of 61869 LinkedIn

Limburg vreest verlies werk en geld

De provincie Limburg stemt alleen in met een klimaatakkoord als de plannen realistisch zijn en de concurrentiepositie van het Limburgse bedrijfsleven niet in gevaar brengen. Die voorwaarden stelt het college van Gedeputeerde Staten in een brief aan de provinciale koepelorganisatie IPO

De provincie Limburg stemt alleen in met een klimaatakkoord als de plannen realistisch zijn en de concurrentiepositie van het Limburgse bedrijfsleven niet in gevaar brengen. Die voorwaarden stelt het college van Gedeputeerde Staten in een brief aan de provinciale koepelorganisatie IPO. Een realistisch tempo, passend aangesloten op onze grensligging en zonderafbreuk te doen aan onze concurrentiepositie.’ 

Aan met name die basiscriteria zal het definitieve Klimaatakkoord moeten voldoen. Daarnaast is betaalbaarheid een voorwaarde. ‘Alle betrokkenen moeten de kosten kunnen opbrengen’, aldus de provincie. Scherp zal met name worden gelet op een zogeheten level playing field voor Limburgse ondernemers. ‘De toekomst van de werkgelegenheid voor onze industrie- clusters en de aanverwante banen ligt deels in handen van buitenlandse aandeelhouders. Het level playing field voor de Limburgse ondernemers moet niet achteruit gaan.’

De omvang en complexiteit van de opgave om tot een 49 procent CO2-reductie te komen is volgens de provincie gigantisch. Een verdere alleingang van Nederland om die doelstelling te verhogen werkt contraproductief, zeker nu de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de 49 procent al ter discussie staat.

Zorgen maakt de provincie zich ook over de eigen inkomsten uit de provinciale opcenten. Wat Limburg betreft moeten ook elektrische auto’s bijdragen aan die belastingopbrengst. Die maken immers evenals andere motorrijtuigen gebruik van de provinciale wegen. ‘Aan het eigenbelastinggebied kan niet worden getornd’, aldus de provincie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wottsjer (Watcher) op
De Limburgse werkgevers als overduidelijke penvoerder voor GS, kennelijk terug naar vroeger tijden toen KVP, Werkgevers en de clerus de Provincie bestuurden. Krampachtig achteruitkijken in de hoop dat alles weer goed komt en dan ontzet dat er links en rechts succesvol ingehaald wordt door Duitsers en Belgen.
Door P op
Ach zowel in D en B is co2 uitstoot lager en zeker in D lopen ze flink voor als het gaat om duurzame energie...dus ja jullie lopen achter