of 59318 LinkedIn

Ollongren wil overleg met gemeenten over pin only-beleid

De minister antwoordt dat op diverse vragen uit de Tweede Kamer naar aanleiding van onder andere berichtgeving in Binnenlands Bestuur over het toenemend aantal gemeenten met een pin only-beleid. Kamerleden maken zich ernstig zorgen over die trend.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en publieke instellingen om de tafel om te praten over de acceptatie van contant geld bij publieksbalies.

De minister antwoordt dat op diverse vragen uit de Tweede Kamer naar aanleiding van onder andere berichtgeving in Binnenlands Bestuur over het toenemend aantal gemeenten met een pin only-beleid. Kamerleden maken zich ernstig zorgen over die trend.

Uitsluitend pinnen
De D66-bewindsvrouw zegt niet te kunnen aangeven in hoeveel gemeenten niet meer met contant geld kan worden betaald aan de balie. ‘Er is geen compleet en sluitend overzicht van het aantal gemeenten dat de mogelijkheid van contant betalen aan de balie heeft afgeschaft en dat in beginsel uitsluitend pinbetalingen accepteert. Uit een inventarisatie van het ministerie van Financiën blijkt dat het in 2016 om 21 gemeenten ging. Uit gesprekken die een delegatie van de Werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) in 2017 met een aantal gemeenten voerde, blijkt dat in aanvulling inmiddels ook andere gemeenten een pin-only beleid voeren’, aldus de minister.

Uitzonderingen
Zij wijst er echter op dat in de praktijk bij gelegenheid ook uitzonderingen worden gemaakt door gemeenten voor burgers die alleen met contant geld kunnen betalen. ‘Gemeenten treffen verschillende oplossingen voor mensen die aan de balie niet kunnen of willen betalen met pin. Bijvoorbeeld door hen in de gelegenheid te stellen om geld over te maken voordat zij hun product ophalen, door een eenmalige machtiging uit te geven, of door een medewerker van de gemeente thuis bij de klant te laten komen, zodat aldaar alsnog met contant geld kan worden betaald.’ Dat vindt Ollongren van belang, omdat de gemeente waar een burger woont, de enige instantie is waar deze burgerdocumenten als een paspoort, rijbewijs of uittreksel uit de registers kan aanvragen en deze documenten onontbeerlijk zijn in het maatschappelijk verkeer. ‘Ik acht het van belang dat uitzonderingen op het pin-only beleid mogelijk moeten blijven voor burgers die alleen met contant geld kunnen betalen’, aldus Ollongren.

Rechtelijke uitspraak
De minister moet het antwoord schuldig blijven op de vraag welke ruimte gemeenten concreet hebben om de acceptatie van contant geld aan banden te leggen. Daarover bestaan volgens haar nog geen rechtelijke uitspraken die op dat punt duidelijkheid bieden. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Lezer (Burger) op
En zo is de supermarkt inmiddels gebruikersvriendelijker dan de overheid geworden. Je gemeente accepteert je geld niet meer, je Belastingdienst wilde de blauwe enveloppe afschaffen en zo zal het nog wel een tijdje doorgaan. Tip voor Olongren, verbiedt samen met de min. van Financiën het gebruik van chartaal geld. Dan valt de hele maatschappij over u heen ( als het kabinet er niet door valt). Onzin natuurlijk!
Nee, verbiedt pin-only binnen de hele overheid. Net zo klantvriendelijk als AH en Jumbo. Dat is de oplossing.
Door P.J. Westerhof LL.M. MIM op
Wettig betaalmiddel houdt geen acceptatieplicht in. Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geldzak …
Zie ook de aardige discussie op https://gathering.tweakers.net/forum/list_messag … met o.a. verwijzingen naar eerdere rapporten van de Nationale Ombudsman.

Inmiddels heeft minister Ollongren de kamervragen beantwoord : https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervra …

Het is overigens een oud misverstand te veronderstellen dat de overheid er is voor de burger.
Door Karel (Ambtenaar) op
Contant geld is een wettig betaalmiddel. Punt uit.
Door Sjaak (waakzaam burger) op
Een gemeente kan geen wettig betaalmiddel (cash geld) weigeren bij het voldoen van schuld. De minister van BZK zich hierbij stevig opstellen. NEE kan het enige antwoord zijn waarvoor zIJ zich verantwoordelijk wil achten. Waarom worden gemeenten gesteund die voor een contrahouding tegenover de burger - juist de kwetsbare burger - kiezen?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners