of 64204 LinkedIn

Coronablog Breda: Het is stil in de stad

In de stad zijn de gevolgen van de coronacrisis zichtbaar. Winkels hebben veel minder klanten en sluiten noodgedwongen de deuren. Restaurants, horeca en culturele instellingen zijn dicht. Evenementen kunnen niet doorgaan. Sportverenigingen kunnen niet sporten.
Reageer

In de stad zijn de gevolgen van de coronacrisis zichtbaar. Winkels hebben veel minder klanten en sluiten noodgedwongen de deuren. Restaurants, horeca en culturele instellingen zijn dicht. Evenementen kunnen niet doorgaan. Sportverenigingen kunnen niet sporten.

We hebben in Breda een kleine 20.000 ondernemingen. Daarvan zijn ongeveer 14.500 zzp’ers, 5.000 MKB (van 2 tot 250 medewerkers) en 50 grootbedrijf (meer dan 250 medewerkers). In meer of mindere mate ervaren ondernemers de gevolgen van de coronacrisis. Zoals in alle gemeenten is ook in Breda de vraag: hoe kunnen we een economische en maatschappelijke kaalslag voorkomen? Hoe helpen we bedrijven, maatschappelijke en culturele instellingen deze windstilte door te komen en stellen we ze in staat om bij een opkomende bries weer vaart te nemen?

 

Ondernemingen die op dit moment gesloten zijn, dreigen in acute financiële nood te komen. Hun grootste probleem is de beschikbaarheid van liquide middelen om de lasten van deze maand te kunnen betalen. Hiervoor worden momenteel vele maatregelen genomen. Zo geeft de rijksoverheid aan dat ondernemers op korte termijn een vast bedrag kunnen ontvangen, worden betalingstermijnen uitgesteld en worden criteria voor bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandigen (Bbz) versoepeld.

 

Op middellange termijn is de vraag: hoe te overleven bij een langere periode zonder omzet? In welke mate kunnen ondernemingen de vaste lasten terugbrengen zonder dat dit al te grote effecten heeft op de werkgelegenheid en het inkomen van werknemers? Voorbeelden van maatregelen voor de middellange termijn zijn de uitbreiding door de overheid van de borgstelling van MKB-kredieten, de banken die uitstel van betaling verlenen voor kredieten en de ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’.

 

Op langere termijn gaat om het op peil houden van de werkgelegenheid, consumenten- en producentenvertrouwen en investeringen. Maatregelen die op deze termijn gericht zijn, komen nu vooral vanuit internationale financiële en monetaire instituties (zoals de EU, Europese Centrale Bank, Wereldbank). Voor gemeenten is de vraag hoe zij hun meerjaren investeringsprogramma’s zo effectief mogelijk kunnen inzetten.

 

In Breda heeft het college maatregelen getroffen om ondernemers op de korte termijn te helpen. Vorige week is een regeling ‘Broodnood’ ingevoerd voor Bredase burgers die door het direct wegvallen van inkomen (en het niet hebben van spaargeld, partnerinkomsten of hulp van naasten) de komende week of weken geen boodschappen kunnen doen. Afhankelijk van de gezinssituatie wordt een weekbedrag vergoed. Verder komt er een noodfonds waaruit we ondernemers gedeeltelijk kunnen bevoorschotten voor de aanspraak die ze maken op rijksregelingen. Ook stellen we vouchers beschikbaar aan MKB-ondernemers waarmee ze financieel advies kunnen inwinnen.

De Belastingsamenwerking West-Brabant heeft besloten de betaaltermijn voor ondernemers (afval, riool, ozb) op te rekken naar eind juni 2020. Hetzelfde doet Breda voor leges, toeristenbelasting, precario en voor leges van evenementen die zijn afgelast. We versnellen de bevoorschotting aan gesubsidieerde instellingen die in acute financiële nood verkeren. Dit soort maatregelen brengen voor een gemeente geen extra kosten met zich mee zolang we geen of zelfs een negatieve rente betalen voor onze eigen financiering.


Vanuit de privaatrechtelijke rol verlenen we uitstel van betaling van facturen die we versturen voor door ons geleverde diensten, bijvoorbeeld bij het ophalen van afval of het verhuren van gebouwen en sportvelden die nu niet gebruikt kunnen of mogen worden.

Het is stil in de stad. Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen hebben elkaar meer dan ooit nodig om straks samen de reuring weer terug te brengen.

Dit blog is samen met Bas van Rijsbergen, concerndirecteur ruimtelijk-economische ontwikkeling Breda, geschreven.

Cees Vermeer
Gemeentesecretaris Breda

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners