of 60220 LinkedIn

Steun nodig bij aanvraag EU-subsidies voor integratie

Gemeenten hebben voor de integratie van vluchtelingen nauwere samenwerking nodig met de Europese Unie (EU) en de lidstaten, met name op het gebied van financiering.

Gemeenten hebben voor de integratie van vluchtelingen nauwere samenwerking nodig met de Europese Unie (EU) en de lidstaten, met name op het gebied van financiering. Ze hebben vooral hulp nodig bij het aanvragen van EU-subsidies.

Dat bleek onlangs in Brussel op een seminar over integratie van het Comité van de Regio’s, een Europees adviesorgaan dat bestaat uit Europese lokale politici. 

Gemeenten
Integratie van asielzoekers en andere migranten zijn volgens het Comité van de Regio’s in de eerste plaats het vraagstuk van Europese gemeenten: zij hebben een rol in de opvang, huisvesting, opleiding en toegang tot de arbeidsmarkt. Het thema is relevant, omdat de lidstaten dit najaar knopen doorhakken over de Europese fondsen.

Adequaat
Vooral kleine gemeenten hebben niet de mogelijkheid om integratie adequaat te organiseren, aldus onderzoeker Franziska Ziegler van de Universiteit van Hildesheim op het seminar. Kleinere gemeenten hebben vaak een groter werkgebied met minder mensen die meer verschillende verantwoordelijkheden hebben. Er zijn ook minder lokale migrantenorganisaties.

Sociale spanningen
In het Verenigd Koninkrijk zorgt dat voor grote problemen, aldus David Simmonds uit de Londense wijk Hillingdon. Hij was betrokken bij de komst van nieuwe scholen en jeugdcentra: ‘De [Britse-ST] regering besluit wie er binnenkomt en laat de zorg voor hen over aan gemeenten. Ze worden naar de buurten met de goedkoopste huisvesting gestuurd. Dat zorgt voor sociale spanningen en die problemen moeten de gemeenteraden maar oplossen.’ Gemeenten hebben volgens hem in het kader van de hervestiging van Syrische vluchtelingen laten zien dat ze prima in staat zijn hervestigingsprogramma’s te maken die de nationale regering zou kunnen overnemen.
Hulp nodig
Volgens onderzoekers van de Universiteit van Hildesheim hebben gemeenten vooral hulp nodig bij het aanvragen van Europese subsidies. Ze pleiten op nationaal niveau voor één loket en hulp om het voor decentrale overheden makkelijker te maken integratiebudgetten aan te vragen.

Eerder beginnen
Ook in Nederland willen gemeenten meer samenwerking bij de integratie en ze willen vooral eerder kunnen beginnen. ‘Wij willen eerder in het proces van de integratie betrokken worden, niet pas als een migrant de status van statushouder heeft gekregen. Dit vertaald naar Europese fondsen, het Europees Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF), houdt dit in dat gemeenten ook toegang tot het AMIF moeten krijgen voor het integratiedeel’, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG.

Aanvraag afgewezen
Justitie en Veiligheid zet volgens de gemeentelijke koepelorganisatie soms één of enkele miljoenen in voor een aanvraag van een gemeente. Maar een aanvraag van Amsterdam ter waarde van 11 miljoen euro is onlangs afgewezen, laat de VNG weten.

Fonds
Overigens verandert na 2021 de systematiek van Europese financiering. Dan komt er – als de Raad en het Europees Parlement instemmen – een Asiel- en Migratiefonds, AMF ter grootte van 35 miljard euro. Dat is vooral bedoeld voor versterking van externe grenzen. Integratie moet dan worden betaald uit het Europees Sociaal Fonds plus (ESF-plus) de opvolger van het huidige ESF waarmee vooral arbeidsmarktproblematiek wordt bestreden. ESF plus –100 miljard euro in de huidige plannen – moet naast arbeidsmarktproblematiek sterker inzetten op sociale inclusie dan nu. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Het subsidiëren (rondpompen van geld) is geen taak voor de EU. Dat behoren EU-staten zelf te regelen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners