordt de daadwerkelijke invordering van middelen een steeds dringender probleem, aangezien het percentage onjuiste uitgaven tussen 2021 en 2022 is gestegen van 3 procent naar 4,2 procent van de EU-begroting.

Kwijtschelding

Het ‘invorderen’ van Brusselse middelen is het verzoeken om de terugbetaling van geld dat is betaald aan een uitvoerende organisatie of begunstigde waarvan achteraf is vastgesteld dat deze zich niet aan de financieringseisen van de Europese Unie heeft gehouden. ‘Maar als dat geld eenmaal is uitbetaald, duurt het vaak erg lang om het terug te krijgen’, aldus de onderzoekers. ‘Als het al wordt terugbetaald.’ De rekenkamer ontdekte dat het meestal 14 tot 23 maanden duurt na het einde van de gesubsidieerde activiteit totdat er zelfs maar een verzoek tot terugbetaling wordt ingediend. Daarna duurt het nog eens 3 tot 5 maanden voordat het geld wordt ingevorderd, waarbij 1 tot 8 procent van de middelen uiteindelijk wordt kwijtgescholden.

Vertrouwen

Om de invordering van onregelmatige uitgaven op het gebied van extern optreden te versnellen, moet volgens de onderzoekers niet alleen de tijd die nodig is om zulke fouten vast te stellen worden verkort, maar ook de tijd voor het inleiden van invorderingsprocedures. Dat kan door de planning van controles te verbeteren en de financiële gevolgen van systematische onregelmatige uitgaven te analyseren.

‘De EU moet er alles aan doen om verkeerd uitgegeven EU-geld zo snel mogelijk terug te krijgen’, zegt Jorg Kristijan Petrovic van de Europese Rekenkamer. ‘De EU is dit de belastingbetaler verschuldigd. Als dit geld niet wordt ingevorderd, neemt het vertrouwen van de burger in de EU af.’

 

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bert Bakker
Alsof het tegen de plinten opklotst kan hun het schelen. Het komt niet uit hun zak. Mooi pr stukkie dat die aangesloten rekenkamer net doet alsof de incompetenten de belastingbetaler tegemoed zouden moeten komen. Lekker met de verkiezingen voor de deur. Nadien hoor je hier nooit meer wat over.
R. D.
Niet zo zuur Bertje, dat staat hier helemaal niet. Sentimenteel geklaag.
Bert Bakker
Dat staat er wel alleen snap jij daar de ballen van.
Bert Bakker
Ik zou graag eens wat positiefs inbrengen maar het is afbraak tot en met.
Hielco Wiersma
De EU kan de terug te vorderen subsidies gewoon verrekenen met nieuw te verlenen subsidies of andere landenuitgaven. Maak het niet moeilijker dan het is.
Advertentie