of 64707 LinkedIn

Ook Dordrecht wil van Eneco af

Een meerderheid van de aandeelhouders is voor de verkoop van hun belang in Eneco. Nadat de colleges van Rotterdam en Den Haag dat besluit al namen, heeft het dagelijks bestuur van Dordrecht dinsdagmiddag dezelfde stap gezet. Volgens het college is de huidige formele zeggenschap over onder meer beleid en strategie van de onderneming ‘nagenoeg nihil.’

Een meerderheid van de aandeelhouders is voor de verkoop van hun belang in Eneco. Nadat de colleges van Rotterdam en Den Haag dat besluit al namen, heeft het dagelijks bestuur van Dordrecht dinsdagmiddag dezelfde stap gezet.

In de gisteren gehouden collegevergadering heeft het Dordtse college van burgemeester en wethouders besloten de gemeenteraad voor te stellen afstand te doen van het belang van 9 procent in het energiebedrijf. ‘Het college ziet geen zwaarwegend publiek belang om de aandelen te behouden’, aldus het collegebesluit, verwijzend naar de motivatie van andere gemeenten die jaren geleden hun Nuon- en Essent aandelen van de hand deden.

 

Optimale opbrengst

Eneco is in handen van 53 gemeenten. Rotterdam is grootaandeelhouder met een belang van 31 procent, Den Haag heeft 16,5 procent van de aandelen in bezit. Nu het college van Dordrecht ook kenbaar heeft gemaakt te willen verkopen, is daarmee 57 procent van de aandeelhouders voorstander van verkoop. Volgens financiënwethouder Jasper Mos (VVD) doet Dordrecht ‘er op de lange termijn voor een optimale opbrengst verstandig aan om met een meerderheid van andere gemeenten haar belangen in Eneco Groep NV te verkopen.'
Aanleiding voor de afweging van de gemeente is de per 31 januari doorgevoerde splitsing van Eneco Holding. Het energiebedrijf groeit de laatste tijd vooral door aankopen van buitenlandse bedrijven. Dat is voor het Dordtse college mede een reden om voor te stellen het aandelenbelang af te bouwen.

 

Weerstand

Volgens het college is de huidige formele zeggenschap over onder meer beleid en strategie van de onderneming ‘nagenoeg nihil.’ Pogingen om daar verandering in aan te brengen, zouden steeds op juridische weerstand vanuit de onderneming. ‘De onderneming wil dus zelf aandeelhouders, die daarover in toenemende mate andere opvattingen krijgen, geen betere zeggenschaps-positie geven. Wel informeert Eneco de aandeelhouders; zij het meestal op een (zeer) laat moment’, aldus het college.

Daar komt bij dat de strategie van het energiebedrijf zich steeds meer op het buitenland. ‘Vanuit het perspectief van de onderneming is dat niet onbegrijpelijk. Aangeven wat het lokale publieke belang daarbij is, wordt echter steeds minder eenvoudig’, zo licht het college het principebesluit toe. Bovendien is er sprake van een ‘moeizame discussie’ met het bedrijf over het te volgen beloningsbeleid voor de top. De onderneming wil de beloningen voor de RvB en subtop verhogen, waarmee ze volgens het college dan nog verder van de Wet Normering Topinkomens komen af te staan.

 

Hoogste prijs

Over het precieze moment van verkoop zegt het college op dit moment nog geen uitspraken te kunnen doen, net zo min het iets kan zeggen over de hoogte van de opbrengst. Het tempo van de transactie hangt van veel factoren af, zoals onder andere de samenwerking met de onderneming, de zogeheten fair value bepaling, een overeenkomst die je afsluit met andere gemeenten die voor afbouw kiezen en de interesse uit de markt. Het wordt een proces waarin gemeenten die willen afbouwen gezamenlijk optrekken.

Het college spreekt de suggesties tegen dat de gemeenten bij verkoop slechts kijken naar een zo hoog mogelijke prijs. Maar, zo wordt er ook bij gezegd, ‘de partij die het meeste biedt heeft uiteraard wél de beste kans.’

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Ideaal moment om de lokale belastingen hiermee flink te verlagen want aandelenhandel is uiteindelijk natuurlijk geen overheidstaak. Een lokale koopkrachttoename is ook gunstig voor de kwakkelende lokale economie. Iedereen blij lijkt mij! Wellicht ga ik emigreren naar Dordrecht.....?
Door Criticus (Ambtenaar) op
Jaarlijks dividend of eenmalig een groter bedrag?
Ik zou het wel weten...

Lange termijn denken!
Door Hans de Graaf (Gemeenteraadslid) op
In de praktijk heb je als aandeelhouder geen enkele invloed op een energiebedrijf dus ik begrijp heel goed dat gemeentes de aandelen van de hand doen. met de opbrengst kun je heel veel doen in je eigen gemeente. Daar hebben de inwoners meer aan dan aan een pakketje aandelen wat weliswaar een aardig dividend opleverde maar voor de rest van geen betekenis was voor de gemeente en haar inwoners.
Door Petra (Beheeradviseur) op
Ik begrijp dat het voor een gemeente aantrekkelijk is om te cashen maar eigenlijk zouden we moeten stoppen met de verkoop van nutsbedrijven. Zo hebben we er meer stuur op en lopen we ook niet de kans dat een buitenlandse firma op termijn wat minder goede bedoelingen met onze nutsvoorzieningen heeft.