of 59761 LinkedIn

Binnenlandse Zaken paait grote gemeenten

Kleine gemeenten krijgen toch minder geld van het rijk dan waarop ze hadden gehoopt. Van het ministerie van Binnenlandse Zaken hoeven grote gemeenten in plaats van 129 miljoen euro, maar 43 miljoen euro af te staan van het geld dat ze te veel krijgen uit het gemeentefonds.

Kleine gemeenten krijgen toch minder geld van het rijk dan waarop ze hadden gehoopt. Van het ministerie van Binnenlandse Zaken hoeven grote gemeenten in plaats van 129 miljoen euro, maar 43 miljoen euro af te staan van het geld dat ze te veel krijgen uit het gemeentefonds.

Dat meldt minister Blok van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Een herverdeling van het gemeentefonds was nodig omdat met name kleine gemeenten met relatief veel buitengebied in de loop der jaren minder bleken te krijgen dan waar ze recht op hebben. De grote, verstedelijkte gemeenten worden juist overbedeeld: zij krijgen jaarlijks 129 miljoen euro te veel. Diverse onderzoeken tonen die scheefheid aan.

 

Gedeeltelijke compensatie

Toch gaat Blok, die zijn collega Plasterk tijdelijk vervangt, tegen de adviezen van de onderzoekers in en stelt de Tweede Kamer voor de kleine gemeenten slechts deels compenseren – een derde deel. Hij schuift daarbij ook het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en een motie van de leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) terzijde. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 8 juni sprak een meerderheid zich uit voor volledige invoering van de nieuwe verdeling – 51 procent voor, 49 procent tegen. Daarmee haalde het VNG-bestuur bakzeil, want die had geadviseerd af te zien van een onverkorte doorvoering van de herverdeling. Het financiële nadeel voor met name de vier grote steden – 99 miljoen euro – zou te groot zijn, iets waarop de wethouders van G4 de minister per brief ook al wezen.

 

Blok: nipte meerderheid

De onderzoeksresultaten ten spijt, constateert de minister ‘dat er nog steeds geen resultaten liggen die drager kunnen zijn voor een eenduidige herverdeling.’ Er zouden in zijn ogen te veel open einden zijn en hij spreekt over een ‘groot aantal ontwikkelingen’ waarvan de gevolgen ongewis zijn. ‘Verder bestaat er – getuige de met een nipte meerderheid aangenomen motie op de Algemene Ledenvergadering van de VNG – onder gemeenten verdeeldheid over de wijze waarop de onderzoeksresultaten moeten worden vertaald naar een geactualiseerde verdeelsystematiek’, aldus de minister.

‘Dat vooral de kostenpatronen van de kleinere gemeenten met een groot buitengebied niet meer aansluiten op de verdeling van het gemeentefonds, vraagt om een aanpassing. Tegelijkertijd concludeer ik dat, ook na het verdiepende onderzoek, er te veel onzekerheden blijven bestaan om over te gaan tot het volledig en onverkort invoeren van de door onderzoekers voorgestelde nieuwe verdeelformule.

 

Einde oefening

Blok kiest ervoor de door de onderzoekers voorgestelde verdeling voor slechts 33 procent in te voeren. Het nadeel voor bijvoorbeeld Amsterdam is dan niet 72 miljoen euro, maar 25 miljoen euro.

Wat Blok betreft, is dat ook meteen het sluitstuk van de herverdeling van het gemeentefonds. Nieuw nader onderzoek zal naar zijn verwachting tot onvoldoende nieuwe inzichten leiden.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gvw (-) op
het rijk toont een onbetrouwbare partner te zijn die haar eerdere toezeggingen niet nakomt en adviezen met enig gemak naast zich neerlegt als het haar uitkomt. Hierop is geen beleid te voeren en maakt ze het hele openbaar bestuur gevoelig voor de (Haagse) dagkoersen. Ben benieuwd wat het vng als belangenbehartiger van alle gemeenten nu gaat doen.
Door Bas (ambtenaar) op
Door Blok's tabel worden mensen op het verkeerde been gezet.
Per gemeentegroep is er steeds een GEMIDDELDE van deze exercitie berekend.
Terwijl er in elke gemeentegroep (behalve > 250.000) nadeel - en voordeelgemeenten zijn. (immers de maatstaf bevolkingsdichtheid verschilt per gemeente)
bron:
http://www.rob-rfv.nl/documenten/advies_verdelin …
Door Bas (ambtenaar) op
Bizar! Stef Blok zet mensen buiten de randstad WEER in de kou.
Buiten de randstad worden voorzieningen in rap tempo afgebroken, om een hoog niveau in de randstad overeind te houden(…).

Jarenlang gaat er een subsidie (inkomensoverdracht) van buiten de randstad naar de dichtbevolkte randstad. Dichtbevolkte gebieden krijgen te hoge uitkeringen, volgens alle Haagse onderzoeken. Zelfs de Raad de Financiële Verhoudingen en de VNG begrijpen niets van Blok.

Door Erwin op
Waardeloos artikel, zaait nog meer onrust door aan te geven dat het om 33% gaat terwijl het om een aanvullende doorvoering van 33% gaat waardoor de totale doorvoering uitkomt op 66%.
Door Jac (wethouder) op
Blok schoffeert met bekende Haagse arrogantie de kleinere gemeenten door getoetste verdelingssystematiek te negeren. Hoe arrogant kun je zijn in het streven om grootstedelijke vriendjes te contenteren!!
Door Eric van den Dungen op
Het gaat om een correctie van wat de afgelopen jaren structureel teveel is betaald aan de grote gemeenten en te weinig aan kleine gemeenten. Dat wordt dus nu na drie jaar soubatten en een aktie van de gemeenten die het VNG bestuur terugfloten, er in vakantietijd even ten faveure van de grote gemeenten doorheen gejast.

Minister Plasterk is er drie jaar over bezig maar nu ziek.

Nederlands gemeenten adviseren minister om beloofde correctie gemeentefonds wel door te voeren.

Tweede kamer met reces. Half Nederland met vakantie.

Plasterk wordt waargenomen en……..

Ja hoor, de waarnemend minister ramt er even een voordeel voor de grote gemeenten doorheen in vakantietijd.
Door Adriaan op
BiZa is een departement vol met PvdA-ambtenaren. En die hebben niets met plattelandsgemeenten.

Wat Blok betreft: het zal hem aan zijn reet roesten wat hij beslist. Arrogante kwal die alleen maar met zijn eigen carrière bezig is.
Door Mark op
Randstedelijke arrogantie en macht
Door Toon Cornelissen (Griffier) op
Blok zou weinig moeite hebben gehad met het Brits referendum. Die uitslag zou hij ook naast zich neerleggen.
Door goede lezer op
Er wordt verondersteld dat het gaat om 33%. Het is echter 66%. Zie brief van Blok aan Tweede Kamer.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners